🎓 Curs Dret Penal Econòmic | Universitat Abat Oliba CEU

El curs en Dret Penal Econòmic de la Universitat Abat Oliba CEU és un complet i pràctic programa impartit per experts operadors jurídics.

girl
Curs d'especialització en Dret Penal Econòmic
sol·licita informació
Denominació

Curs d’especialització en Dret Penal Econòmic

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

8 mesos

Crèdits

15

modalitat

Semipresencial

Idioma

Castellà

Perfil alumne

Advocats en activitat, graduats en Dret, llicenciats en Dret dedicats a l’assessorament d’empreses, altres llicenciats o graduats interessades en Dret Penal Econòmic, així com professionals amb responsabilitats en l’àmbit empresarial.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D’octubre a maig. Divendres de 16.30 h a 19.30 h.

Calendario Académico

Complet i pràctic programa impartit per experts operadors jurídics.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Especialització, diferenciació i projecció professional

El Dret Penal Econòmic s’estudia a escala nacional i internacional com una disciplina d’especialització pròpia dins del dret penal, l’elaboració del qual no es limita al desenvolupament i a l’estudi dels delictes considerats econòmics, sinó que també s’ha estès a aspectes metodològics: l’extensió del dret penal econòmic, el seu fonament conceptual, el desenvolupament tècnic i teòric sobre aspectes de la part general del dret penal econòmic, la mesura en què la sanció penal s’estén a conductes que impliquen la infracció de normes essencials en la vida econòmica, i especialment en la responsabilitat de l’empresa respecte al mercat i a l’administració, i en la responsabilitat de qui té deures de fidelitat respecte als interessos de la mateixa empresa.

Per donar resposta a les necessitats de formació en aquest àmbit, la Universitat Abat Oliba CEU ha creat aquest programa complet i pràctic impartit per experts operadors jurídics en aquesta matèria (jutges, magistrats, fiscals, advocats i professors universitaris)

2. Professorat

Quadre docent compost per prestigiosos professionals que posseeixen una contrastada experiència docent i professional.

3. Desenvolupament professional

L’alumne dominarà les exigències probatòries i les estratègies de defensa i acusació en els delictes econòmics.

4. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgraus del CEU.

5. Recursos d’informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Pla d'estudis

Part general del dret penal econòmic i els seus aspectes processals: els riscos de l'activitat econòmica per als consumidors (5 ECTS):

 • Casualitat i tipus subjectiu en el dret penal econòmic.
 • Error de prohibició i culpabilitat en el dret penal econòmic.
 • Sancions per a persones jurídiques.
 • Protecció penal dels consumidors.
 • Delictes tradicionals contra la propietat i el patrimoni com a delictes econòmics.
 • Delinqüència informàtica.
 

Els riscos de l'activitat econòmica de l'empresa en relació amb interessos públics (4 ECTS):

 • Delictes contra el medi ambient.
 • Delictes contra l'ordenació urbanística.
 • Protecció dels drets dels treballadors.
 • Criminalitat d'empresa, delictes de funcionaris i corrupció.
 • Delictes fiscals, fraus de subvencions i delictes contra la seguretat social.
 • Blanqueig de capitals i contraban.
 

Protecció dels interessos de l'empresa i de la seva posició al mercat (4 ECTS):

 • Delictes societaris.
 • Delictes contra el Mercat de valors.
 • Insolvències punibles.
 • Delictes contra la propietat intel·lectual.
 • Delictes contra la propietat industrial.
 • Corrupció en el sector privat.
 

Criminal Compliance (3 ECTS)

 • Anàlisi dels riscos penals i de la seva adequada prevenció en l'àmbit empresarial, tant de caràcter general com de tipus específics de dret penal econòmic.

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

 

Les classes del curs d'especialització en Dret Penal Econòmic són impartides per prestigiosos experts i professionals que posseeixen una contrastada experiència docent i/o professional, i han estat triats pel seu reconegut prestigi i especialització en l’àmbit del Dret Penal Econòmic:

Direcció acadèmica del curs

Dr. Enrique Rovira del Canto. Magistrat, Doctor en Dret i Llicenciat en Criminologia. Professor de Dret Penal Econòmic a la Universitat Abat Oliba CEU.

erovirad@uao.es

Claustre de professors

 • Dr. Carlos Pérez del Valle. Rector de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Dret.
 • D. Pedro Ariche. Fiscal de la secció de Delinqüència Econòmica de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • D. Jesús Barrientos Pacho. Magistrat. President de la Secc. 8ª A.P. Barcelona.
 • D. Francisco Bañeres Santos. Tinent fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • D. Miguel Capuz Soler. Advocat. Soci Departament Penal de Piqué Advocats Associats SL.
 • Dr. Sergi Cardenal Montraveta. Professor titular de Dret Penal de la UB. Magistrat suplent de la A.P. Barcelona. Doctor en Dret.
 • Dª. Raquel Carrillo Carmona. Fiscal de la Unitat de delinqüència mediambiental de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Dr. David Felip. Professor de Dret Penal de la UPF. Doctor en Dret.
 • Dra. Rosa Fernández Palma. Magistrada. Doctora en Dret.
 • Dr. Ramón García Albero. Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida.
 • Dr. Juan Carlos Hortal. Professor de Dret Penal de la UB. Magistrat suplent de la A.P. Barcelona. Doctor en Dret.
 • Dr. Javier Marca Matute. Magistrat de l'A.P. de Girona.
 • D. Cristóbal Martell Pérez-Alcalde. Advocat, soci fundador del bufet Martell.
 • D. Luis Fernando Martínez Zapater. Magistrat de la Secc. 7ª de l'A.P. Barcelona.
 • Dr. Oscar Morales García. Advocat del bufet Uría. Doctor en Dret.
 • Dr. Fermín Morales Prats. Catedràtic de Dret penal de la UAB. Advocat, soci fundador del bufet Morales Prats Abogados.
 • Dr. Enrique Rovira del Canto. Magistrat de la Secc. 5ª de l'Audiència Provincial de Barcelona, Coordinador del curs. Doctor en Dret.
 • D. Ricardo Sanz-Gadea Góncer. Fiscal de l'oficina antifrau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Dr. Jesús Silva Sánchez. Catedràtic de Dret Penal de la UPF. Advocat, soci fundador del bufet Molins-Silva.
 • Dra. Blanca Torrubia Chalmenta. Dra. en Dret en l'especialitat de civil. Professora de pràcticum de la UOC.
 • D.ª Olga Tubau. Advocada. Sòcia fundadora del bufet Tubau-Lajara.

 

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

2 950 €

FORMA DE PAGAMENT

Els assistents al curs d'especialització en Dret Penal Econòmic de la UAO CEU han de realitzar el pagament complet abans d'iniciar el curs. El Servei de Postgraus i Extensió Universitària de la Universitat Abat Oliba CEU remetrà el full de matrícula a l'interessat per tal que efectuï el pagament en una de les entitats financeres que apareixen en el document de matrícula. L'interessat disposarà de 15 dies naturals per efectuar aquest tràmit.

La Universitat Abat Oliba CEU manté línies de crèdit amb diferents entitats per tal que els seus alumnes puguin finançar la totalitat dels seus estudis en condicions avantatjoses. Per a més informació, els interessats poden dirigir-se al Servei de Gestió Acadèmica o a qualsevol oficina de les següents entitats financeres: "la Caixa", Banc Santander, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al curs d’especialització en Dret Penal Econòmic han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor’s Degree en el sistema anglosaxó).

Aquest perfil inclou:

Advocats en activitat, graduats en Dret, llicenciats en Dret dedicats a l’assessorament d’empreses, altres llicenciats o graduats interessats en Dret Penal Econòmic, així com professionals amb responsabilitats en l’àmbit empresarial.

OBJECTIUS

 • Identificar els problemes de la part general i específica del dret penal econòmic.
 • Analitzar les relaciones entre el dret penal i el dret processal en l’enjudiciament dels delictes econòmics.
 • Dominar les exigències probatòries i les estratègies de defensa i acusació en els delictes econòmics.
 • Adaptar el coneixement del dret penal a l’estructura organitzativa de l’empresa amb capacitat per a l’anàlisi de riscs penals en el desenvolupament de l’activitat empresarial.

Blog Community