🎓 Curs d'expert en Dret Processal | Universitat Abat Oliba CEU

Diploma d'expert en l'Ensenyament de la Religió Catòlica (DECA) segons la regulació de la CEE. Té com a objectiu formar a mestres de Religió.

girl
Curs d'expert en Dret Processal
Denominació

Curs d'expert en Dret Processal

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

12 setmanes

Crèdits

3,6 ECTS

modalitat

presencial

Idioma

castellà 

Perfil estudiant

Graduats o llicenciats en Dret, i professionals d'altres àmbits interessats en dret processal

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

Els dijous de 18:00 a 21:00 (setembre 2022 - desembre 2022).

Som la universitat privada de Catalunya amb més experiència en l'àmbit del dret

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Professionalització

Les últimes reformes normatives han introduït al nostre ordenament jurídic noves figures processals que canvien el panorama actual en matèria de mediació, eficiència, digitalització, provisió de suports, dret de família, procediments de desnonament, tuteles cautelars, recursos, etc.

Amb l'objectiu d'adaptar-se a aquest nou marc regulador la Universitat Abat Oliba CEU ofereix una posada al dia a juristes interessats en l'àmbit processal. Per això, comptem amb ponents d'excepció, especialistes en cadascuna de les matèries cursades, que permeten assumir els continguts propis del curs des de les diferents perspectives processals.

2. Professorat

Equip docent compost per acadèmics, advocats, magistrats i altres professionals del món jurídic seleccionats per la seva condició de doctorats, trajectòria, prestigi i capacitat docent.

3. Ocupabilitat

La taxa mitjana d'inserció laboral és del 95,8 % en els estudis de postgrau de la UAO CEU (enquesta AQU 2020). 

4. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la recerca amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Facilita l'accés als principals cercadors de recerca científica en línia perquè els estudiants de màster i doctorat puguin accedir a les últimes publicacions jurídiques rellevants. 

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté, en accés obert, les publicacions derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat. 

 

Pla d'estudis

 • Mediació Mercantil i Eficiència Processal. Referència Especial a l'Aplicació de la Intel·ligència Artificial.
 • Els Judicis Telemàtics: Realitat Actual i Reptes Pendents.
 • El Judici Ordinari: Realitat Actual i Perspectives de Reforma.
 • Simulació d'Audiència Prèvia
 • El Judici Verbal: Realitat Actual i Perspectives de Reforma.
 • Els Processos sobre Provisió de Mesures Judicials de Suport a les Persones amb Discapacitat: Referència Especial a les Novetats de la Llei 8/2021
 • La Prova Civil: Reptes del Segle XXI
 • Càrtel dels Cotxes i Càrtel dels Camions: Aspectes Substantius i Aspectes Processals
 • Aspectes Actuals i Problemàtics de l'Execució Processal
 • Aspectes Actuals i Problemàtics de la Tutela Cautelar
 • La Complexitat dels Processos de Família
 • Aspectes Problemàtics dels Processos de Desnonament i dels Procediments de l'Arrendament
 • Simulació d'un Judici de Divorci Contenciós
 • El Dret als Recursos. Especial Referència als Problemes d'Apel·lació i el Recurs de Cassació
 • Responsabilitat Civil Contractual i Extracontractual
 • Els Desafiaments de la Judicatura en el segle XXI

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció acadèmica del curs

Prof. Dra. María Jesús Pesqueira Zamora. Professora de Dret Processal i degana de la Facultat de Dret i Empresa de la Universitat Abat Oliba CEU.

Prof. Dr. David Vallespín Pérez. Catedràtic de la Universitat de Barcelona.

Prof. Dr. José María Asencio Gallego. Catedràtic de la Universitat d’Alacant.
 

Claustre de professors

 • Prof. Dr. David Vallespín Pérez. Catedràtic de la Universitat de Barcelona.
 • Prof. Dr. José María Asencio Mellado. Catedràtic de la Universitat d’Alacant.
 • Prof. Dr. Joan Picó i Junoy. Catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
 • Prof. Dr. Vicente Pérez Daudí. Catedràtic de la Universitat de Barcelona.
 • Prof. Dr. José María Asencio Gallego. Jutge. Cap de l'Àrea de Relacions Externes i Institucionals de l'Escola Judicial. Professor de Dret Processal de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Sra. Olalla Vázquez Moraga. Inspectora fiscal de la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat.
 • Sra. Marta Cervera Martínez. Magistrada.
 • Sr. José María Fernández Seijo. Magistrat.
 • Sra. María Eugenia Alegret. Magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Sr. Jesús Sánchez. Advocat.
 • Sra. Cristina Vallejo. Advocada.
 • Sr. Joaquim de Miquel i Sagnier. Advocat.
 • Sr. Luis Rodríguez Pitarque. Advocat.
 • Sra. Carmen Sánchez. Advocada.
 • Sr. Eloy Moreno Tarrés. Advocat.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

1.200 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

   

 • Pagament fraccionat

  En dues quotes per curs.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial amb CaixaBank al 0 % d'interès. 

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Graduats o llicenciats en Dret i professionals d'altres àmbits interessats en el dret processal.