🎓 Projecte de detecció i suport a l'estudiant amb problemes de salut mental

L'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya ha concedit finançament i suport al Projecte 'Mentis (DAS). Detecció, acompanyament i suport als estudiants amb malestar emocional i trastorns mentals'.

Fecha: divendres, 07 de de juny de 2024 a las 19:00h

Projecte de detecció i suport a l'estudiant amb problemes de salut mental

L'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya ha concedit finançament i suport al Projecte 'Mentis (DAS). Detecció, acompanyament i suport als estudiants amb malestar emocional i trastorns mentals'. Sota l'impuls del vicerectorat d'Estudiants, el projecte està liderat per Patricia Antonín, com a professional del Servei d'Atenció Psicològica de la nostra universitat. L'ajuda s'ha concedit dins del programa que AGAUR dedica a la promoció i la millora del benestar emocional i de la salut mental en el sistema universitari i de recerca de Catalunya.

En un context en què qual els trastorns de la salut mental van en augment, tendència de la qual la universitat no és una excepció, el projecte es dirigeix a millorar la detecció i l'atenció d'estudiants amb problemes de salut de mental.

Per a això, el projecte incideix en dues poblacions. En primer lloc, la comunitat d'estudiants. Es pretén augmentar el coneixement per part dels estudiants tant del Servei d'Atenció Psicològica (SAP) com d'altres entitats i institucions especialitzats en salut mental, així com afavorir entorns de trobada i suport entre alumnes amb problemes de salut mental. En segon terme, també hi haurà accions orientades al PAS i el PDI. El propòsit és augmentar les habilitats dels professors i de membres del personal d'administració en la detecció de signes d'alerta de possibles problemes de salut mental.

El pla de treball se centra en dues àrees: la detecció i l'acompanyament. En la primera s'enquadra una campanya de conscienciació, el treball amb les habilitats de professors i PAS per a la detecció de signes d'alerta, així com dels professionals sanitaris que atenen estudiants en el SAP. En l'òrbita de l'acompanyament s'enquadraran els espais de trobada i el desenvolupament de les competències d'acompanyament dels professionals sanitaris que atenen els nostres estudiants. 

En el programa estan involucrades tres instàncies: l'equip de treball de la Universitat (Laura Amado, Patricia Antonín, Jason Delgado, Marina Fernández i Simón García; tots ells, professionals de la Psicologia), un grup d'entitats del tercer sector (Fundació Adana, Associació Asperger Catalunya, FITA Fundación i Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi) i consell assessor de professionals sanitaris (Mar Álvarez, psiquiatre de l'Hospital Sant Joan de Déu; Francisco José Santolaya, president de la Consell General de Psicologia d'Espanya; Marian Rojas Estapé, psiquiatre de l'Institut Espanyol de Recerques Psiquiàtriques; Ondina Vélez, directora del Centre Universitari d'Informació i Salut Mental; Rafael Bisquerra, president de la Xarxa Internacional d'Educació Emocional i Benestar).

Projecte de detecció i suport a l'estudiant amb problemes de salut mental