🎓 Doble grau en Dret + Polítiques | Universitat Abat Oliba CEU

El doble grau Dret + Polítiques està dissenyat per complementar els estudis de Dret afegint coneixements en l'àmbit de les Ciències Polítiques.

girl
Doble grau en Dret + C. Polítiques (Relacions Internacionals)
sol·licita informació
Denominació

Doble grau en Dret + Ciències Polítiques (Relacions Internacionals)

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

5 ANYS
 

Crèdits

369 ECTS

Ocupabilitat

81,8 % (enquesta d'inserció laboral AQU 2017)

Progressive International Development

Itinerari d'experiència internacional

Perfil alumnes

Tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials; així també com pels moviments, agents i activitats del món polític.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari classes

Formem juristes des de 1973.

Som la universitat privada de Catalunya amb més experiència en l’àmbit del dret.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Satisfacció amb el grau

El 86 % dels nostres estudiants està satisfet amb els estudis en Dret cursats, la segona taxa més alta de totes les universitats catalanes (AQU 2017).

2. Qualitat ocupacional

El 82,3 % dels nostres estudiants està satisfet amb la qualitat ocupacional del seu grau, 15 punts per sobre de la mitjana (AQU 2017).

3. Doble titulació

La Universitat Abat Oliba CEU és pionera en la metodologia que permet combinar dues titulacions i obtenir en cinc anys dues carreres universitàries. El grau en Ciències Polítiques s’imparteix en modalitat semipresencial, fet que facilita compatibilitzar-lo amb els estudis del grau en Dret.

Per això, oferim aquesta doble titulació amb l’objectiu de formar futurs professionals del dret que, a més, tinguin un profund coneixement de l’àmbit de la ciència política, tant de caràcter teòric com de caràcter pràctic, de manera que adquireixin la màxima competència en les dues àrees.

Aquest grau atorga una formació complementària als estudis de Dret que contribueix a donar als estudiants de la UAO CEU un perfil distintiu, en millora la preparació i, per tant, els amplia el ventall de sortides professionals. D’aquesta manera, es convertiran en experts dels moviments, agents i activitats del món polític, així com de les organitzacions actuals i de les seves polítiques.

4. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada mitjançant el mètode del cas, amb la resolució de casos de despatxos professionals i l’assistència a judicis reals a l’Audiència provincial. A més d’altres activitats com:

 • Seminaris pràctics de dret mercantil
 • Tallers de retòrica, d’argumentació jurídica
 • Simulacions d’actuacions judicials, processos de negociació
 • Societat de Debat
 • Club del Jurista
5. Programes internacionals

Oferim a tots els estudiants de l’àrea jurídica la possibilitat de cursar el màster en US Law a la University de Saint Thomas, de Minnesota.

6. Legal Tech

Els alumnes de quart curs de Dret accedeixen a la formació en l'aplicació de noves tecnologies al dret mitjançant el programa Wolkers Kluwer Certifica. Enriqueixen la seva formació, desenvolupen les destreses i coneixements juridicotecnològics i les seves habilitats en l'àmbit de la gestió, l'oratòria i el networking.

7. Work & Talent Area

Projectem professionals a través d’un sistema de pràctiques i feina que integra les necessitats de les empreses i potencia el millor de cada estudiant:

• Servei d’Orientació Professional
• Servei de Pràctiques i Ocupació
• Àrea d’Emprenedoria
• Àrea d’Innovació
• Relació amb l’Empresa

  8. Progressive International Development

  Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes de tots els graus puguin viure una internacionalització dels seus estudis des de primer curs fins a quart amb:

  1r) Els estudiants viuran una experiència d'interacció i recerca en línia amb universitats d'Europa.

  2n) Explorem el sentit i els efectes de la política i dret internacionals en viatges breus a Brussel·les (UE) o Ginebra (Unesco).

  3r) Preparem els alumnes per a l'entorn jurídic internacional mitjançant conferències amb eurodiputats i experts internacionals.

  4t) Ampliem horitzons mitjançant el programa Erasmus o mitjançant estades semestrals en una de les nostres universitats partner als EUA, Mèxic o Holanda.

  Els estudiants podran cursar, en condicions avantatjoses, el màster en lleis, LL. M. in US Law (màster en Dret Estatunidenc) a la University of Saint Thomas (Minnesota).

  9. Itineraris

  Amb el màster universitari en Advocacia, de caràcter professionalitzador, es dona a l'alumne o alumna la capacitació addicional exigida per llei.

  10. Investigació

  Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret.

   

  Sortides i pràctiques

  SORTIDES PROFESSIONALS

  L'estudiant que obté el títol oficial de graduat en Dret + Ciències Polítiques (Relacions Internacionals) per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la professió en els àmbits següents:

  • Advocat en l'àmbit del dret públic: especialitzat en dret administratiu, medi ambient o urbanisme
  • Preparació per a l'accés a la funció pública estatal (Advocacia de l'Estat, carrera diplomàtica, cos de tècnics de l'administració civil, etc.), autonòmica (lletrat de la Generalitat, tècnic d'administració de la Generalitat) o local (secretari d'Ajuntament, interventor de corporacions locals, etc.)
  • Tècnic de partits polítics, associacions culturals i ONG, i assessorament al sector públic

  PRÀCTIQUES

  Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant.

  Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.

  El conjunt d'activitats que l'estudiant desenvoluparà durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

  També, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir el màxim aprofitament de l'estada.

  Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

   
  • Relació d'empreses
   PDF
  • Informació i contacte

  Internacional

  CONVENIS INTERNACIONALS

  DRET

  POLÍTIQUES

  *: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

  Preus i ajuts

  IMPORT TOTAL 1r CURS

  9.720 €

  RESERVA DE PLAÇA

  Fent el pagament de 1.500 € (que es descomptaran del preu total del curs) es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés.

  FORMA DE PAGAMENT

  Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

  • pagament únic

   El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

  • pagament fraccionat

   Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

   

  • pagament mensual

   En deu quotes a través d’un finançament especial al 0 % d’interès i sense comissió d’obertura. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

  • acords de finançament

   Amb Banco Santander, CaixaBank, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

  MÉS INFORMACIÓ

  Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
  Tel. +34 932 53 72 00
  futurosalumnos@uao.es

  Qualitat i normativa

  PERFIL D'INGRÉS

  L'estudiant ha de tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials. Ha de mostrar una curiositat pel coneixement dels fonaments històrics, filosòfics i dogmàtics dels ordenaments jurídics i una preocupació per la realització, a través de la seva més adequada conformació i aplicació, dels ideals de justícia que els vetllen.

  També ha de tenir facilitat per analitzar i comprendre els fenòmens socials, diagnosticar-los i proposar-hi solucions; a més de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup, facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució.

  D'altra banda, és necessari el coneixement d'un altre idioma (preferentment l'anglès), així com tenir aptitud per a la comunicació.

  OBJECTIUS

  • Disposar d'un llenguatge jurídic depurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid de la dogmàtica i exegesi del dret.
  • Disposar d'una visió de conjunt de l'ordenament jurídic espanyol, de les seves fonts materials, formals i cognitives, de l'entorn en què s'aplica i sobre el qual està constituït.
  • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per aplicar l'ordenament jurídic espanyol i estar en condicions d'arribar a exercir les funcions públiques o privades –d'enjudiciament, assessorament, defensa, acusació, mediació o equivalents– pròpies del graduat en Dret.
  • Ser capaç d'avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions de caràcter jurídic des de la comprensió dels contextos –socials, econòmics, internacionals, etcètera– en què es plantegen.
  • Arribar a ser un jurista equànime que assumeixi l'exercici de la seva professió amb la responsabilitat i sol·licitud pròpies de qui és conscient del compromís que implica una tasca –la de buscar i fer efectiva en cada cas la justícia– transcendental per al bé comú i particular.
  • Disposar d'un profund coneixement de l'àmbit de la ciència política, tant de caràcter teòric com de caràcter pràctic, de manera que adquireixin la màxima competència en les dues àrees.

  COMPETÈNCIES DEL GRAU

  NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

  PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

  Blog Community