🎓 Master Food & beverage sustainable entrepreneurship

Postgrau Internacional n.1

A través d'aquest curs, futurs emprenedors obtindran les eines i el coneixement necessaris per innovar en diversos contexts per convertir idees en negocis rendibles i sostenibles a llarg termini.