🎓 El qüestionat Impost sobre el Patrimoni

En les últimes setmanes, l'Impost sobre el Patrimoni ha pres gran protagonisme en el debat públic. A la diferent bonificació de l'impost que apliquen els governs autonòmics se li ha sumat la taxa a les grans fortunes que estudia el govern de l'Estat.

Fecha: divendres, 21 de d'octubre de 2022 a las 18:15h

El qüestionat Impost sobre el Patrimoni

En les últimes setmanes, l'Impost sobre el Patrimoni ha pres gran protagonisme en el debat públic. A la diferent bonificació de l'impost que apliquen els governs autonòmics se li ha sumat la taxa a les grans fortunes que estudia el govern de l'Estat.

En aquest context, el Consell General d'Economistes d'Espanay va organitzar aquesta setmana la jornada 'Què fer amb l'Impost del Patrimoni?' La sessió es va celebrar en la seu del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

El catedràtic d'Economia Aplicada i director de la Càtedra Jean Monnet sobre Integració Fiscal a la UE de la nostra universitat, Juan Corona, va impartir la primera de les ponències de la jornada.

La seva intervenció va estar fonamentalment centrada en un estudi comparat de l'Impost sobre el Patrimoni ('L'Impost sobre el Patrimoni en l'àmbit internacional'). No obstant això, Corona també va fer algunes consideracions sobre la pertinència d'aquesta figura impositiva.

En aquest sentit, va destacar que "des del punt de vista dels principis impositius, tota figura tributària ha de respectar els principis d'equitat, eficiència, i suficiència. En el cas de Patrimoni, es vulnera l'equitat en generar-se un supòsit clar de doble imposició. L'eficiència es veu reduïda pel desincentiu que es genera a l'estalvi i la inversió, i el seu impacte negatiu per a la competitivitat. I la suficiència resulta irrellevant".

Segons el parer de Corona, a l'hora d'analitzar l'Impost sobre el Patrimoni cal partir de la base que "pot dissenyar-se un bon sistema tributari sense necessitat de gravar la riquesa com a fet imposable". A més, en el cas que s'optés per apreciar aquest fet imposable, existeixen, des d'alternatives com la tributació dels béns sumptuaris amb tipus específics d'IVA, va observar.

Al costat de Corona, van intervenir en la jornada el president del Registre d'Economistes Assessors Fiscals (REAF-CGE), Agustín Fernández; el secretari general adjunt i director d'Economia de Foment del Treball Nacional, Salvador Guillermo; i el membre de la Comissió de Fiscalistes-REAF Catalunya del Col.legi d'Economistes de Catalunya, Jaume Menéndez, que és doctor per la nostra universitat. El president del Consell General d'Economistes d'Espanya, Valentín Pich.

El qüestionat Impost sobre el Patrimoni