Presentació de la nostra universitat.

Més de 40 anys d'història.

girl
Més de 40 anys d'història
Qui som

Experiència UAO CEU

Ocupabilitat

90,1 % taxa d'inserció laboral de grau.
(enquesta AQU 2017)

Internacionalització

100 convenis amb universitats de més de 25 països.

13 programes de modalitat bilingüe. 
 

Investigació

80 % del professorat participa en projectes d'investigació.

Desenvolupament professional

Més de 4.000 convenis de pràctiques laborals.

Programa de desenvolupament de competències CEU Plus.

El primer grup educatiu del país

La UAO CEU és una de les tres universitats del grup CEU.

85 anys d'experiència i més de 210.000 antics alumnes.

Núm. 1 en beques i ajuts a l'estudi

Som la institució educativa privada que més inverteix en beques i ajuts a l'estudi.

Programa de competències

El Programa CEU ePlus treballa les competències més demanades pel mercat laboral.

Formació pràctica i personalitzada

Metodologia learning by doing, que vincula els coneixements teòrics a la pràctica professional mitjançant estudis de casos reals, classes en grups reduïts, tallers i seminaris.