馃帗 Punt informatiu sobre el brot de coronavirus

La nostra universitat est脿 especialment atenta a les informacions i recomanacions emeses per les autoritats en relaci贸 amb el brot de COVID-19 (coronavirus).

Fecha: divendres, 03 de abril de 2020 a las 15:45h

Punt informatiu: resposta al coronavirus

El dissabte 14 de mar莽, a trav茅s del Reial decret 463/2020, el Govern d'Espanya va declarar l'estat d'alarma en tot el territori nacional. La disposici贸, vigent des del mateix 14 de mar莽, t茅 incid猫ncia sobre tots els ciutadans, amb car脿cter general, i, amb car脿cter particular, en les institucions educatives, ja que l'article 9 (mesures de contenci贸 en l'脿mbit educatiu i de la formaci贸) estableix la suspensi贸 temporal de l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes. Posteriorment, l'estat d'alarma va ser prorrogat dues setmanes m茅s, fins al dia 11 d'abril.

El divendres 3 d'abril, despr茅s d'una reuni贸 amb el president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, i la consellera d'Empresa i Coneixement, 脌ngels Chac贸n, els dotze rectors de les universitats catalanes van acordar que totes les activitats lectives de les respectives universitats es faran de forma no presencial durant els mesos d'abril i maig. Conseg眉entment, les classes que queden per impartir d'aquest curs es faran en els diferents models de doc猫ncia a dist脿ncia que s'han utilitzat durant les 煤ltimes setmanes.

En funci贸 de l'evoluci贸 de la situaci贸 sanit脿ria i de les mesures que sobre aquest tema prenguin les autoritats, la nostra universitat ja treballa en els possibles ajustos que eventualment calgu茅s fer en el calendari acad猫mic i en els sistemes d'avaluaci贸. Tot aix貌, de manera conseq眉ent amb les indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya i amb la seguretat que tant la doc猫ncia com l'avaluaci贸 final de les assignatures estan garantides.

El dijous 2 d'abril la Universitat ja havia aprovat un nou decret rectoral. Es tracta del Decret 05/2020, en qu猫, essencialment, se susp猫n sine die l'activitat presencial a la Universitat. 脡s la novetat principal que aquest text cont茅 respecte al Decret 03/2020, que fixava en el dia 14 d'abril la data de represa de l'activitat docent presencial. 

La doc猫ncia presencial a la nostra universitat va quedar suspesa el 13 de mar莽, segons indicava la resoluci贸 SLT/719/2020, de 12 de mar莽, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Quant a les pr脿ctiques, curriculars i volunt脿ries, en tractar-se d'activitats formatives presencials regulades, es veuen afectades per la resoluci贸 i, per tant, queden igualment suspeses les que tinguin car脿cter presencial, llevat excepcions justificades, segons el Decret rectoral 4/2020.

Des del dilluns 16 de mar莽 l'activitat docent es fa de manera no presencial, en l铆nia. La Universitat ha preparat tot el que 茅s necessari per continuar la tasca educativa mentre duri la suspensi贸 temporal. El Blackboard ser脿 l'eina b脿sica per vehicular la doc猫ncia no presencial, aix铆 com la comunicaci贸 entre el professorat i l'alumnat. Quan ho estimi oport煤 el professor o professora responsable de la mat猫ria, tamb茅 es podr脿 fer servir el Blackboard Collaborate Ultra, una extensi贸 del Blackboard. Mitjan莽ant aquests enlla莽os (tutorial i incid猫ncia) es pot accedir a informaci贸 sobre l'煤s d'aquesta plataforma.

Addicionalment, el professorat responsable de cada assignatura (ja sigui de grau, m脿ster, doctorat o t铆tol propi) desenvolupa un pla de treball adaptat (incloent-hi proves d'avaluaci贸 continuada no presencials) per complementar i refor莽ar l'activitat docent desplegada.

Finalment, el pla de conting猫ncia que s'est脿 desenvolupant preveu la possibilitat de fer les adaptacions que fossin necess脿ries en el calendari acad猫mic fins a final de curs, per acomodar-nos a les exig猫ncies de la conjuntura.

Tot el que s'ha apuntat encaixa dins dels plantejaments transmesos per CRUE Universitats Espanyoles. La instituci贸 que aglutina els rectors de totes les universitats t茅 programades diverses reunions, amb autoritats ministerials i auton貌miques, que serviran per comen莽ar a concretar els ajustos que s'han establert amb car脿cter general.

Col路laboraci贸

En el cas que algun estudiant fos diagnosticat de Covid-19, es prega que es posi en contacte amb el Servei d'Atenci贸 a l'Estudiant (estudiants@uao.es). El Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut ens recorden que, al menor s铆mptoma, s'ha de telefonar al 061.

Informaci贸 i mesures ja adoptades

En dates precedents ja s'havien adoptat algunes cauteles, com la suspensi贸 de viatges a l'estranger promoguts per la Universitat, la suspensi贸 de doc猫ncia o pr脿ctiques que es desenvolupin en centres sanitaris o l'ajornament d'activitats extracurriculars, com la suspensi贸 de la Jornada de Portes Obertes, que estava prevista per al 14 de mar莽.

Addicionalment, el nostre departament de Prevenci贸 de Riscos Laborals havia implementat les mesures oportunes per minimitzar el risc de contagi, coordinadament amb les accions impulsades pel grup CEU. En aquesta l铆nia, es va refor莽ar la dotaci贸 de productes d'higiene, es van efectuar accions de conscienciaci贸 sobre bons h脿bits, i es va rec贸rrer a l'assessorament d'experts sanitaris en relaci贸 amb la implementaci贸 de possibles mesures en el nostre centre educatiu.

A trav茅s de la nostra p脿gina web i de la intranet proporcionem informaci贸 puntual de la situaci贸 i de les actuacions que es determinin, si escau.

A m茅s de reiterar la import脿ncia de seguir les pr脿ctiques d'higiene elementals (rentar-se les mans freq眉entment, evitar tocar-se boca, nas i ulls, tossir i esternudar al colze, entre d'altres), ens unim a la crida a la responsabilitat de les autoritats sobre la necessitat de complir les mesures imposades i seguir les recomanacions que s'han indicat.

Convidem tamb茅 a consultar les recomanacions i la informaci贸 actualitzada que es publica als canals oficials de les institucions p煤bliques:

  • Informaci贸 actualitzada de Canal Salut (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya)
  • Informaci贸 actualitzada del Ministeri de Sanitat
  • Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus en l'脿mbit universitari (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya)

Finalment, per la inspiraci贸 cristiana de la nostra universitat, i atesa la incid猫ncia de la situaci贸 en les activitats de culte, tamb茅 recomanem la lectura de la Carta Pastoral que l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha dirigit als membres de la di貌cesi.

Punt informatiu: resposta al coronavirus