🎓 Neix la Càtedra Jean Monnet sobre Integració Fiscal

La nostra universitat ha constituït una nova càtedra. Es tracta de la Càtedra Jean Monnet sobre Integració Fiscal a la Unió Europea (EUFIS).

Fecha: dimecres, 11 de novembre de 2020 a las 19:00h

Neix la Càtedra Jean Monnet sobre Integració Fiscal

La nostra universitat ha constituït una nova càtedra. Es tracta de la Càtedra Jean Monnet sobre Integració Fiscal a la Unió Europea (EUFIS). A més, neix amb l'aval d'associar-se al segell Jean Monnet, ja que el projecte presentat per la Universitat ha estat un dels seleccionats per l'Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), de la Comissió Europea. La proposta de la Universitat va resultar una de les seleccionades entre les 1.447 sol·licituds vàlides rebudes.

La docència, divulgació i recerca de temes relacionats amb el procés d'integració europea serà l'objecte de la Càtedra EUFIS. Per al desenvolupament d'aquest propòsit disposarà, durant els pròxims tres anys, de finançament de fons competitius europeus, que van ser assignats en la convocatòria Erasmus+ d'activitats Jean Monnet.

La càtedra està formada pel director, el catedràtic d'Economia Aplicada Juan Corona; el professor d'Empresa i Economia Albert Guivernau, i el professor de Relacions Internacionals i coordinador de l'International & European Law Practice, Miguel Ángel Medina.

La Càtedra EUFIS s'ha marcat tres objectius: transmetre als estudiants un coneixement profund del sistema europeu, desenvolupar projectes de recerca que permetin l'especialització en els estudis europeus, i actuar com a vehicle de transmissió de coneixements sobre la integració europea a alumnes de batxillerat, elits polítiques locals i regionals i societat civil en general.

En aquesta línia, s'incentivarà la realització de publicacions i treballs de recerca, s'intensificarà la càrrega curricular dedicada a la UE en assignatures de diferents graus, es realitzaran dos seminaris semestrals de joves investigadors europeus, s'organitzaran simulacres de reunions de l'ECOFIN i s'oferiran tallers a centres de secundària sobre qüestions de fons de la UE. També se celebraran tres debats sobre els assumptes següents: fons europeus, valors i identitat europea, i integració fiscal.

Amb la creació de la càtedra, la Universitat esdevé un punt de referència per a l'estudi de temes europeus. Des d'aquesta posició, es generaran sinergies amb altres institucions de vocació europeista de la ciutat de Barcelona.

S'accelera la integració fiscal

L'objecte dels treballs de la càtedra serà tot el que està relacionat amb la realitat de la UE, però més concretament centra la mirada en la integració fiscal dels països comunitaris. Aquest és un dels reptes principals que té la Unió, una vegada escomesa reeixidament la integració monetària dels estats pertanyents a la zona euro. De fet, consideren els membres de la Càtedra EUFIS que la unió monetària reclama una integració fiscal equivalent, de manera que s'evitin desequilibris. Des del seu punt de vista, el fet de no tenir prou instruments d'integració fiscal va ser una de les causes que expliquen que la UE sortís amb més dificultats de la crisi financera de 2008 i perdés pes relatiu en el conjunt de l'economia mundial.

La crisi generada per la covid no ha fet res més que aguditzar la necessitat d'escometre aquesta integració. Ja hi ha senyals evidents que Europa va per aquesta via: l'augment del pressupost de la Unió o l'aprovació d'un endeutament mancomunat entre els països de la UE suggereixen que el procés d'integració fiscal pot accelerar-se en els pròxims anys.

Neix la Càtedra Jean Monnet sobre Integració Fiscal