🎓 Responsabilidad Social Corporativa

rsc
Responsabilitat Social Corporativa
 

INTRODUCCIÓ

Des de la fundació, l’aspiració de la Universitat Abat Oliba CEU i l’afany dels que en formem part és la formació d’una comunitat universitària en tot el sentit de la paraula: una comunitat de saber capaç de proporcionar a la societat professionals amb criteris d’excel·lència acadèmica implicats en el bé comú i la cerca de la veritat.

Avui en dia, les universitats tenen una influència enorme en el progrés social i en una formació de més qualitat de ciutadans i líders del futur, perquè comprenguin i es preocupin per la realitat social. Aquest aspecte fa que la Universitat Abat Oliba CEU tingui molt presents les activitats de responsabilitat social corporativa en el desenvolupament del seu marc estratègic com a element transversal que afecta totes les àrees de la Universitat.

CERTIFICAT EFR

En el camp de la responsabilitat social corporativa, la conciliació entre vida professional i personal es presenta com un dels camps que ofereixen més possibilitats de produir canvis qualitatius. La Universitat Abat Oliba CEU va aconseguir, el febrer de 2016, la segona renovació del certificat EFR (empresa familiarment responsable), emès per la Fundación Másfamilia i orientat a vetllar pel manteniment del benestar en qüestió de flexibilitat, qualitat laboral i suport a la família de tots els seus treballadors.

L'EFR és un moviment internacional que, atès que forma part de la responsabilitat social empresarial, s’ocupa d’avançar en matèria de responsabilitat i respecte a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, a la igualtat d’oportunitats i a la inclusió dels més desafavorits, per tal de donar resposta a una nova cultura sociolaboral i empresarial.

COMISSIÓ D'IGUALTAT

A la Universitat Abat Oliba CEU hem elaborat un Pla d’Igualtat que ens ha guiat a entendre que la igualtat d’oportunitats és un valor que entén que homes i dones han de tenir el mateix dret a poder optar i ascendir a un determinat lloc de treball, independentment del sexe a què pertanyin, sense cap forma, ni explícita ni implícita, de discriminació. Tanmateix, en cap cas la igualtat no s’ha de confondre amb el concepte de paritat o de quotes per raó de sexe.

Ressenya breu:
Des del 25 de novembre de 2008, quan fou aprovada per la Junta de Govern, la Comissió d’Igualtat va treballar en el disseny d’un pla d’igualtat per a la Universitat Abat Oliba CEU que es va fer públic el març de 2010.

Des d’aquell moment, la Comissió ha mantingut el compromís d’actualitzar i renovar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la Universitat Abat Oliba CEU, amb la finalitat de mantenir el benestar i el capital humà que suposa.

 

Informació relacionada: