🎓 Relacions Internacionals | Universitat Abat Oliba CEU

girl
Més de 100 convenis amb les millors universitats de més de 20 països d'Europa, Amèrica i Oceania
Relacions Internacionals

PRESENTACIÓ

La Universitat Abat Oliba CEU vincula la seva excel·lència acadèmica a la projecció internacional dels alumnes. Aquesta dimensió internacional es concreta en l'oferta de bilingual degrees, les pràctiques internacionals, els programes de mobilitat internacional, les visites d'estudi i els programes Study Abroad. Es tracta de dotar a l'estudiant d'una experiència acadèmica internacional que el capaciti per integrar-se en una societat multicultural.

 

Servei de Relacions Internacionals / Internacional office

internacional@uao.es
Tel. +34 93 254 09 18

 

Horari

De dilluns a dijous: de 11.00 h a 13.00 h i de 14.30 h a 17.00 h
Divendres: matins de 11.00 h a 14.00 h

 

Małgorzata Śmigiel
Directora de Relacions Internacionals

Fanny Abela
Coordinadora Internacional

Mobilitat alumnes UAO

 

 

Erasmus+ estudis i pràctiques

Erasmus+ Estudis permet als estudiants universitaris realitzar una estada de 3 a 12 mesos en una altra universitat de la Unió Europea o en un país associat amb la beca Erasmus+ o “Beca Zero”.

Participar en un intercanvi Erasmus+ Estudis garanteix a l’estudiant de la UAO CEU:

 • Exoneració del pagament de les taxes de matriculació a la universitat de destinació.
 • Reconeixement dels crèdits cursats a la universitat de destinació.

Erasmus+ Pràctiques permet als estudiants universitaris realitzar unes pràctiques de 2 a 12 mesos en algun país de la Unió Europea. Es finançarà un màxim de tres mesos.

 

Documentació
 • Erasmus Charter for Higher Education 2021-27
  PDF
 • Carta estudiant Erasmus+
  PDF
 • Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)
  PDF
Intercanvis bilaterals

Els Intercanvis Bilaterals permeten als alumnes realitzar mobilitats d'estudis o pràctiques en països extracomunitaris. La UAO CEU té actualment acords amb els Estats Units, Canadà, Amèrica del Sud, Amèrica Central i l'Àsia.

 

Convocatòries i procediments
Convocatòria d'estada d'estudis

El Servei de Relacions Internacionals obre el procés de presentació de sol·licituds per accedir a una plaça d'estudis en el seu Programa de Mobilitat Internacional 2022-2023 (Erasmus+ acords bilaterals).

Data límit de presentació de les sol·licituds: el divendres 26 de novembre de 2021.

La documentació incompleta o rebuda després d'aquesta data no es considerarà.

Requisits i documentació

Requisits acadèmics: per poder accedir a una plaça de mobilitat internacional és imprescindible:

 • Estar matriculat a la UAO CEU durant tot el període de mobilitat.
 • Tenir el primer curs aprovat.
 • Haver superat un mínim de 60 crèdits (és obligatori per participar en el programa Erasmus, subjecte a autorització per a destinacions no europees)
 • Cursar 30 crèdits (o l'equivalent) durant un semestre o 60 crèdits (o l'equivalent) durant un any acadèmic a la universitat de destinació.

 

Requisits d’idioma

No és imprescindible presentar un títol oficial en el moment de la convocatòria. Tanmateix, si es presenta un títol oficial de llengua en el moment de la convocatòria, el certificat es tindrà en compte per puntuar en el rànquing (vegeu punt 5 de la convocatòria "Barem de selecció de places"). Si es presenten diversos títols o títols de diversos idiomes, només se'n tindrà en compte un, el més alt. Un cop s'hagi atribuït la plaça, s'exigirà a l'estudiant aportar el títol específic requerit per la universitat de destinació dins de les dates límit.

Notes:

- Per a tots aquests supòsits, es recomana consultar els requisits específics de l'idioma al web de la universitat de destinació.

- Títol oficial: Certificat de l’Escola Oficial d’Idiomes o certificat oficialment admès per l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES) o per les “Meses Lingüístiques” de la CRUE o títols emesos per les Escoles d’Idiomes de les Universitats de Catalunya.

Documentació
 • Bases de la convocatòria per a estudis 2022-2023
  PDF
 • Application 2022-2023 convocatòria estudis
  Formulari
 • Erasmus+ durada de la mobilitat d’estudiants i finançament UE
  PDF
 • Presentació convocatòria 2022-2023
  PDF
 • Llista d'universitats convocatòria 2022-2023
  PDF
Abans de l’estada

Després d’haver sigut seleccionat per la Comissió d’Internacionalització, el candidat ha de seguir els següents passos:

 • Realitzar la inscripció a la seva universitat de destinació (un cop hagi sigut nominat pel Servei de Relacions Internacionals).
 • Entregar al Servei de Relacions Internacionals el Learning Agreement signat pel seu Director d’Estudis.
 • Realitzar la primera part del test de llengua OLS (només Erasmus+)
 • Firmar el Conveni de Subvenció Erasmus+ (només Erasmus+)
 • Entregar al Servei de Relacions Internacionals una còpia de la Targeta Sanitària Europea (TSE) o/i de la seva pòlissa d’assegurança.
 • Estar matriculat a la UAO CEU.
Durant l’estada

Durant l’estada s’han d’enviar els documents següents (escanejats) al Servei de Relacions Internacionals:

 • Arrival Certificate firmat i segellat per la universitat de destinació.
 • Learning Agreement firmat i segellat pel tutor i el Servei de Relacions Internacionals de la universitat de destinació.
 • En cas de canvis en el Learning Agreement: la fulla de canvis emplenada, firmada i segellada per la universitat de destinació.

 

A la tornada

Després de l’estada s’han de seguir els passos següents:

 • Entregar al Servei de Relacions Internacionals els ORIGINALS dels Arrival i Departure Certificates firmats i segellats per la universitat de destinació.
 • Realitzar la segona part del test OLS (només Eramus+).
 • Respondre al qüestionari EU (només Eramus+).
 • Respondre al qüestionari “testimoni post-estada”.
Convocatòria estada pràctiques

La convocatòria de mobilitat internacional per les pràctiques està actualment oberta i i romandrà oberta fins a esgotament de les beques.  

La selecció dels candidats es fa per ordre d'arribada.

Requisits

Per a estudiants:

 • Estar matriculat a la UAO CEU durant tot el període de la mobilitat.
 • Tenir el primer curs aprovat.
 • Haver superat un mínim de 60 crèdits.

 

Per a nous graduats:

Començar les pràctiques en un termini màxim de 12 mesos després de la graduació.

 

 

Requisits per als estudiants i nous graduats:

 • Presentar una institució d’acollida que estigui disposada a acollir al candidat en aquest període formatiu.
 • Tenir nacionalitat espanyola o d’un país membre de l’Espai Econòmic Europeu i Turquia. També podran sol·licitar la beca Erasmus+ els estudiants regulars de la UAO CEU de països no comunitaris que acreditin el permís de residència vàlid (NIE) per residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
 • No haver participat amb anterioritat en mobilitats Erasmus Estudis o Pràctiques per un període superior a 10 mesos (en total) dins del mateix cicle formatiu.
 • No tenir atorgats ni percebre ajuts addicionals procedents de la Comissió Europea, per al mateix període de temps.
 • No tenir, ni haver tingut relació laboral com a treballador amb l’empresa o institució d’acollida en què es realitzarà la pràctica.

L’incompliment d’algun dels requisits tindrà com a conseqüència l’anul·lació de la sol·licitud.

IMPORTANT: El candidat és responsable de contactar amb l’entitat d’acollida. El Servei de Relacions Internacionals recomana buscar pràctiques a través de la pàgina web ErasmusIntern.org

 

Documentació
 • Bases de la convocatòria
  PDF
 • Application Erasmus pràctiques
  PDF
 • Training Agreement
  PDF
Abans de l’estada

Un cop el Training Agreement hagi estat firmat per la institució d’acollida i per el Servei de Relacions Internacionals, el candidat ha de seguir els passos següents:

 • Realitzar la primera part del test de llengua OLS.
 • Firmar el Conveni de Subvenció.
 • Entregar al Servei de Relacions Internacionals una còpia de la Targeta Sanitària Europea (TSE) o/i de la seva pòlissa d’assegurança.
 • Estar matriculat a la UAO CEU en el moment de la convocatòria.
Durant l’estada

Durant l’estada s’han d’enviar els documents següents (escanejats) al Servei de Relacions Internacionals:

 • Arrival Certificate firmat i segellat per la institució d’acollida.
 • En cas de canvis en el Training Agreement: la fulla de canvis omplerta, firmada i segellada per l’entitat d’acollida.

 

A la tornada

Després de l’estada, s’han de seguir els passos següents:

 • Entregar al Servei de Relacions Internacionals els ORIGINALS dels Arrival i Departure Certificates firmats i segellats per la universitat de destinació.
 • firmats i segellats per la universitat de destinació.
 • Respondre al qüestionari EU.
 • Respondre al qüestionari “testimoni post-estada”.
Preguntes més freqüents
Estudis
 • P.: Me’n vull anar a estudiar a l’estranger l’any vinent, com busco la meva destinació?
  R.: A la pàgina web de la Universitat, dins d’Acords Internacionals, hi trobaràs una llista de les universitats amb què tenim conveni. Escull la teva carrera i busca les pàgines web oficials de les universitats que et puguin interessar. Analitza els seus plans d’estudi i comprova quines assignatures podries convalidar a la UAO CEU. El següent pas és presentar al teu Director d’Estudis una proposta de reconeixement de crèdits (Learning Agreement).
  Llista d'universitats.
 • P.: He de parlar l’idioma del país de destinació?
  R.: Depèn de l’idioma en què vulguis estudiar. Si la teva idea és millorar l’anglès, has de tenir present que les universitats anglòfones exigeixen un nivell bastant alt. Les universitats dels EUA i Canadà únicament accepten els certificats de TOEFL (amb una puntuació mínima de 80) i, en alguns casos, IELTS (amb una puntuació mínima de 6 o 6,5). Les universitats del Regne Unit accepten tant aquests dos certificats com el certificat Certificate in Advanced English (CAE) o Certificate of Proficiency in English (CPE).
  Actualment són moltes les universitats europees que ofereixen els seus graus en anglès, i no tens perquè limitar la teva elecció només als països anglòfons!
  El nivell de l’anglès requerit en la resta de països acostuma a ser un B2. Per estudiat en un altre idioma, també has d’acreditar el seu coneixement. Sempre es recomana consultar els requisits lingüístics al web de la universitat de destinació corresponent.
 • P.: Estudio un doble grau. Puc fer una estada fora?
  R.: Sí, però abans ho has de consultar amb la direcció d'estudis dels dos graus que estudies per valorar quin és el moment idoni de la teva carrera per fer l'estada..
 • P.: Em queden unes assignatures per aprovar d’anys anteriors. Tot i això, puc sol·licitar la plaça?
  R.: Sí, sempre que ja hagis superat un mínim de 60 crèdits i que tinguis aprovades totes les assignatures del primer any de grau al principi de l'estada a l'estranger.
 • P.: Quan i com he de presentar la meva sol·licitud per estudiar a l’estranger?
  R.: La convocatòria és anual: tindràs fins al divendres 26 de novembre de 2021 per lliurar la sol·licitud per anar-te'n tant en el primer com en el segon semestres o fer una estada anual el curs 2022-2023. Has d'emplenar el formulari següent i adjuntar-hi la documentació sol·licitada. Per accedir al formulari, cal iniciar sessió amb el correu electrònica de la UAO CEU (@uao.es). Accedeix-hi aquí.
 • P.: Amb quins ajuts puc comptar durant la meva estada d’estudis?
  R.: En funció del país de destinació, pots gaudir de les beques següents:
        - Beca Erasmus+: per a estades a Europa (Regne Unit inclòs)
        - Beca Santander Erasmus: per a estades a Europa
        - Beca MOBINT: per a estades a Europa, l'Amèrica Llatina, els EUA i l'Àsia
        - Beca Santander Iberoamerica: per a estades a l'Amèrica Central, l'Amèrica del Sud i Portugal (nota: no totes les universitats entren en aquest programa)
        - Beca de la Universitat Catòlica San Pablo, d'Arequipa (el Perú): exclusiva per a una estada en aquesta universitat.
 • P.: Si em presento a la convocatòria i se m’adjudica una estada a Europa, rebré la beca Erasmus o altres beques esmentades en la pregunta anterior?
  R.: Durant la convocatòria s’atribueixen places, no beques. El nombre de les beques a repartir depèn de la Comissió Europea i es publica a finals de l’any acadèmic.
 • P.: Quin criteri se segueix per a la concessió de les places?
  R.: El barem de selecció està disponible al document Bases de Convocatòria (es troba a Mobilitat Alumnes UAO > Convocatòries i Procediments > Convocatòria Estudis > Requisits > Documentació).
 • P.: Quan es resol la convocatòria?
  R.: Es comunicarà a la persona candidata, a través del correu electrònic, el resultat de la convocatòria a partir del 20 de desembre de 2021.
Erasmus+ Pràctiques
 • P.: La beca Erasmus+ Pràctiques: què és?
  R.: La beca Erasmus+ Pràctiques et permet fer pràctiques de 2 a 12 mesos en un país de la Unió Europea o en els països de fora de la Unió Europea que participen en el programa Erasmus+ (República de Macedònia, Islàndia, Noruega, Liechtenstein i Turquia).
 • P.: Qui pot demanar la beca Erasmus+ Pràctiques?
  R.: Estudiants i nous graduats de la UAO CEU. Consulta els requisits al web de la Universitat > Mobilitat alumnes UAO > Convocatòries i procediments > Convocatòria estada pràctiques > Requisits.
 • P.: Per demanar la beca he de trobar un lloc on fer les pràctiques?
  R.: Sí, per optar a aquesta beca, en primer lloc has de trobar una entitat on realitzar les pràctiques. Has de presentar al Servei de Relacions Internacionals el document Training Agreement, firmat per la teva empresa, juntament amb la resta de documents que s’expliciten a la convocatòria.
 • P.: Com busco les pràctiques?
  R.: Existeixen diverses pàgines web on pots buscar les teves pràctiques. A continuació et recomanem algunes:
       - Erasmusintern
       - Empleo (Regne Unit)
       - També pots presentar-te com a candidat lliure en alguna empresa que t'interessi.
 • P.: Fins quan m’hi puc presentar?
  R.: Les beques es concedeixen per ordre d’arribada, fins que s’acaben. En tot cas, el termini màxim per finalitzar les pràctiques és el 30 de setembre de 2017.
 • P.: Puc combinar una beca Erasmus+ Pràctiques amb una beca Erasmus+ Estudis?
  R.: Sí, sempre i quan les dues estades es realitzin en dates diferents i en un total màxim de 12 mesos.
 • P.: Puc fer el pràcticum amb Erasmus+ Pràctiques?
  R.: Sí, sempre i quan ho autoritzi el Servei de Pràctiques i Ocupació de la UAO CEU. Erasmus+ Pràctiques és un programa que també es pot reconèixer com a pràctiques voluntàries.
 • P.: Quina és la dotació econòmica de la beca?
  R.: La quantitat rebuda depèn del país on vagis. Has de tenir present que la beca té una durada màxima de 3 mesos, independentment de que la teva estada sigui més llarga. Consulta les quantitats de la convocatòria.
 • P.: Puc repetir l’experiència Erasmus+ durant el meu màster?
  R.: Sí. La durada d’una estada Erasmus+ és de 12 mesos en total per cicle d’estudis. Fins i tot si te’n vas anar d’Erasmus durant els teus estudis de grau, pots repetir durant el teu màster i, després, durant el teu doctorat.
*
Pràctiques / Ocupació
 • ACCIÓ és l'agència de suport a la competitivitat de l'empresa catalana experta en innovació i internacionalització, adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 • EURES: portal europeu de mobilitat professional.
 • SOC: Servei d’ocupació de Catalunya.
 • Oferta internacional de mobilitat estudis/pràctiques del MECD.
 • Beques Faro: beques per realitzar pràctiques formatives a empreses ubicades a Europa, Àsia, Estats Units i Canadà per a estudiants universitaris.
 • EU Stages: oferta de pràctiques a la Comissió Europea.
 • EPSO: Treballar per la Unió Europea.
 • Hablamos de Europa: portal amb oportunitats per a formació, ocupació, investigació i emprenedoria de la UE.
 • Adolescencia y Juventud: Ofertes internacionals d'estudis, treball i voluntariat de l'Ajuntament de Barcelona.
Voluntariat

Servei de Voluntariat Europeu (SVE): permet realitzar un voluntariat de diversos mesos en altres països europeus a joves d'entre 17 i 30 anys. Els participants tenen allotjament, el transport i la manutenció finançats per la Unió Europea.

Exchange Students

La teva porta d'entrada a la Universitat Abat Oliba CEU és el Servei de Relacions Internacionals, és aquí on has de dirigir-te quan arribis per primer cop. Ens trobaràs al despatx 1.09.

Sistema acadèmic

A la Universitat Abat Oliba CEU, l’any acadèmic està distribuït en dos semestres.

El primer semestre comença al setembre i acaba al gener. El segon semestre comença al febrer i acaba al juny.

Existeixen dues convocatòries d’exàmens ordinàries, una per a cada semestre (gener i juny), i una convocatòria d’exàmens extraordinària al setembre.

Al Campus Virtual podràs trobar tota la informació relativa a les dates dels exàmens, el pla docent de les assignatures, els horaris, la bibliografia, etc. Per poder accedir a aquesta intranet necessitars un usuari i una contrassenya que et facilitarem abans de la teva arribada.

També podràs consultar els teus subtes acadèmics a un tutor que et serà assignat un cop la teva Universitat ens comuniqui que has sigut escollit per realitzar la teva mobilitat a la UAO CEU.

SISTEMA DE CRÈDITS

Un sistema de crèdits és una manera sistemàtica de descriure un programa d’educació mitjançant l'assignació de crèdits als seus components. La definició dels crèdits en els sistemes d’educació superior por basar-se en diferents paràmetres, com ara la càrrega de treball de l’estudiant, els resultats de l’aprenentatge i les hores de contacte.

Un estudiant a temps complet cursa 30 ECTS per semestre.

ECTS

El Sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits és un sistema centrat en l’estudiant, que es basa en la càrrega de treball de l’estudiant necessària per a la consecució dels objectius d’un programa. Aquests objectius s’especifiquen preferiblement en termes dels resultats de l’aprenentatge i de les competències que s’han d’adquirir.

Alumne Estranger d'Estada Temporal
A qui va dirigit?
El programa d'“Alumne Estranger d'Estada Temporal” (AEET) va dirigit a alumnes de grau que volen realitzar una estada d'un semestre o d'un curs acadèmic a la Universitat Abat Oliba CEU.
Què ofereix el programa?

El programa AEET ofereix als alumnes la possibilitat d'accedir a tota l'oferta acadèmica de grau en què hi destaquen 9 graus bilingües:

 • Grau en Dret + International and European Law Practice
 • Doble grau en Dret + Ciències Polítiques
 • Grau en Direcció d'Empreses
 • Doble grau en Direcció d'Empreses + Economia i Gestió
 • Grau en Periodisme
 • Doble grau en Periodisme + Ciències Polítiques
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Primària
 • Doble grau en Educació Infantil + Educació Primària

A més de les assignatures de les diferents carreres, els estudiants poden gaudir de cursos gratuïts d'espanyol (fins el nivell B1) i de català (fins el nivell A2). També poden accedir amb descompte a cursos d'anglès impartits pel British Council. La UAO CEU ofereix un tracte personalitzat als seus alumnes mitjançant l'assignació d'un tutor acadèmic que els orienta i aconsella sobre els seus plans d'estudi.

En el sistema acadèmic de la UAO CEU l'assistència a classe és obligatòria (80 %) i el sistema d'avaluació es basa en l'avaluació contínua de l'estudiant.

Quant costa?
 • Preu per a alumnes provinents d'Universitats amb què la UAO CEU té conveni: 69 €/crèdit
 • Preu per a alumnes provinents d'Universitats amb què la UAO CEU no té conveni: 105 €/crèdit

Reserva de plaça i obertura d'expedient: 195 €, a realitzar en un mes des de la petició de plaça. Aquest import es perdrà en cas que l'alumne renunciï a la plaça.

Requisits

 • Cursar un mínim de 18 crèdits per semestre, quan una matrícula normal són 30 crèdits
 • Complir amb els requisits previs de les assignatures mitjançant la presentació de l'expedient acadèmic
 • Certificat de llengua (acreditació oficial o carta de la Universitat d'origen):
   
  • Mínim B2 d'espanyol (per als no nadius) per cursar assignatures en espanyol
  • Mínim B2 d'anglès (per als no nadius) per cursar classes en anglès
 

Dates límit

15 de maig: estada durant el primer semestre (setembre-gener)

15 de novembre: estada durant el segon semestre (febrer-juny)

Contacte

Si necessites més informació, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a: internacional@uao.es


AEET
Documentació
VIURE A BARCELONA

Situada al nord-est d’Espanya, Barcelona és la capital de Catalunya i primera zona econòmica d’Espanya. La població de la ciutat és superior al milió i mig d’habitants, mentre que el nombre d’habitants de tot Catalunya és de més de 7 milions de persones.

Per la seva ubicació a la vora del Mediterrani, Barcelona gaudeix d’un clima càlid i acollidor, amb temperatures agradables durant tot l’any.

Avui, Barcelona és una ciutat moderna, cosmopolita i de gran dinamisme. És una ciutat còmoda, feta a la mida de les persones i per a les persones.

La Universitat Abat Oliba CEU està situada a la part alta de Barcelona, un districte que ofereix espais tranquils per a la concentració estratègica d’activitats intensives en coneixement. És on rau un model de ciutat que conviu amb altres Universitats, així com equipaments i zones verdes properes a la Serra de Collserola.

L'idioma de la UAO CEU és majoritàriament l'espanyol, a diferència de la resta d'universitats catalanes, ja que formem part del grup educatiu més gran d'àmbit estatal, el CEU, amb 24 centres i diverses universitats. També podràs trobar diversos graus bilingües amb docència en anglès.

Informació pràctica sobre Barcelona:

A més, et presentem unes propostes perquè gaudeixis de tota l'oferta d'oci i cultura de Barcelona:

Com arribar a la Universitat?

autobús

El bus 60, el 196 i el 123 ('bus del barri'): tenen una parada a les portes de la Universitat També hi ha altres línies amb parades properes: 22, 30, 58, 64, 66, 17, 73 i 75.

ferrocarrils de la generalitat de catalunya

L'estació de Ferrocarrils Catalans més propera és : U7 Avinguda Tibidabo. (Des d'aquí pots arribar caminant a la Universitat en 10 minuts.)

Assegurança mèdica

Tots els estudiants que realitzen una estada temporal a l’Abat Oliba CEU han de tenir una assegurança mèdica que els cobreixi durant la totalitat de l’estada a la nostra Universitat. Has d’enviar un document acreditatiu d’aquesta assegurança (fotocòpia) juntament amb la teva application.

Si ets estudiant d’un país de l’Espai Econòmic Europeu (països de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i tens dret a la Seguretat Social al teu país d’origen, has de tramitar la targeta sanitària europea (que substitueix el formulari E-111 E-128). Aquest formulari és expedit per les autoritats de la sanitat pública del teu país i dóna dret a tenir a Espanya les prestacions d’assistència sanitària.

Si ets un/a estudiant procedent d’un país que no pertany a l’Espai Econòmic Europeu, has d’informar-te sobre si existeix un acord mèdic entre la Seguretat Social del teu país i l’espanyola (és el cas d’alguns països de l'Amèrica Llatina). Si existeix aquest acord, hauràs de dirigir-te a les autoritats de la sanitat pública del teu país per tramitar el document corresponent i, així, tenir dret a les prestacions d’assistència sanitària a Espanya.

Si ets un estudiant que no es troba en cap dels supòsits anteriors, hauràs de contractar una assegurança mèdica privada que et cobreixi durant la teva estada a Catalunya. Et recomanem que demanis un document a la teva companyia d’assegurances, si és possible en espanyol, català, anglès o francès, en el qual consti aquesta cobertura.

El sistema sanitari

Barcelona disposa d'un dels millors sistemes sanitaris a escala europea i mundial. El sistema públic de salut és d'accés universal i gratuït, i es canalitza a través de dues vies:

 • Els Centres d'Atenció Primària (CAP). Ofereixen assistència sanitària de forma gratuïta per a qualsevol malaltia o vacuna. Et correspon un CAP concret en funció del teu domicili. També tindràs accés a les farmàcies disponibles. Has de saber que existeixen diverses farmàcies a Barcelona obertes 24/365, i una majoria amb horari de 9.00 h a 22.00 h.
 • Els hospitals públics. Com a estudiant estranger, únicament has de dirigir-te a un hospital en cas d'urgència real. Per a malalties comunes has d'acudir al CAP.
Cost de la vida

Per orientar-te en les despeses mensuals que puguis tenir, et proporcionem una estimació. Allotjament: 300 € - 500 € en pis compartit, o de 700 € a 1400 € en residència d'estudiants. Menjar: 200 €. Transport: 50 €. Altres despeses: 200 €

Bancs i targetes de crèdit

Barcelona compta amb una àmplia xarxa d'oficines bancàries (normalment obertes pels matins i tardes dels dijous) i caixers automàtics disponibles les 24 h. Has de tenir en compte que per poder obrir un compte bancari hauràs d'obtenir abans la teva targeta NIE.

Wifi

La UAO CEU facilita l'accés gratuït a la xarxa wifi a tots els seus estudiants internacionals. Es poden obtenir l'usuari i la contrasenya a Gestió Acadèmica.

A més, la ciutat de Barcelona disposa d'una xarxa wifi accessible en obert, amb més de 700 punts de connexió a tota la ciutat. No és necessari registrar-se prèviament per accedir a “Barcelona WiFi”. Connectant a través d'aquests punts, tindreu accés directe a mapes de la ciutat, guies de transport i informació útil de l'Ajuntament de Barcelona.

Calendaris i festius

Al llarg de tot l'any se celebren diverses festivitats. Algunes se celebren a tota Espanya, altres només a Catalunya, i fins i tot algunes a escala municipal. Tots els alumnes internacionals reben el calendari acadèmic on s'especifiquen aquests dies festius, abans de la seva arribada a la ciutat.

Els horaris i hàbits també acostumen a diferir respecte a altres cultures. Així, per exemple:

 • Les tendes i comerços obren de dilluns a dissabte per la tarda, si bé hi ha molts forns de pa i tendes de queviures oberts els diumenges per tota la ciutat.
 • Normalment, el comerç obre de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h. Els grans magatzems o les tendes del centre de Barcelona romanen oberts al migdia i acostumen a tancar entre les 20.30 i les 21.30 h.
 • Els locals acostumen a tenir el següent horari d'àpats:
  - Esmorzar: entre les 9.00 h i les 11.00 h.
  - Dinar: de 14.00 h a 16.00 h (àpat principal del dia)
  - Sopar: de 21.00 h a 22.30 h.
 • Els restaurants i hotels ofereixen horaris més amplis. A més, a qualsevol bar de la ciutat es poden degustar les típiques tapes a qualsevol hora.
 • Jornades laborals: per norma general, una jornada laboral estàndard comença a les 8.00 h - 9.00 h, amb un descans per dinar entre les 14.00 h - 16.00 h i finalitza entre les 18.00 i les 19.30 h, en funció del temps destinat al dinar.
Altres webs interessants
Documentació necessària
 
ESTUDIANTS NO COMUNITARIS

Per a alumnes de fora de la UE, Noruega, Islàndia i Liechtenstein o Suïssa:

Necessites obtenir un “visat d'estada per estudis” que t'autoritzi a estudiar i a viatjar dins d'Europa durant tot el període que duri la teva mobilitat. El podràs aconseguir al consulat espanyol de la teva ciutat d'origen. Pots consultarla seva localitzación aquí.

El visat que obtenguis ha de ser d'estudis (tipus D) i, únicament serà vàlid si véns a estudiar a la nostra Universitat, ja que el consulat o embaixada et demanarà una carta nostra especificant que has sigut admès per realitzar una estada d'estudis i en quins dates. Recorda que no podrem enviar-te aquesta carta fins que la teva Universitat t'hagi nominat en el cas dels alumnes d'intercanvi, o hagis fet la reserva de plaça i ens hagis enviat resguard, en el cas dels Alumnes Estrangers d'Estada Temporal (AEET).

A la teva arribada a Barcelona, i si la teva estada serà superior a 6 mesos, hauràs d'obtenir el NIE o Targeta d'Identitat per a Estrangers. S'obté a la Comissaria de Policia del teu municipi.

Si vius a Barcelona ciutat, hauràs de dirigir-te a una Comissaria concreta, la Comisaria “Sant Martí” situada a Rambla Guipúscoa, 74 de Barcelona, sol·licitant cita prèvia. Horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h.

Documents necessaris per obtenir el NIE

Formulari de sol·licitud. (Original i còpia). Descarregar Formulari de sol·licitud
Passaport original i fotocòpia, més el visat d'estudiant amb el segell d'entrada a Europa. Si no es disposa de data d'entrada al segell, s'hauran d'adjuntar els resguards dels vols.
Carta d'acceptació com a estudiant de la UAO CEU on s'hi indiquin les dates i durada dels estudis. Aquesta carta et serà enviada en quant siguis nominat per la teva Universitat o reservis plaça com a estudiant AEET.
Certificat d'empadronament. És el document oficial de l'Ajuntament de Barcelona on consta la teva direcció. Més informació.
El procés administratiu implica el pagament d'unes taxes que podràs abonar el mateix dia que presentis la documentació a Comissaria.

Per a més informació al respecte, consulta la pàgina del Govern d'Espanya per a ciutadans NO comunitaris.

Estudiants NO comunitaris en pràctiques: si realitzaràs unes pràctiques que formen part del teu pla d'estudis i sota el marc d'un conveni de col·laboració de la UAO CEU amb la teva Universitat, no necessitarà cap autorització de feina.

Si pel contrari realitzaràs una feina remunerada fora del marc de la Universitat, hauràs de tenir en compte que:

Els ingressos obtinguts no podran suposar la principal font de manteniment.
L'horari laboral i acadèmic no pot coincidir.
L'autorització de feina serà vàlida mentre duri el contracte i el cap cas podrà superar la durada de l'estada per estudis.

Més informació a:

ESTUDIANTS DE LA UNIÓ EUROPEA

Els estudiants dels estats membres de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania i Suècia) o de Liechtenstein, Islàndia, Noruega i Suïssa, tenen dret a la lliure circulació i residència a Espanya.

No obstant això, i per a estades superiors a tres mesos, tots els estudiants comunitaris hauran de, obligatòriament, sol·licitar la seva inscripció al Registre Central d'Estrangers. La inscripció comporta l'expedició d'un certificat de registre que inclou en número d'identificació estranger o NIE.

Si vius a Barcelona ciutat, hauràs de dirigir-te a una Comissaria concreta, la Comissaria "Sant Martí" situada a Rambla Guipúscoa, 74 de Barcelona, sol·licitant cita prèvia). Horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h.

A la resta de poblacions, s'obté a la Comissaria de Policia del municipi.

Documentació necessària:

 • Formulari de sol·licitud (Ex18)
 • Passaport original i còpia.
 • Matrícula de la UAO CEU (original i còpia)
 • Targeta Sanitària Europea o pòlissa privada traduïda a l'espanyol o al català (original i còpia)
 • Declaració jurada de l'estudiant conforme disposa de mitjans econòmics suficients per encarar la seva estada a Espanya. (Model). La participació a programes d'intercanvi d'estudis de la Unió Europea es considera acreditació vàlida i substitutòria de la declaració jurada.

Ciutadans d'Andorra

El conveni entre Espanya, França i el principat d'Andorra relatiu a la circulació i estada al principat d'Andorra de nacionals de tercers països (BOE núm. 153, de 27 de juny de 2003) estableix que els ciutadans andorrans que vinguin a estudiar a Espanya han de tramitar el permís d'estada per estudis i els serà aplicada la normativa establerta al règim general d'estrangeria.

El permís tindrà un any de validesa i serà renovable per un altre any més, sempre i quan l'alumne segueixi matriculat a la nostra Universitat.

Documentació necessària:

Procediment i documentació

Tàndem UAO CEU

Te’n vas d’Erasmus i vols començar a practicar la llengua del país? O has tornat d’un Erasmus i no vols perdre l’idioma? O potser vols ajudar els estudiants internacionals a practicar el català o el castellà?

Sigui quin sigui el motiu, a la UAO CEU t’oferim l’oportunitat de trobar una parella lingüística per practicar un idioma estranger a través del Tàndem UAO CEU. T’expliquem com funciona:

 • Les parelles lingüístiques es troben un cop per setmana durant una hora per practicar les dues llengües; és a dir, si la teva llengua és el català i vols practicar el francès, la teva parella lingüística serà algú que ofereixi el francès i vulgui practicar el català.
 • El programa dura deu setmanes.
 • Les parelles lingüístiques decideixen on queden i quines activitats fan.
 • A l’inici del Tàndem UAO CEU, organitzem una trobada de totes les parelles lingüístiques per trencar el gel (amb pica-pica!).

A més, les parelles lingüístiques es poden apuntar a les excursions culturals organitzades pel Servei de Relacions Internacionals.

Per tant, només cal que ens diguis quin idioma “ofereixes” i quin idioma vols practicar, i et buscarem una parella lingüística. Per fer-ho, emplena el formulari d'inscripció. Un cop fetes les inscripcions, et convocarem a la trobada inicial perquè coneguis la teva parella lingüística.

 

Terminis

 • Primer semestre
  Inscripcions: durant el mes de setembre
  Durada trobades: 10 setmanes (d’octubre a desembre)
   
 • Segon semestre
  Inscripcions: durant el mes de febrer
  Durada trobades: 10 setmanes (de març a maig)

 

Mobilitat PDI/PAS

PDI

La Universitat Abat Oliba CEU assigna a la mobilitat la missió de promoure entre el seu professorat l'intercanvi de coneixement, la incorporació de referents innovadors i, en general, l'obertura de la comunitat universitària a l'entorn exterior.

D'altra banda, l'intercanvi universitari reforça sense cap mena de dubte l'acció institucional de foment sobre l'aprenentatge de llengües, fet que es tradueix en benefici del projecte educatiu, doncs li permet redimensionar i repensar els seus continguts i mètodes, com de la promoció en matèria de cooperació educativa, objectiu que forma part indefugible de la missió de la Universitat. A partir d'aquestes premisses, la Universitat impulsa la mobilitat del seu propi professorat a través dels programes específics d'intercanvi, i l'acollida de professorat aliè.

La oficina de Relacions Internacionals fa pública anualment la Convocatòria de Mobilitat. En aquesta informació apareix la relació d'universitats i centres possibles. Els professors interessats en la mobilitat han d'enviar a Relacions Internacionals la corresponent sol·licitud. Es poden sol·licitar 2 tipus de mobilitats: Teaching Mobility i Training Mobility que corresponen a dues convocatòries diferents

REQUISITS PER PARTICIPAR-HI

El professorat pot optar a diverses places, segons els seus coneixements lingüístics i preferències. Per a això, ha de complir amb els següents requisits.

 

 • Pertànyer al col·lectiu del Personal Docent i Investigador o del Personal Investigador en Formació o del Personal Investigador Postdoctoral de la Universitat Abat Oliba CEU durant el present curs acadèmic.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants al programa Erasmus+.
 • Sol·licitar una estada en alguna universitat amb la qual la Universitat Abat Oliba CEU té signat un conveni Erasmus+.
 • En cas de no existir un acord vigent amb la universitat on es desitja realitzar la mobilitat, es podrà treballar a la signatura d'un nou conveni des del Servei de RRII. No obstant això i perquè es puguin realitzar tots tràmits abans del principi de l'estada, el/la professor/a l'haurà de sol·licitar amb suficient antelació.
 

Convocatòria PDI 2018-201

Oberta

Entrega de sol·licituds fins el 8 de novembre

Els candidats que vulguin realitzar una estada abans del 8 de novembre ho hauran d'esmentar en la seva sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ
 • Llista d'Universitats Teaching Mobility
  PDF
 • Sol·licitud Teaching Mobility
  PDF
 • Bases convocatòria Teaching Mobility
  PDF
 • Llista d'Universitats Training Mobility
  PDF
 • Sol·licitud Training Mobility
  PDF
 • Bases convocatòria Training Mobility
  PDF
 • Comissió Mobilitat Internacional
  PDF
PAS

La Universitat Abat Oliba CEU assigna a la mobilitat la missió de promoure entre el seu personal l'intercanvi de coneixement, la incorporació de referents innovadors i, en general, l'obertura de la comunitat universitària a l'entorn exterior.

D'altra banda, l'intercanvi universitari reforça sense cap mena de dubte l'acció institucional de foment sobre l'aprenentatge de llengües, fet que es tradueix en benefici del projecte educatiu, doncs li permet redimensionar i repensar els seus continguts i mètodes, com de la promoció en matèria de cooperació educativa, objectiu que forma part indefugible de la missió de la Universitat. A partir d'aquestes premisses, la Universitat impulsa la mobilitat del seu propi personal a través dels programes específics d'intercanvi, i l'acollida de personal aliè.

La oficina de Relacions Internacionals fa pública anualment la Convocatòria de Mobilitat PAS i PDI en formació. En aquesta informació apareix la relació d'Universitats i centres possibles. Els professors interessats en la mobilitat han d'enviar a Relacions Internacionals la corresponent sol·licitud (Application).

REQUISITS PER PARTICIPAR-HI

El PAS o PDI en formació pot optar a diverses places, segons els seus coneixements lingüístics i preferències. Per a això, ha de complir amb els següents requisits:

 

 • Pertànyer al col·lectiu del PAS, Personal Docent i Investigador o del Personal Investigador en Formació o del Personal Investigador Postdoctoral de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels estat participants en el programa Erasmus.
 • Acreditar la competència lingüística precisa per l'intercanvi d'experiències i continguts a la Universitat de destinació sol·licitada.
 • En cas de no existir un acord vigent amb la universitat on es desitja realitzar la mobilitat, es podrà treballar a la signatura d'un nou conveni des del Servei de RRII. No obstant això i perquè es puguin realitzar tots tràmits abans del principi de l'estada, el/la professor/a l'haurà de sol·licitar amb suficient antelació.
 

Convocatòria PAS 2018-2019

Oberta

Entrega de sol·licituds fins el 8 de novembre

Els candidats que vulguin realitzar una estada abans del 8 de novembre ho hauran d'esmentar en la seva sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ
 • Llista d'Universitats PAS
  PDF
 • Sol·licitud PAS Training Mobility
  PDF
 • Bases convocatòria PAS Training Mobility
  PDF
 • Comissió Mobilitat Internacional
  PDF

Acords internacionals

CRIMINOLOGIA

ARGENTINA

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

REINO UNIDO

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Liverpool John Moore University10*UK LIVERPO02English B2

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Florida International University4*US FIUTOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/ IELTS 6,5
University of the Incarnate Word2*US FIUTOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE)  C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5

DRET

ARGENTINA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

BÉLGICA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
EPHEC (École Pratique des Hautes Études Commerciales)4B BRUXEL82French B2/English B2

BRASIL

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidade de Ribeirao Preto2BR UNAERPPortugués

CHILE

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás5*CL USTSpanish
Universidad Finnies Terae- Santiago2*CL FINNISSpanish
Universidad del Desarrollo2*CL UDDSpanish

COLOMBIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali2*CO JAVESpanish

ALEMANIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Zeppelin University (Friedrichshafen)4D FRIEDRI01English B2/German B2

FRANCIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Université de Picardie Jules Verne (Amiens)1F AMIENS01French B1
Université Montesquieu - Bordeaux IV 4F  BORDEAU58French: B1
ICES. Institut Catholique d'Etudes Supérieures 4F  LAROCHE01French B1, English  B1
UPEC. Université Paris-Est Créteil Val de Marne 2F  PARIS012English B1, French B1
Institut Catholique de Paris (ICP)2F PARIS052French B1, English B2

IRLANDA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Maynooth University12*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Università degli Studi di Ferrara1I FERRARA01Italian A2
Università Cattolica del Sacro Cuore6I MILANO03Italian B1/English TOEFL 79/IELTS 6.0
Università Suor Orsola Benincasa3I NAPOLI04Italian B1
University of Padova2I PADOVA01Italian B2, English B2
Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1
Università degli Studi di Siena2I SIENA01Italian A2/English B1

MÉXICO

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México2*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana2*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac1*MX UNIVASpanish

HOLANDA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Radboud Universiteit (Nijmegen)3NL NIMEGE01English B2

PERÚ

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish
Universidad Católica San Pablo2*PE UCSPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias3P LISBOA52Portugese B2/English B2

POLONIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
John Paul II Catholic University of Lublin6PL LUBLIN02Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University1*PL TORUN01English B1

REINO UNIDO

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Liverpool John Moore University10*UK LIVERPO02English B2

EDUCACIÓ

ARGENTINA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

AUSTRIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
The University of Graz2*A GRAZ01German B2/English B2

BRASIL

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidade de Ribeirao Preto2*BR UNAERPPortugués

CHILE

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás5*CL USTSpanish
Universidad Finis Terrae2*CL FTSpanish
Universidad del Desarrollo4*CL UDDSpanish

FRANCIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Toulouse Catholic University2*F TOULOUSE09French B2/English B2

IRLANDA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Maynooth University12*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Università degli Studi di Foggia2I FOGGIA03Italian B1/English B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1

MÉXICO

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México2*MX UAMSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana2*MX UPSpanish

NORUEGA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Volda University College4N VOLDA01Norwegian A2/English B2

PERÚ

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish
Universidad Católica San Pablo2*PE UCSPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias3*P LISBOA52Portugese B2/English B2

POLONIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
The Pontifical University of John Paul II in Cracow2*PL KRAKOW08Polish B2/English B2
Jesuit University Ignatianum in Krakow2*PL KRAKOW19Polish B2/English B2
John Paul II Catholic University of Lublin6PL LUBLIN02Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University1*PL TORUN01English B1

REINO UNIDO

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Liverpool John Moore University10*UK LIVERPO02English B2

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 (IBT)
Florida International University4*US FIUTOEFL: PBT 550 puntos IBT 80/ IELTS: 6,5
University of the Incarnate Word2*US UIWTOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE)  C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5

EMPRESA

ARGENTINA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

AUSTRIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
The University of Graz2A GRAZ01German B2/English B2
Kufstein University of Applied Sciences2A KUFSTEIN01English B2

BÉLGICA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Artesis Plantijn University College Antwerp1B ANTWERP62English B2
EPHEC (École Pratique des Hautes Études Commerciales)4B BRUXEL82French B2/English B2
Howest Hogeschool3B KORTRIJ03English B2/Dutch B2
Thomas More University College2B MECHELE14English B2

BRASIL

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidade de Ribeirao Preto2BR UNAERPPortugués

CHILE

universidadplazasCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás5*CL USTSpanish
Universidad Finis Terrae2*CL FTSpanish
Universidad del Desarrollo2*CL UDDSpanish

COLOMBIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali2CO JAVESpanish

ALEMANIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Augsburg University of Applied Sciences - Hochschule Augsburg3D AUGSBUR02German B1/English B1
Zeppelin University (Friedrichshafen)4*D FRIEDRI01English B2/German B2
Fachhochschule Köln2D KOLN04English B1/German B1
Munich Business School (MBS)2D MUNCHEN12German C1/English B2

FRANCIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Université Montesquieu - Bordeaux IV4F BORDEAU41French B1
ESDES Lyon Business School - Université Catholique Lyon2F LYON10English B2/French B2
Université Nice Sophia Antipolis, Institut Supérieur d'Economie et de management (ISEM)2F NIZA 01English B2/French B2
Université Côte d’Azur (UCA)2F NIZA 41French B2, English B2- Solo para máster y Doctorado
ESCE. École Supérieure de Commerce et de Management4F PARIS213English B2/French B2
Université Perpignan VIA DOMITIA2F PERPIGN01French B1 UFR sciences/French B2 others
Université de Reims2F REIMS01French B1
Toulouse Catholic University2F TOULOUSE09French B2/English B2

HUNGRÍA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Corvinus University of Budapest (Business School)4HU BUDAPES03English B2/Hungarian B2

IRLANDA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Maynooth University12*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Università Politecnica delle Marche1I ANCONA01Italian A2/English A2
Università Cattolica del Sacro Cuore6I MILANO03Italian B1+/English: TOEFL 79 o IELTS 6.0
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM3*I MILANO05Italian A2/English B1
Università degli Studi di Torino2I TORINO01Italian A2/English B1

COREA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Soongsil University2*KO SUEnglish B2
EWHA WOMAN University3*KO EWHAEnglish B2 y NOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior

MALAYSIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Taylor's University2*MA KUALA01English B2

MÉXICO

universitatplazasCod. UniversidadRequisitos de idioma
Universidad Anáhuac México2*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana2*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac1*MX UNIVASpanish

HOLANDA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Hanze University of Applied Sciences, Groningen6NL GRONING03English B2

PERÚ

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Lima2*PE LIMASpanish
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish
Universidad Católica San Pablo (Arequipa)2*PE UCSPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Universidade Catolica de Lisboa (Oporto)2P LISBOA01 (Oporto)Portugese A2/English B2
Universidade de Europeia IADE – Faculdade de Design, Tecnologias e Comunicação2P LISBOA08English B2
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias3P LISBOA52Portugese B2/English B2

POLONIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
John Paul II Catholic University of Lublin6PL LUBLIN02Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University1*PL TORUN01English B1
Lazarski University2*PL WARSZAW14English B2
Collegium Civitas3*PL WARSAW 35English B2

SUECIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Kristianstad University2S KRISTIA01Swedish A2/English B1

RUSIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Lomonosov Moscow State University1RU MSURussian B2/English C1

REINO UNIDO

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Canterbury Christ Church University12UK CANTERB03English B2

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 (IBT)
Florida International University4*US FIUTOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/IELTS 6,5
Manhattan College10*US MCTOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper based exam)
University of the Incarnate Word2*US UIWTOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/IELTS 5.5
Whitewater University, Wisconsin2*US UWWTOEFL 500 (PBT)/61 (iBT)/ IELTS 5,5

PERIODISME

ARGENTINA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

BÉLGICA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
ISFSC Saint Louis2B BRUXEL86French B1
Artevelde Hogeschool (Gante)4B GENT39English B1
PXL University College4B HASSELT22English B1/Dutch B2
Howest Hogeschool2B KORTRIJ03English B2/Dutch B2
Thomas More University College4*B MECHELE14English B2

CHILE

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás4*CL USTSpanish
Universidad Finis Terrae2*CL FTSpanish
Universidad del Desarrollo4*CL UDDSpanish

COREA DEL SUR

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Soongsil University3*KO SOONGSILEnglish B2
EWHA Womans University3*KO EWHANOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior

ALEMANIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn2D BONN01German A2/English not specified
University of Technology in Dresden2D DRESDEN02English B1/German B1
Catholic University of Eichstätt2D EICHSTA01English B2/German B1
Zeppelin University (Friedrichshafen)4D FRIEDRI01English B2/German B2
Ilmenau University of Technology2D ILMENAU01German B2/English B2/C1
Johannes Gutenberg - Universität Mainz2D MAINZ01German B1/English B1

DINAMARCA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Danish School of Media and Journalism2DK ARHUS10English C1/Danish C1
Roskilde Universitet2DK ROSKILD01English B2/Danish B2

FRANCIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Toulouse Catholic University4*F TOULOUSE09French B2/English B2
Université François-Rabelais2F TOURS01French B2

IRLANDA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Maynooth University7*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Università degli Studi del Molise1I CAMPOBA01Italian A2/English for several programs and exchange students
Università Cattolica del Sacro Cuore6*I MILANO03Italian B1+/English: TOEFL 79 o IELTS 6.0
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM3*I MILANO05Italian A2/English B1
Università Suor Orsola Benincasa6I NAPOLI04Italian B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1

MÉXICO

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México4*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana2*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac2*MX UNIVASpanish

NORUEGA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Volda University College4N VOLDA01Norwegian A2/English B2

HOLANDA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Hanze University of Applied Sciences (Groningen)3*NL GRONING03English B2
HU University of Applied Sciences Utrecht2*NL UTRECHT 24Dutch B2/ English B2 (requieren certificados según los estudios)

MALÀISIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Taylor's University2*MA TAYLOREnglish B2

PERÚ

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad de Lima2*PE LIMASpanish
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidade da Beira Interior (Covilha)1P COVILHA01Portugués B1
Universidade Catolica de Lisboa (Lisboa)5P LISBOA01 (Lisboa)Portugese A2/English B2
Instituto Politecnico de Lisboa - ESCS4P LISBOA05Portugese B1/English B1

POLONIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
The Pontifical University of John Paul II in Cracow2*PL KRAKOW08Polish B2, English B2
Jesuit University Ignatianum in Krakow2*PL KRAKOW19Polish B2/English B2
John Paul II Catholic University of Lublin6PL LUBLIN02Polish B1/English B2
Collegium Civitas2*PL WARSZAW35English B2

REINO UNIDO

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Canterbury Christ Church University12UK CANTERB03English B2

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 IBT
Florida International University4*US FIUTOEFL 550 (PBT)/ 80 (iBT)/IELTS 6,5
Manhattan College10*US MCTOEFL 80 (iBT)/213 (CBE)/550 (PBT)
Marylhurst University1US MHUTOEFL 79 (iBT)/IELTS 6.5
Texas A&M University5*US TAMUTOEFL 80
University of the Incarnate Word2*US UIWTOEFL 79 (iBT)/CAE (C1)/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/IELTS 5.5
Saint Thomas University Houston2*US USTTOEFL 550
Whitewater University, Wisconsin2*US UWWTOEFL 500 (pBT)/61 (iBT)/ IELTS 5,5
Western Kentucky University2*US WKUTOEFL 65 (internet-based)/500 (paper-based) / IELTS 5.5

POLITÍQUES

ARGENTINA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

BÉLGICA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
ISC Saint Louis2B BRUXEL86French B1
Artevelde Hogeschool (Gante)4B GENT39English B1
PXL University College4B HASSELT22English B1, (exchange courses), Dutch B2 (degree programs)
Howest Hogeschool2B KORTRIJ03English B2/Dutch B2
Thomas More University College4B MECHELE14English B2

BRASIL

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidade de Ribeirao Preto2*BR UNAERPPortugués

CHILE

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás5*CL USTSpanish
Universidad Finis Terrae2*CL FTSpanish
Universidad del Desarrollo2*CL UDDSpanish

COLOMBIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali2*CO JAVESpanish

ALEMANIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn1D BONN01German (expected A2; recommmended B1), English not specified)
University of Technology in Dresden2D DRESDEN02English B1/German B1
Catholic University of Eichstätt2D EICHSTA01English B2/German B1
Zeppelin University (Friedrichshafen)4D FRIEDRI01English B2/German B2
Ilmenau University of Technology2D ILMENAU01German B2/English B2/C1
Johannes Gutenberg - Universität Mainz2D MAINZ01German B1/English B1

DINAMARCA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Danish School of Media and Journalism2DK ARHUS10English C1/Danish C1
Roskilde Universitet2DK ROSKILD01English B2/Danish B2

FRANCIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Toulouse Catholic University2*F TOULOUSE09French B2/English B2
Université François-Rabelais2F TOURS01French B2

IRLANDA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Maynooth University12*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Università degli Studi del Molise1I CAMPOBA01Italian A2/English for several programs and exchange students
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM3*I MILANO05Italian A2/English B1
Università Suor Orsola Benincasa6I NAPOLI04Italian B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1

COREA DEL SUR

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Soongsil University2*KO SOONGSILEnglish B2
EWHA Womans University3*KO EWHAEnglish B2 y NOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior

MALAYSIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Taylor's University2*MA TAYLOREnglish B2

MÉXICO

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México2*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana2*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac1*MX UNIVASpanish

NORUEGA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Volda University College4N VOLDA01Norwegian A2/English B2

HOLANDA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Hanze University of Applied Sciences (Groningen)6NL GRONING03English B2
HU University of Applied Sciences Utrecht4*NL UTRECHT 24Dutch B2/ English B2 (requieren certificados según los estudios)

PERÚ

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidade da Beira Interior (Covilha)1P COVILHA01Portugués B1
Universidade Catolica de Lisboa (Lisboa)3P LISBOA01 (Lisboa)Portugese A2/English B2
Instituto Politecnico de Lisboa - ESCS4P LISBOA05Portugese B1/English B1

POLONIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Jesuit University Ignatianum in Krakow2*PL KRAKOW19Polish B2/English B2
John Paul II Catholic University of Lublin6PL LUBLIN02Polish B1/English B2
Collegium Civitas3*PL WARSZAW35English B2

REINO UNIDO

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
University of Glasgow Caledonian12*UK GLASGOW08English C1 (Consulta certificados GCU)
Liverpool John Moore University10*UK LIVERPO02English B2
Coventry University4UK COVENTR02English B2
Sheffield Hallam University2UK SHEFFIE02English B2/IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 IBT
Florida International University4*US FIUTOEFL 550 (PBT)/ 80 (iBT)/IELTS 6,5
Manhattan College10*US MCTOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper based exam)
Texas A&M University2US TAMUTOEFL: 80 puntos
University of the Incarnate Word2*US UIWTOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE)  C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL minimum iBT score:  61 (PBT: 500, CB: 173) IELTS minimum score: 5.5
Whitewater University, Wisconsin2*US UWWTOEFL 500 (pBT)/61 (iBT)/ IELTS 5,5

PUBLICITAT

ARGENTINA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

BÉLGICA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Artevelde Hogeschool (Gent)4B GENT39English B1
PXL University College4B HASSELT22English B1/ Dutch B2
Howest Hogeschool2B KORTRIJ03English B2/Dutch B2

BRASIL

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidade de Ribeirao Preto2*BR UNAERPPortugués

CHILE

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás5*CL USTSpanish
Universidad Finis Terrae2*CL FTSpanish
Universidad del Desarrollo2*CL UDDSpanish

COREA DEL SUR

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Soongsil University2*KO SUEnglish B2
EWHA Womans University3*KO EWHANOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior

FRANCIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Toulouse Catholic University2*F TOULOUSE09French B2/English B2
Université François-Rabelais2F TOURS01French B2

IRLANDA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Maynooth University12*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM3*I MILANO05Italian A2/English B1

MALAYSIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Taylor's University2*MA KUALA01English B2

MÉXICO

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México2*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana2*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac1*MX UNIVASpanish

HOLANDA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Hanze University of Applied Sciences (Groningen)6NL GRONING03PEnglish B2
HU University of Applied Sciences Utrecht4*NL UTRECHT 24Dutch B2/ English B2 (requieren certificados según los estudios)

PERÚ

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidade de Europeia IADE2P LISBOA08English B2

POLONIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Collegium Civitas3*PL WARSZAW35English B2

REINO UNIDO

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Canterbury Christ Church University12*UK CANTERB03English B2
Conventry University4*UK CONVENTR02English B2
University of Glasgow Caledonian12*--------English C1 (Consulta los certificados requeridos en la página web de Glasgow Caledonian University)
Sheffield Hallam University2*UK SHEFFIE02English B2, IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 (IBT)
Florida International University4*US FIUTOEFL 550 (PBT)/ 80 (IBT)/ IELTS: 6,5
Manhattan College10*US MCTOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper based exam)
University of the Incarnate Word2*US UIWTOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL minimum iBT score:  61 (PBT: 500, CB: 173) IELTS minimum score: 5.5

PSICOLOGIA

ARGENTINA

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

ALEMANIA

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Medical School Berlin2D BERLIN38German B2

BRASIL

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Universidade de Ribeirao Preto2BR UNAERPPortugués

CHILE

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Finis Terrae2*CL FTSpanish
Universidad del Desarrollo2*CL UDDSpanish

COLUMBIA

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali2*CO JAVESpanish

FRANCIA

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Institut de Philosophie Comparée (IPC)1F PARIS350French B2
Toulouse Catholic University2*F TOULOUSE09French B2/English B2

IRLANDA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Maynooth University12*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Università Cattolica del Sacro Cuore6I MILANO03Italian B1+/English TOEFL 79 o IELTS 6.0
Università Suor Orsola Benincasa3I NAPOLI04Italian B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1
Università Europea di Roma2I ROMA23Italian B1

MÉXICO

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México2*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana2*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac1*MX UNIVASpanish

PERÚ

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish
Universidad Católica San Pablo2*PE UCSPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Universidade Catolica de Lisboa (Lisboa)3P LISBOA01Portugese A2/English B2

POLONIA

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
University of Warsaw2PL WARSZAW01Polish B2/English B2

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod.UniversidadRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 (IBT)
Florida International University4*US FIUTOEFL 550(PBT)/80 (IBT)/IELTS 6,5
University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL minimum iBT score:  61 (PBT: 500, CB: 173) IELTS minimum score: 5.5
University of the Incarnate Word2*US UIWTOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE)  C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
 
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Normativa de mobilitat

Presentació

La Universitat Abat Oliba CEU assigna a la mobilitat la missió de promoure entre l'alumnat l'intercanvi de coneixement, la incorporació de referents innovadors i, en general, l'obertura de la comunitat universitària a l'entorn exterior. D'altra banda, l'intercanvi universitari reforça indubtablement l'acció institucional de fomentar l'aprenentatge de llengües, un fet que redunda tant en benefici del projecte educatiu, ja que li permet redimensionar i repensar els seus continguts i mètodes, com també de la promoció en matèria de cooperació educativa, un objectiu que forma part indefugible de la missió de la Universitat.

A partir d'aquestes premisses, la Universitat fomenta la mobilitat del seu alumnat a través dels programes específics d'intercanvi i l'acollida d'alumnat extern, motiu pel qual comunica a la seva pàgina web, de manera actualitzada i bilingüe, la informació institucional (organització, funcionament, normatives, etc.), i la informació de totes les titulacions que ofereix la Universitat, amb la descripció detallada de les matèries i els seus programes, així com una informació bàsica sobre la ciutat i la cultura del país, que pot guiar l’alumnat en la seva elecció.

Òrgan responsable

 

La gestió del sistema d'organització de la mobilitat de l'alumnat correspon al Servei de Relacions Internacionals, adscrit al Vicerectorat d'Investigació i Relacions Internacionals, que la realitza de forma centralitzada a través del seu servei de Programes Internacionals (SPI), unitat encarregada específicament de convocar i gestionar anualment el Programa Lifelong Learning i els Convenis Bilaterals d'Intercanvi.

L’OPI és la responsable del compliment dels procediments de gestió de la mobilitat Incoming Students i Outcoming Students de l'alumnat.

Incoming Students

L'acollida d'estudiants estrangers per mobilitat és el fruit d'una relació institucional formalitzada a través d’un acord bilateral amb la Universitat o institució d'educació superior del país d'origen de l'alumnat sol·licitant.

Informació

L'OPI publica a la web de la Universitat tota la informació necessària per als alumnes d'acollida abans de desplaçar-se, la documentació que han de portar i tota la informació relativa a l'arribada.

Documentació

Després de la formalització del conveni, es procedeix a la corresponent obertura de l'expedient de mobilitat d'acollida, que es completa amb els documents següents:

 • 1. Acord bilateral entre les dues Universitats que participen en la mobilitat (Bilateral Agreement)
 • 2. Expedient acadèmic amb els crèdits cursats i aprovats abans de la mobilitat (Transcript Record).
 • 3. Contracte d'Estudis (Learning Agreement)
 • 4. Expedient acadèmic amb els crèdits cursats i aprovats després de la mobilitat (Transcript Record).
 • 5. Certificat acreditatiu de l'estada efectiva de l'alumne acollit (l'original s'arxiva a la Universitat d'origen).
 • 6. 6. Informe de l'estada elaborat per l'estudiant d'acollida (l'original s'arxiva a la Universitat d'origen).
Recepció

En arribar a la Universitat, els estudiants realitzen una entrevista personalitzada amb el Coordinador de Programes Internacionals per tal de verificar l'estat de la documentació requerida, i prestar, en cas que sigui precís, l'assistència necessària.

Atenció personal

El Servei d'Estudiants els facilita ajuda per trobar un allotjament, així com informació bàsica sobre la ciutat de Barcelona i els diferents serveis públics. Aquesta atenció es desenvolupa posteriorment durant tota l'estada i atén totes les incidències personals de l'alumnat d'acollida.

Atenció tutorial

El Servei d'Atenció de Tutories, d'acord amb el responsable dels estudis d'acollida, assigna un professor tutor a l'estudiant. El tutor ha de comprovar que l'estudiant d'acollida podrà seguir les matèries escollides de manera idònia abans de la signatura del Learning Agreement, i, en cas de dubtes, ha d'informar l'estudiant de les alternatives acadèmiques que se li poden oferir. Finalment, el tutor ha d'avalar amb la seva signatura la proposta de matrícula que realitzarà l'estudiant d'acollida. L'atenció tutorial es desenvolupa posteriorment durant tota l'estada i atén totes les incidències acadèmiques de l'alumnat d'acollida.

Matriculació

La proposta de matrícula informada pel tutor s'ha de presentar al Servei de Gestió Acadèmica, que procedeix a la matriculació i a lliurar a l'alumnat d'acollida els identificadors i les claus que li donen accés als sistemes d'informació i a l’ús dels equips universitaris (ordinador portàtil i armari electrònic personal).

Benvinguda

Després de la incorporació efectiva a la Universitat, l’OPI organitza una Jornada de Benvinguda, que es convoca, es programa i s'anuncia per correu electrònic de manera personalitzada a cada alumne d'acollida abans de l'arribada. El contingut d'aquesta jornada s'articula en diversos actes, que inclouen les sessions informatives sobre la normativa i el funcionament acadèmic de la Universitat, sobre Barcelona, sobre la cultura catalana i espanyola, sobre les activitats culturals que es duran a terme al llarg de la seva estada a la Universitat, sobre seguretat ciutadana i civisme (realitzada per un membre de la Guàrdia Urbana), etc. Així mateix, en aquesta jornada es reparteix la documentació i el material acadèmic corresponent i, després d'una invitació a l'aperitiu de benvinguda, es procedeix a realitzar amb l'alumnat una ruta per l'edifici històric de la Universitat que culmina amb la recepció oferta per les autoritats acadèmiques.

Formació lingüística

El Servei d'Idiomes organitza per a l'alumnat d'acollida un curs de llengua i cultura catalana de caràcter bàsic, destinat a l'adquisició d'unes competències mínimes per a la seva vida quotidiana, i dos cursos de llengua i cultura espanyola, un de caràcter bàsic i un altre d'avançat, necessaris per a assegurar el seguiment de les matèries. Així mateix, també se'ls ofereix un programa d'intercanvi lingüístic amb l'alumnat propi interessat en l'aprenentatge de la llengua d'origen de l'estudiant acollit.

Activitats socials

L’OPI organitza, durant tot el curs, esdeveniments culturals destinats a l’alumnat d’acollida, com ara excursions i visites a monuments i llocs d’interès, i festes temàtiques en finalitzar cada semestre, dedicades a difondre les tradicions i el folklore del país. D’altra banda, el Servei d’Esports difon activitats entre els alumnes d’acollida i els ofereix la seva incorporació a les diverses modalitats esportives durant la seva estada a la Universitat.

Tramitació d'expedients

El Servei de Gestió Acadèmica tramita l'expedient de l'alumnat d'acollida en finalitzar la seva estada i envia a la seva Universitat la documentació corresponent. Així mateix, gestiona l'expedició de les certificacions corresponents a petició de l'alumnat d'acollida.

Valoració de la satisfacció

Quan l'alumnat d'acollida finalitza la seva estada, l’OPI realitza una enquesta sobre la seva satisfacció amb la formació i els serveis rebuts, a partir de la qual realitza el corresponent informe de valoració i proposta de millora, que eleva al responsable del Servei de Relacions Internacionals per a la seva consideració.

Outgoing Students
Documentació

Després de la formalització del conveni, es procedeix a la corresponent obertura de l'expedient de mobilitat d'acollida, que es completa amb els documents següents:

 • Formulari de sol·licitud (Student Application Form)
 • Acord bilateral entre les dues Universitats que participen en la mobilitat (Bilateral Agreement)
 • Carta Erasmus de drets i deures de l'estudiant
 • Contracte de subvenció de mobilitat d'estudiants amb finalitat acadèmica, signat per l'estudiant i la Universitat.
 • Contracte d'Estudis (Learning Agreement)
 • Certificat d'estada signat per la Universitat d'acollida.
 • Informe de l'estada elaborat per l'estudiant.
 • Expedient acadèmic amb els crèdits cursats i aprovats abans de la mobilitat (Transcript Record).
 • Expedient acadèmic amb els crèdits cursats i aprovats després de la mobilitat (Transcript Record).
 • Certificat acadèmic de reconeixement dels estudis cursats a l’estranger (Proof of Academic Recognition).
Sol·licitud de participació

L’OPI fa pública anualment la Convocatòria de Mobilitat a través d'un comunicat general a la intranet i al web corporatiu, a més d'anunciar-ho a la cartellera del Servei de Relacions Internacionals. En aquesta informació apareix la relació d'Universitats i centres de possible elecció, amb l'especificació dels cursos acordats i de l'idioma en què s'imparteix la docència.

Els estudiants interessats en la mobilitat han de trametre a l’OPI la corresponent sol·licitud on-line.

Els sol·licitants són convocats per l’OPI a una entrevista personal amb el coordinador de Programes Internacionals, per tal de definir possibilitats, destinacions adequades al seu perfil i interès, i nivells requerits. Aquesta entrevista pot ser substituïda per un qüestionari a través de correu electrònic en el cas dels alumnes que sol·licitin una segona mobilitat durant la realització de la seva primera mobilitat a l'estranger.

Requisits per participar-hi

L'alumnat pot optar a diverses places, segons els seus coneixements lingüístics i les seves preferències. Per això ha de complir els requisits següents:

 • Ha d'haver superat totes les assignatures corresponents al primer curs dels seus estudis.
 • Ha d'estar matriculat en aquest curs acadèmic en qualsevol de les titulacions oficials i cicles, inclòs el doctorat. L'alumnat que, per alguna raó justificada, no estigui matriculat en el moment de realitzar la Convocatòria de Mobilitat, pot presentar-se, tot i que l'assignació de la plaça queda condicionada a la matriculació.
 • No pot haver participat en més de dues convocatòries de Programa de Mobilitat durant els seus estudis de Grau. Les estades durant un mateix curs es consideren una sola participació.
 • No pot haver realitzat una estada acadèmica a la mateixa Universitat en què demana plaça de mobilitat.
 • Acreditar la competència lingüística necessària per al seguiment acadèmic a la Universitat de destinació sol·licitada. En el cas específic de les places en Universitats dels EUA, s'ha d'acreditar una puntuació mínima de 550 punts a l'examen TOEFL (213 punts segons el nou sistema de puntuació). Els alumnes que no disposin de cap acreditació, poden presentar-se a les proves que convoca el Servei d'Idiomes per a les places d'intercanvi en Universitats de parla anglesa, francesa o alemanya. Si un candidat no supera la prova de l'idioma triat o no es presenta a cap, només podrà optar a les places en Universitats de parla espanyola, portuguesa o italiana. A les places en Universitats de parla italiana, l'estudiant haurà d'acreditar, abans de l'1 de juliol, haver realitzat almenys 60 hores de formació en aquesta llengua. Els alumnes que presentin una sol·licitud per a realitzar una segona mobilitat podran mantenir la nota de l'any anterior o bé presentar-se a la prova d'idiomes a la següent convocatòria.
Assignació de places

Les places s'assignen en primera instància d'acord amb la puntuació de l'expedient acadèmic dels sol·licitants, el nivell de llengua estrangera que es requereix per a l'intercanvi, la motivació personal i l'experiència internacional del candidat, sense perjudici de l'aplicació dels següents criteris de prioritat i ordenació:

 • L'alumnat que no hagi participat en cap Programa de Mobilitat té prioritat, amb independència de la seva puntuació, sobre aquell que ja hi hagi participat o hi estigui participant (des de qualsevol universitat).
 • L'alumnat que hagi participat en una mobilitat a través d'un conveni Erasmus només pot demanar la segona mobilitat a través dels Convenis Bilaterals d'Intercanvi subscrits per la Universitat. Si la primera mobilitat la va realitzar en un dels Convenis Bilaterals, pot demanar la segona en una plaça Erasmus o en un Conveni Bilateral, indistintament.
 • L'alumnat que presenti unes capacitats lingüístiques o unes competències acadèmiques més adequades al perfil requerit per la Universitat de destinació, té prioritat sobre altres sol·licitants que no puguin acreditar-les.
 • L'aplicació dels protocols de promoció de la igualtat d'oportunitats i la no discriminació a la Universitat té prioritat sobre qualsevol altre criteri d'assignació.
Seguiment del procés

L'OPI és la responsable del seguiment de tot el procés i atén les possibles incidències, dubtes o qüestions plantejades amb la Universitat d'acollida, fet que, amb caràcter ordinari, comporta les següents accions:

 • Atenció i seguiment de les possibles incidències acadèmiques causades per la necessitat de canvi d'assignatures que pugui sorgir.
 • Petició a la Universitat de destinació, si s'escau, del document Learning Agreement signat.
 • Manteniment periòdic del contacte personal amb els alumnes desplaçats, sigui telefònic o per correu electrònic.
 • Recollida de la documentació necessària (expedient acadèmic, certificat d'estada, informe narratiu de l'estudiant) en finalitzar l'estada a la Universitat de destinació.
 • Redacció del document per a la convalidació d'assignatures i posterior lliurament al Servei de Gestió Acadèmica.
 • Atenció personal a les possibles incidències amb els resultats obtinguts pels estudiants.

Durant el període d'intercanvi, l'alumnat manté la condició d'alumne actiu de la Universitat a tots els efectes i, per tant, té accés a tots els seus serveis i a tota la informació accessible a la intranet.

Si un alumne d'intercanvi té una o més assignatures pendents, i el seu període d'intercanvi s’encavalca amb la data d'alguna convocatòria d'avaluació d'aquestes assignatures, pot demanar una convocatòria extraordinària per poder realitzar l'examen en tornar de l'intercanvi.

Ajuts a la mobilitat

L'alumnat que participa en un intercanvi disposa d'una oferta de beques, entre les quals destaquen:

 • Beca Erasmus: es tramita des de l'OPI i la poden demanar tots els estudiants d'Estats membres de la Unió Europea.
 • Beca AGAUR: destinada a l'alumnat de la Unió Europea -o amb permís de residència a la Unió Europea- d'intercanvi a qualsevol país del món. La sol·licitud la fa directament l'estudiant a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR).
Servei Relacions Internacionals UAO CEU