🎓 orientacio psicologica i discapacitat

girl
Atenció personalitzada en qüestions acadèmiques i personals
Servei d'Atenció Psicològica

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

El Servei d'Atenció Psicològica està a disposició dels alumnes i tutors de la Universitat. Les seves funcions principals son:

Orientació acadèmica i personal als estudiants
  • Atenció a les dificultats d'aprenentatge, rendiment acadèmic i metodologia d'estudi.
  • Assessorament psicològic en problemes d'índole personal.
  • Atenció a les dificultats d'adaptació dels estudiants de nou ingrés.
  • Assessorament als estudiants amb diversitat funcional, orientant-los sobre les adaptacions metodològiques que poden sol·licitar en funció del seu diagnòstic i grau de dificultat.
Suport a l'acció tutorial
  • Col·laboració juntament amb el Vicerectorat d'Estudiants en la formació de professors tutors.
  • Orientació als tutors en l'assessorament personal i acadèmic dels seus alumnes.
CONTACTE

[email protected]

Equip:
Jason Delgado Taganovich - Psicòleg
Patricia Antonín García-Mauriño - Psicòloga

 

ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT

La UAO CEU atén a la igualtat d'oportunitats i afavoreix la inclusió a la comunitat universitària dels estudiants amb algun tipus de discapacitat, oferint una atenció personalitzada a les seves necessitats.

Serveis
  • Assessorament individualitzat. Amb l'objectiu d'atendre a les necessitats específiques de l'estudiant s'estableixen els ajuts i el suport material necessari. L'assessorament es dirigeix no només a l'alumne sinó també a professors i companys. Aquest es prestarà a través del Servei d'Atenció Psicològica.
  • Sensibilització. Pretén ajudar a la comunitat universitària a adoptar una actitud positiva, solidària i humana entorn de la discapacitat.
  • Beques. La Universitat Abat Oliba CEU, com a membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, dóna suport a les persones amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya). Pots descarregar-te la Guia d'atenció dels estudiants amb discapacitat a la Universitat.