🎓 Curs d'Introducció a la Teologia | Universitat Abat Oliba CEU

El curso de Enseñanza Católica diseñado para la obtención de la DECA según la regulación de la CEE. Tiene como objetivo formar a maestros de Religión.

girl
Curs d'Introducció a la Teologia
Denominació

Curs d'Introducció a la Teologia

Àrea acadèmica

Educació i Humanitats

Durada

8 mesos

Crèdits

18 ECTS

modalitat

presencial / online

Idioma

castellà 

Perfil estudiant

Persones interessades a tenir una formació teològica bàsica, d'acord amb el Magisteri de l'Església. No cal cap titulació prèvia.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Per a més informació

Calendari i horari

Modalitat online amb possibilitat de mirar en qualsevol moment, al ritme de l'estudiant, les classes enregistrades.

Calendari acadèmic

 

 

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Professionalització

L'objectiu del curs és formar mestres de religió catòlica que, “a més de tenir la competència humana, cultural i pedagògica pròpia de tot mestre, tenen la vocació de transmetre que el Déu del qual parlen a les aules constitueix la referència essencial de les seves vides” (Benet XVI).

2. DECA als mitjans

Nazaret TV

Tekton TV

Infocatólica

3. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Pla d'estudis

Primer semestre 

 • El Missatge Cristià: els dimecres de 17:00 a 18:45 (6 ECTS)
 • Religió, Cultura i Valors: els dimecres de 18:45 a 20:30 (6 ECTS)

Segon semestre

 • Església, Sagraments i Moral: els dimecres de 17:00 a 18:45 (6 ECTS)

Professorat 

 • Dr. Josep Maria Manresa Lamarca, pvre. Doctor en Teologia Dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma.
 • Dr. Antonio Macaya Pascual. Diaca. Doctor en Medicina i graduat en Ciències Religioses per la Facultat de Teologia de Barcelona.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

Preu: 637 €
 

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

   

 • Pagament fraccionat

  En dues quotes per curs.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. 

 

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

BEQUES

El curs manté condicions econòmiques especials per als alumnes de la UAO CEU que vulguin fer el programa en continuïtat d'estudis amb les titulacions de grau, i també per als col·lectius Alumni i membres de la FAO.

 

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 932 540 900
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Persones interessades a tenir una formació teològica bàsica, d'acord amb el Magisteri de l'Església. No cal cap titulació prèvia.

 

OBJECTIUS

 • Capacitar i preparar futurs professors d'ensenyament escolar religiós, en l'àmbit de l'educació infantil i primària, que garanteixin una formació religiosa i moral catòlica de qualitat.
 • Aprofundir en la importància i universalitat del fet religiós en les diferents cultures, descobrir l'entroncament del judaisme amb el cristianisme, i l'originalitat i especificitat del fet religiós cristià.
 • Promoure la lectura bíblica i la interpretació dels textos bíblics: símbols, gèneres literaris, contextos, intencionalitat religiosa dels textos.
 • Presentar una teologia bíblica bàsica a través dels grans temes de la història de la salvació i ajudar en la comprensió de la revelació progressiva de Déu que culmina en Jesucrist, paraula encarnada.
 • Descobrir les manifestacions del cristianisme en la nostra cultura.
 • Oferir una síntesi actualitzada dels continguts essencials de la fe cristiana.
 • Proporcionar l'articulació adequada de la fe amb el conjunt dels sabers.
 • Aprofundir en la dimensió moral de l'home a la llum del missatge cristià i plantejar l'educació en valors cívics i ètics des de la perspectiva cristiana.
 • Situar i identificar l'ensenyament religiós escolar des de la seva pròpia peculiaritat en el conjunt de l'activitat educativa de l'escola.
 • Estudiar i aclarir les finalitats, objectius i continguts de l'ensenyament escolar religiós en els nivells d'educació infantil i primària, així com la relació que té amb altres àrees d'aprenentatge.
 • Preparar-se pedagògicament i didàctica per al desenvolupament del currículum de religió en els nivells educatius d'infantil i primària.