🎓 Nom del Dia per a la revista Forbes

El president del grup educatiu CEU i gran canceller de la nostra universitat, Alfonso Bullón de Mendoza, ha estat designat 'Home del Dia' per la revista Forbes.

Fecha: dilluns, 29 de març de 2021 a las 17:15h

Nom del Dia per a la revista Forbes

El president del grup educatiu CEU i gran canceller de la nostra universitat, Alfonso Bullón de Mendoza, ha estat designat 'Home del Dia' per la revista Forbes.

Entre les raons que Forbes ha subratllat per motivar la decisió de destacar el nom de Bullón de Mendoza el dia 29 de març, destaca la gran inversió que el CEU dedica a beques i ajudes a l'estudi. En aquest sentit, fa referència al fet que, com a resposta a les dificultats que moltes famílies han passat per la crisi desencadenada per la pandèmia, s'augmentés substancialment la quantitat dedicada a aquests fins, fins a situar-la en els 12 milions.

Així mateix, s'al·ludeix a l'aposta tecnològica i metodològica que han fet les obres educatives del CEU durant els últims mesos. En el capítol de la formació universitària, Forbes fa especial esment als alts índexs d'ocupabilitat dels titulats de les universitats CEU (95,3% en el cas de la nostra universitat).

En suma, en elegir la figura del president com a figura digna esment, Forbes fa un reconeixement del compromís del CEU amb la "cultura de l'esforç i la superació". Com assenyala aquesta publicació, el CEU "creu en el valor de donar oportunitats a tots els que tenen una meta i lluiten per aconseguir-la".

Nom del Dia per a la revista Forbes