🎓 Màster en Auditoria i Comptabilitat | Universitat Abat Oliba CEU

Aquest màster té com a finalitat la formació pràctica d'especialistes en el camp de l'auditoria. Incorpora 1000 hores de pràctiques professionals. 

girl
Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat
Denominació

Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Àrea acadèmica

Empresa i Economia

Durada / Crèdits

10 mesos
60 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

places / modalitat

40 / Semipresencial

Organitzat amb
 
Perfil alumne

Graduats o llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, en Economia, en Ciències Actuarials i Financeres, professors mercantils i diplomats en Ciències, que vulguin assolir un nivell avançat de coneixements relacionats amb l’auditoria i la comptabilitat.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Per a més informació

Calendari i horari

D’octubre a juliol. Els divendres de 15:00 a 21:00 i, puntualment, els dissabtes de 9:00 a 15:00.

Calendari Acadèmic

Horari Classes

Organitzat conjuntament amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

El 96,9% dels nostres estudiants troba ocupació en finalitzar els estudis (enquesta d'inserció laboral AQU 2023).

2. Professionalització

El màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat té com a finalitat la formació pràctica d’especialistes en el camp de l’auditoria, de manera que puguin afrontar, de la forma més eficaç i fonamentada, la direcció o realització d’auditories d’empreses de qualsevol tipus o dimensió, gràcies a un important i variat ventall de matèries relacionades amb l’auditoria de comptes i la comptabilitat.

3. Homologació

Es tracta d’un màster universitari homologat per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per a la dispensa de l’examen teòric d’accés al Registre Oficial d’Auditors de Comptes. Eximeix d’algunes matèries, en funció de les que integren la titulació prèvia dels alumnes, i incorpora pràctiques professionals que computen a efectes de la formació pràctica necessària per a l’accés a la professió d’auditor de comptes.

4. Complements de formació

El màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat és un màster que habilita per a l'accés al Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC). Per això ofereix a tots els estudiants la possibilitat de fer els mòduls complementaris de formació (en cas de ser necessaris) en funció dels seus estudis previs de grau.

L'estudiant que necessités fer algun crèdit complementari per exigència de l'ICAC podria cursar-lo al Col·legi d'Auditors simultàniament amb el màster, de tal manera que disposarà de tots els requisits acadèmics per a l'accés al ROAC en acabar el programa.

Complements formatius que s'ofereixen per cursar simultàniament amb el màster:

COMPTABILITAT GENERAL 

 • Pla General de Comptabilitat i PGC de Pimes – 8,5 ECTS

 

MATÈRIES JURÍDIQUES 

 • Dret Civil i Mercantil – 2 ECTS
 • Dret de Societats, d’Altres Entitats i Governança – 3 ECTS
 • Dret Concursal – 2 ECTS
 • Dret Fiscal – 3 ECTS
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social – 2 ECTS

 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I SISTEMES INFORMÀTICS

 • Tecnologia de la Informació i Sistemes Informàtics – 4 ECTS

 

ECONOMIA GENERAL I ECONOMIA FINANCERA

 • Economia General i Economia Financera – 1 ECTS

 

ALTRES MATÈRIES

 • Economia de l’Empresa – 1 ECTS
 • Principis Fonamentals de Gestió Financera de les Empreses – 1 ECTS
 • Matemàtiques i Estadística – 1 ECTS
 
5. Desenvolupament professional

El màster inclou pràctiques de mil hores en prestigioses firmes d’Auditoria i Comptabilitat que computen a efectes de la formació pràctica necessària per a l’accés a la professió d’auditor de comptes. Borsa de treball d’àmbit nacional i internacional amb més de 2.300 empreses associades amb ofertes de pràctiques en més de 20 països.

6. Professorat

Quadre docent compost per experts acreditats amb àmplia experiència professional en auditoria, amb una visió global i actual de la realitat empresarial.

7. Recursos d'informació i espais

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

Les classes s'imparteixen a la Universitat Abat Oliba CEU i al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat les imparteixen experts i professionals que tenen una experiència docent o professional contrastada, i que han estat escollits pel seu prestigi i especialització en l'àmbit de l'auditoria i la comptabilitat:

Direcció del màster

Ramón Soldevila de Monteys. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor censor jurat de comptes. Professor titular de Comptabilitat i Auditoria de Comptes de la Universitat Abat Oliba CEU. Vegeu-ne CV

[email protected]

Coordinació operativa del màster  

Alba Cuñat. Tècnica de l’Escola d’Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Claustre de professors

 • Noelia Acosta Sánchez. Diplomatura en Ciències Empresarials. Auditora censora jurada de comptes. Sòcia de la firma d'auditoria Audiaxis Auditores, S.L.P.
 • Miquel Brossa Cros. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Auditor censor jurat de comptes. Soci d'Avanza Auditoria. Vegeu-ne CV
 • Miquel A. Catalán Blasco. Diplomat en Ciències Empresarials. Auditor censor jurat de comptes. Soci d'Auren Barcelona. Vegeu-ne CV
 • Emili Coll Collet. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor censor jurat de comptes. Soci d'auditoria a Activa Auditoria & Consultoria, S.L.P. Vegeu-ne CV
 • Xavier Coma Pastor. Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses. Auditor censor jurat de comptes. Director d'auditoria a BDO. Vegeu-ne CV
 • Juan Corona Ramón. Catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat Abat Oliba CEU. Auditor de comptes. Director de la Càtedra d'Empresa Familiar a la UAO CEU, director de la Càtedra d'Estudis Mundials Antoni de Montserrat i director de la Càtedra Jean Monnet d'Integració Fiscal Europea.
 • Patricia Daura Tur. Diplomada en Ciències Empresarials (UB). Auditora censora jurada de comptes. Sòcia de la firma Auditoría Contable Financiera Económica, SL. Vegeu-ne CV
 • Ricardo de la Vega Alemparte. Llicenciat en Psicologia Industrial. Màster en RH i Consultoria a les Organitzacions. Professor de l’Escola d’Auditoria del CCJCC. Vegeu-ne CV
 • Josep Lluís del Olmo Arriaga. Doctor per la Universitat Abat Oliba CEU. Director del grau en Màrqueting i Direcció Comercial de la UAO CEU.
 • Miquel Ferrero Campdelacreu. Diplomat en Ciències Empresarials per la UB. Auditor censor jurat de comptes. Responsable del Departament d’Auditoria de M AUDIT&FORENSIC S.L.P. Vegeu-ne CV
 • Ricardo García-Nieto Serratosa. Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses. Professor de l’Escola d’Auditoria del CCJCC. Auditor censor jurat de comptes. Vegeu-ne CV
 • Elena García Ventura. Llicenciatura i màster en Administració d'Empreses (especialitat en finances i control de gestió). Auditora censora jurada de comptes. Directora d'auditoria a BDO. Vegeu-ne CV
 • Albert Grèbol Mas. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor censor jurat de comptes. Soci director de Grèbol i Collet Auditors, S.L.P. Vegeu-ne CV
 • Jorge Hinojosa Pérez. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Màster en Auditoria Financera i Riscos per l'Institut d'Estudis Borsaris de Madrid (IEB). Especialista en instruments financers del Departament de Polítiques Comptables d’ING Bank als Països Baixos. Vegeu-ne CV
 • Aischa Laarbi Lombas. Llicenciada en Dret. Gerent del departament fiscal de PKF Asesores Legales y Tributarios SLU. Vegeu-ne CV
 • Xavier Llopart Pérez. Catedràtic de l'Escola Universitària de la Universitat de Barcelona. Auditor censor jurat de comptes. Director acadèmic de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. 
 • M. Dolors Magrí Majós. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditora censora jurada de comptes inscrita al ROAC. Sòcia de PKF-Audiec, S.A.P. Vegeu-ne CV
 • Jordi Martí Pidelaserra. Doctor en Ciències Econòmiques. Professor de comptabilitat a la Universitat de Barcelona. Vegeu-ne CV
 • Jordi Monferrer Sánchez. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Soci de la firma d'auditoria Fornes, Salas y Asociados Auditores, S.L. Vegeu-ne CV
 • Carme Monserrat Querol. Diplomatura en Ciències Empresarials. Auditora censora jurada de comptes. Vegeu-ne CV
 • Miquel Muntaner Cortés. Diplomat en Ciències Empresarials. Auditor censor jurat de comptes. Vegeu-ne CV
 • Josep M. Noguera i Amiel. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Professor de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Soci director de la firma J. M. Noguera, S.L.P. Vegeu-ne CV
 • David Relats Barragan. Llicenciat en Ciències Econòmiques. Auditor censor jurat de comptes. Soci d'auditoria de KPMG. Vegeu-ne CV
 • Ferran Rodríguez García. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor censor jurat de comptes. Vegeu-ne CV
 • Enrique Rua Alonso de Corrales. Doctor en Administració i Direcció d’Empreses. Professor titular d’Economia Financera i Comptabilitat (Universitat San Pablo CEU). Expert comptable acreditat (AECA).
 • Adolfo Simón Fernández Aguilar. Diplomat en Ciències Empresarials. Auditor censor jurat de comptes. Gerent d'auditoria RSM SPAIN AUDITORIA. Vegeu-ne CV
 • Ramón Soldevila de Monteys. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor censor jurat de comptes. Professor titular de Comptabilitat i Auditoria de Comptes de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Gemma Soligó Illamola. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditora censora jurada de comptes inscrita al ROAC. Sòcia de la firma d'auditoria Grant Thornton. Vegeu-ne CV
 • Alex Tarré Casablancas. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Professor de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Associat de la firma d'auditoria PKF-AUDIEC, S.A.P. Vegeu-ne CV
 • Nicolàs Virgili Rigau. Grau universitari en Administració i Direcció d'Empreses. Corporate Finance Manager de ERNST & YOUNG, S.L. Vegeu-ne CV
 • Pilar Yubero Hermosa. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditora comptable pública certificada. Docent a la Universitat San Pablo CEU.
 • Dr. Joaquin Solana Oliver. ------. Vegeu-ne CV

PROFESSORS DEL MÀSTER

Pràctiques i sortides

PRÀCTIQUES I SORTIDES PROFESSIONALS

El màster en Auditoria de Comptes i Comptabilitat té un mòdul de 14 crèdits ECTS de pràctiques obligatòries que l’estudiant farà en firmes auditores o despatxos de censors jurats de comptes. 

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d’estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.

El conjunt d’activitats que es desenvoluparan durant el programa es definirà entre el tutor o tutora de l’empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació de l’àrea de Postgrau responsable del pràcticum.

Igualment, l’estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir-ne el màxim aprofitament.

Per a més informació, dirigiu-vos al Servei de Pràctiques i Ocupació de l’àrea de Postgrau.

Podeu consultar la llista d’empreses col·laboradores per fer-hi pràctiques d’aquest màster en aquest document

L’alumne o alumna obté el títol oficial de màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat per la Universitat Abat Oliba CEU. El màster té un indubtable interès professional, tenint en compte la varietat de matèries que abraça, que corresponen a l’ampli espectre que comprèn l’auditoria. I és que l’auditor o auditora no només efectua una revisió de comptes de cara a verificar el compliment de la normativa comptable, sinó que emet un judici sobre l’empresa des del punt de vista financer i econòmic. Com a conseqüència d’això, ha de conèixer l’empresa en profunditat des de tots els punts de vista.

Perquè l’activitat econòmica i empresarial funcioni de forma correcta és fonamental i imprescindible la figura de l’auditor de comptes, que compleix una funció d’interès públic, tal com ha establert la Comissió Europea.

Per fer la seva feina, necessita una formació àmplia i completa, però, a més, un compromís ètic que el faculti per emetre una opinió sobre l’empresa, sobre la seva realitat econòmica i financera, en la qual es fonamenta la presa de decisions.

El màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat vol contribuir decisivament a un increment dels coneixements —habitualment limitats— en matèria comptable que s’imparteixen als graus en Administració i Direcció d’Empreses i similars, fet pel qual les competències que desenvolupa són pròpies del nivell de màster avançat, i, en particular, en un àmbit especialitzat com ho és el de l’auditoria de comptes.

A més, es complementa amb l’aplicació d’aquests coneixements a l’anàlisi i la resolució de casos pràctics i situacions similars a les que es poden presentar en l’activitat professional. Per això, s’utilitza una metodologia participativa, amb el plantejament de casos que aborden situacions aplicades en tot moment a la realitat de l’empresa, així com un treball de final del curs amb què es pretén desenvolupar la capacitat de sistematitzar els elements que han servit de referència en el desenvolupament de les matèries, així com el seu plantejament i comunicació de la manera més reeixida possible.

Amb la superació del programa s’assolirà un nivell acadèmic que faciliti l’aplicació, de manera continuada i autònoma, de l’exercici de l’activitat professional d’auditor de comptes i altres tasques relacionades amb l’àmbit comptable.

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU i el  Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya han sumat esforços per organitzar aquest màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat perquè serveixi de base formativa de tipus teòric per a l'accés al Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, responsable de la defensa i els interessos dels professionals que la integren, estant en possessió del títol de censor jurat de comptes i inscrits al Registre Oficial d’Auditors de Comptes, i exerceixen les activitats pròpies de la professió auditora.

L’experiència desenvolupada per aquesta corporació durant més de 25 anys d’impartició de programes de formació (uns anys que van coincidir amb la regulació i expansió de l’auditoria) fa que les accions formatives empreses hagin assolit un grau de metodologia i pràctica que encaixa perfectament amb les necessitats dels que treballen en el món de l’auditoria.

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

7.575 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l’import restant es podrà efectuar de la manera següent:

 

 • Pagament únic

  Pagament únic durant el mes de desembre.

 • Acords de finançament

  Amb Banco Santander, CaixaBank, BBVA i Banc Sabadell.

 

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, grau, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un bachelor’s degree al sistema anglosaxó).

El màster està especialment dirigit a graduats o llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, graduats o llicenciats en Economia, graduats o llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres, professors mercantils i diplomats en Ciències Empresarials,

de manera que puguin assolir un nivell avançat en coneixements relacionats amb l’auditoria i comptabilitat, que els faciliti l'activitat i progrés professional, dins de l'exercici de l'auditoria de comptes, principalment, però també en càrrecs de responsabilitat comptable a empreses.

OBJECTIUS

El programa té com a finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a l’activitat professional en Auditoria de Comptes segons el que preveu el RD 861/2010. El disseny del programa formatiu és el resultat global de conjugar amb coherència diversos elements complementaris i irrenunciables, específicament concebuts per aconseguir els objectius/competències que haurà d’assolir l’alumne o alumna, entenent per aquestes el conjunt de coneixements (saber), habilitats (saber fer específic) i actituds (saber fer comú o saber estar), així com la capacitat per mobilitzar i integrar tot això per desenvolupar adequadament les seves funcions i activitats.

Objectius generals

L’objectiu general d’aquest màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat és oferir a l'estudiant un coneixement de les diferents àrees, matèries i tasques que conflueixen en l’àmbit de l’Auditoria amb la finalitat de facilitar la seva activitat professional. Aquest objectiu és coherent amb els de la Universitat Abat Oliba CEU, en mirar de reforçar unes competències específiques, en l’àmbit comptable i especialment en el que es concreta a l’auditoria de comptes.

L’orientació professional del màster és consubstancial amb el seu caràcter crític i participatiu, propi de l’àmbit de les decisions a les empreses i de l’obligatorietat i conveniència de les empreses d’auditar-se, però també amb els principis de la Universitat, ja que aspira a promoure el lideratge en la presa de decisions basant-se en profunds coneixements sobre la matèria comptable i el desenvolupament d’aptituds per identificar, diagnosticar i solucionar problemes a partir d’un esperit crític i la capacitat de discerniment que proporcionen els coneixements comptables per interpretar la informació a l’empresa.

En acabar el màster, l’alumne o alumna haurà adquirit els coneixements i habilitats que la societat i les organitzacions demanen del professional de la comptabilitat i l’auditoria. És a dir, que tingui una formació sòlida de les eines i pràctiques en l’àrea de l’auditoria. Per això, els elements principals que componen el disseny curricular del programa formatiu del màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat (és a dir, les seves matèries i activitats formatives, així com les metodologies docents i d’avaluació) s’han orientat per assolir aquest objectiu. Per acabar, convé aclarir que l’orientació del títol del màster és clarament per a professionals.

Objectius específics

 • Comprendre amb prou profunditat la normativa comptable aplicable a l’empresa, nacional i internacional, sobretot pel que fa a interpretació i aplicació pràctica.
 • Conèixer l’operativa i el protocol en la realització d'auditories de comptes. Desenvolupament i aplicació de la llei d’auditoria.
 • Ser capaç d’emetre una opinió sobre l’estat financer i econòmic d’una empresa, basat principalment en la informació comptable.
 • Poder desenvolupar l’activitat de l’auditor fent un ús intensiu de tècniques quantitatives i informàtiques avançades que permetin prendre decisions complexes de manera òptima i informada.
 • Poder desenvolupar les habilitats necessàries que permetran afrontar la carrera professional en les àrees de l’auditoria i la comptabilitat.
 • Estar capacitat per fer front als nous reptes plantejats per la nova normativa referent a l’àmbit de l’auditoria i la regulació comptable, dins de l’entorn econòmic de cada moment en què es troba immersa l’entitat.
 • Arribar a ser un professional, emprenedor i reflexiu, sensible a la diversitat i conscient de la seva responsabilitat professional i personal cap a la societat i l’economia.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

AVALUACIÓ DELS INFORMES DE SEGUIMENT