Els nostres principis com a universitat.

La Universitat Abat Oliba CEU és una institució universitària basada en l’ideari de l’Associació Catòlica de Propagandistes, fundada el 2003 amb seu a la ciutat de Barcelona.

Qui som
Més de 40 anys d'història
 

PRINCIPIS I MISSIÓ

La Universitat Abat Oliba CEU és una institució universitària basada en l’ideari de l’Associació Catòlica de Propagandistes, fundada el 2003 amb seu a la ciutat de Barcelona. La vocació de servei a la societat de Catalunya, d’acord amb el pensament cristià i, per tant, sobre la dignitat inviolable de la persona, és el principi bàsic de les seves iniciatives.

L’actuació educativa de la UAO CEU en la transmissió del coneixement ofereix un ensenyament a les aules d’un nivell d’excel·lència acadèmica. Encara que no només es limita a això; el focus d’atenció se situa en la realitat, en la societat en què els estudiants hauran de desenvolupar la seva activitat professional. Tota la comunitat acadèmica s’implica en aquesta finalitat.

Per aquest motiu, la UAO CEU també fomenta en els seus estudiants un compromís ètic amb la societat i amb cadascun dels seus ciutadans, especialment amb les persones desvalgudes o més desafavorides, ja que entén “la Universitat com a un lloc de formació de la solidaritat” (papa Francesc). Tots els membres de la comunitat universitària de la UAO CEU han de ser conscients que l’excel·lència en la formació i en la investigació no és sinó una crida a la responsabilitat i a una actitud decidida en favor dels altres.