🎓 Acreditació del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

El pròxim dijous, 22 de febrer de 2023, tindrà lloc la visita a la Universitat del Comitè Avaluador Extern (CAE) de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU) per a l'acreditació d’una titulació oficial de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida: el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària.

Fecha: dijous, 15 de de febrer de 2024 a las 19:45h

Acreditació del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

El pròxim dijous, 22 de febrer de 2023, tindrà lloc la visita a la Universitat del Comitè Avaluador Extern (CAE) de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU) per a l'acreditació d’una titulació oficial de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida: el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària.

En l'agenda d'aquesta visita està previst la celebració d'una audiència oberta a la qual poden assistir les persones interessades.
 

 Acreditació del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària