🎓 Diploma de especialización en corporate Compliance 3.0. | Universitat Abat Oliba CEU

Programa de corte transversal, cuyo objetivo principal es dotar a los alumnos de los mecanismos necesarios para entender y poner en práctica el cumplimiento normativo, en su sentido más amplio, pero con especial dedicación en el cumplimiento normativo penal o corporate compliance.

girl
Diploma d'especialització en Corporate Compliance 3.0
Denominació

Diploma d'especialització en Corporate Compliance 3.0

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

4 mesos

Crèdits

30 ECTS

modalitat

Presencial / online

Idioma

Castellà

Perfil estudiant

Professionals del Compliance que vulguin actualitzar els seus coneixements i adquirir experiència en la gestió dels riscos més recents.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

Per a més informació

Calendari i horari

Els divendres de 16:00 a 20:00 i els dissabtes de 9:00 a 13:00 de març de 2024 a juny de 2024.

Calendari acadèmic

Programa certificat  dirigit per un equip d'experts en compliance

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

El 94,6% dels nostres estudiants troba ocupació en finalitzar els estudis (enquesta d'inserció laboral AQU 2023).

2. Per què estudiar el diploma d'especialització en Corporate Compliance 3.0?

Programa certificat codirigit parcialment per Deloitte Legal i Blockchain Intelligence, amb un enfocament pràctic i professionalitzador que permet introduir-se i, alhora, adquirir les habilitats necessàries per consolidar l'experiència en el sector del compliance, així com l'especialització en aspectes innovadors com la ciberseguretat i la tecnologia Blockchain.

3. Certificacions

Aquest diploma permet obtenir les titulacions següents::

- diploma d'especialització en Corporate Compliance 3.0 (UAO CEU)
- certificat d'expert en Compliance i Ciberseguretat (UAO CEU i Deloitte)
- certificat Expert/a Legal i Compliance en Blockchain & Web 3.0, Smart Contracts, Tokenització i Criptoactius (Consell General de l'Advocacia, FELABAN i Blockchain Intelligence).

 A més, permet formar part de la comunitat Alumni i gaudir dels beneficis associats a la Universitat Abat Oliba i a Blockhain Intelligence.

4. Format

Les classes es poden seguir presencialment a l'aula o l'estudiant s'hi pot connectar en línia.

5. Professorat

Equip docent compost per professionals prestigiosos amb una experiència docent i professional contrastada.

6. Sortides professionals

Perfils relacionats amb la funció de compliance officer que abracen des del disseny, la implantació i el control d'un sistema de compliance global, de riscos o de prevenció penal, fins a l'avaluació, tant en el sector públic com en el privat. S'hi inclouen rols d'assessor extern o intern en compliance, (chief) compliance officer, analista de riscos, auditor de programes de compliment, tècnic de PBC/FT, gestor de riscos, etc.

Fruit de col·laboracions amb diverses entitats professionals de compliance, hi ha la possibilitat de fer pràctiques professionals.

7. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la recerca amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

 

Corporate Compliance 3.0

 

Mòdul 1: Casos Pràctics i Enfocaments Professionals del Compliance

- Compliance role-play escenaris
- Oportunitats professionals en compliance
- Presentació d'associacions i fòrums de trobada i de treball
- Compliment, ciberseguretat i blockchain

Mòdul 2: Compliance i Ciberseguretat

- Relació entre el Compliment i la Ciberseguretat 
- Infraestructures crítiques
- Reporting: diferents organismes reguladors i autoritats
- Bretxes de seguretat 
- El sector assegurador davant la gestió de danys cibernètics
- El nou Codi Unificat de Ciberseguretat
- Capacitats i estratègies per a la gestió de crisis
- La ciberdelinqüència i la seva investigació
- Responsabilitat civil derivada del ciberatac
- Forense Digital
- Compliance 4.0. Gestió multidisciplinària dels riscos cibernètics

Mòdul 3: Compliance i Tecnologia Blockchain

- Tecnologia Blockchain, bitcoin, ethereum
- Identitat digital. Signatura, identificació, certificats
- Blackchain i dret mercantil
- Smart contracts
- Blockchain i dret processal
- Tokenització d'actius immobiliaris
- Actius digitals. Tokenització d'actius i regulació 
- Compliment normatiu
- Governança i riscos vinculats
- Protecció de dades aplicada a Blockchain
- Normativa per a la tokenització d'actius financers
 

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció i coordinació acadèmica

Ariadna Torrijos. Advocada mercantilista. Directora i coordinadora del màster. Responsable del Departament de Governance, Risk & Compliance a Alter Domus (Espanya). Doctoranda en Responsabilitat Jurídica per la Universitat de Lleó.

Professors

 • Jordi Azofra Lluch: especialista en estratègia, govern corporatiu, riscos i compliance. Director a PwC.
 • Marta del Coto Ibarra: consultora sènior d'Iterlegis Legal Staffing Solutions, S.L.
 • Rodrigo González Ruiz: soci de l'Àrea de Dret Digital de Deloitte Legal.
 • Silvia Zamorano Baca: associada principal de l'àrea de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal.
 • Victor Antonio García García: manager de l'àrea de ciberseguretat i riscos informpatics de Deloitte.
 • Olga Fraga: associada sènior de l'àrea de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal.
 • Rawan Nazmi-Issa: manager de l'àrea de Cyber Risk de Deloitte.
 • Jaime Sanz: associat de l'àrea de Risk & Compliance d'Altamar.
 • Rodrigo González: soci de l'Àrea de Dret Digital de Deloitte Legal.
 • Anna Mets: responsable de la gestió de pòlisses Cyber a HISCOX.
 • Manuel Sánchez Soler: associat sènior de l'àrea de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal.
 • Laura Chillenato: experienced senior de l'àrea de Cyber Risk de Deloitte.
 • Erika Diaz de Argandola: senior manager a Deloitte Comunicació/Consulting.
 • Alejandra Polo: responsable del departament de Compliance a EDP Renewables.
 • León González Mercé: associat sènior de l'àrea de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal.
 • Eloy Velasco: magistrat de l'Audiència Nacional.
 • Óscar de la Cruz: guàrdia civil UCO-cooperació internacional.
 • Beatriz Hernández: associada sènior de l'àrea de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal.
 • Ignacio García: soci de Deloitte Fraude.
 • Álvaro Alarcón: associat principal en l'àrea de Dispute Resolution de Deloitte Legal.
 • Iván Ruiz López: director de l'àrea Analytic & Forensic Technology a Deloitte Financial Advisory.
 • Carlos de Jorge: associat de l'àrea de Dret Digital de Deloitte Legal.
 • Daniel Choliz: counsel a Deloitte Legal.
 • Jaime Ferrer Marfil: manager de l'àrea de Cyber Risk de Deloitte.
 

L'equip docent del mòdul 3 està format per juristes i professionals tècnics especialitzats en els àmbits del Blockchain, seleccionats acuradament per la seva experiència i trajectòria per Blockchain Intelligence.    

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU manté una estreta relació amb empreses i institucions del sector, entre les quals cal destacar:

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

Alumnes presencial: 4.485 €*
Alumnes online: 4.215 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta)..

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà pagar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En tres quotes el primer curs i dues quotes el segon.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 • Altres acords de finançament

  Amb el Banc Santander, CaixaBank, BBVA i Banc Sabadell. També comporten el descompte del 3 % en l'import de la matrícula.

   

   

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

BEQUES

Els membres de l'Associació de Professionals de Compliment Normatiu (Cumplen, WCA, IOC, COMPCAT) tindran un descompte del 10 % en l'import total.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Professionals del Compliance que vulguin actualitzar els seus coneixements i adquirir experiència en la gestió dels riscos més recents.
Perfils jurídics amb interès a conèixer i saber gestionar els riscos cibernètics i els propis de la tecnologia Blockchain. 

OBJECTIUS DEL DIPLOMA

Oferir les eines adequades a l'estudiant perquè pugui gestionar des del compliance les noves amenaces a què estan sotmeses les entitats, com a conseqüència de la digitalització del mercat i l'ús de la tecnologia Blockchain.

INFORMES DE SEGUIMENT

  INFORMES D'ACREDITACIÓ

   AVALUACIÓ DELS INFORMES D'ACREDITACIÓ