🎓 Postgraduate Degree in Primary Years Programme

educacion primaria
Diploma d'especialització en IB Certificate in Teaching and Learning
Denominació

Diploma d'especialització en IB Certificate in Teaching and Learning

Àrea acadèmica

Educació

Compatibilitat 

Graus en Educació

Crèdits

30 ECTS

Modalitat / Idioma

En línia / Anglès

Certificat oficial
Perfil alumne 

Titulats en Educació Infantil i/o Primària. Estudiants que estiguin cursant el grau en Educació Infantil i/o Primària. Titulats en Pedagogia, Psicologia o Educació Especial. Persones amb experiència professional d'almenys tres anys en centres educatius públics, privats o concertats.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

El diploma d'especialització en IB Certificate in Teaching and Learning s'imparteix íntegrament en línia i té una durada aproximada d'un any. L'horari s'ajusta al ritme de cada estudiant, ja que pot escollir entre fer-lo a temps complet o parcial i quantes hores al dia o a la setmana vol dedicar-hi.

Els estudiants que el vulguin cursar juntament amb els estudis de grau també podran fer-ho. En aquest cas, començaran el postgrau el tercer any de carrera i s'allargarà fins a cinquè. 

Calendari acadèmic

Horari Classes

 

 

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Projecció de futur

Aquest títol té com a objectiu formar professionals de primer nivell en l'àmbit de l'educació internacional. És el primer postgrau a Espanya que ofereix una formació sòlida en la filosofia i la metodologia PYP que s'imparteix als centres internacionals de l'Estat i del món.

El diploma d'especialització en IB Certificate in Teaching and Learning està orientat a respondre les necessitats creixents dels professionals de l'educació que busquen millorar la qualitat de l'ensenyament i també donar resposta a temàtiques actuals, com el currículum transdisciplinari, l'ensenyament de valors, la capacitat de lideratge o la resolució de problemes.

Aquests estudis cobreixen tots els aspectes de l'aprenentatge en el context del Primary Years Programme del batxillerat internacional (IB). A més, ofereix a l'estudiant idees útils i pràctiques per implementar correctament el programa.

2. Sector emergent

Cada vegada són més els centres educatius que opten per incloure el Primary Years Programme per la qualitat del programa i a les sortides professionals que ofereix als estudiants.

Aquest postgrau pretén cobrir les necessitats d'un sector emergent amb més sortides professionals, com ho és l'educació internacional. El programa està dissenyat per facilitar l'accés laboral a professionals de l'ensenyament.

3. Avantatge competitiu al mercat

El diploma d'especialització en IB Certificate in Teaching and Learning permetrà als estudiants conèixer, aprofundir i desenvolupar l'experiència necessària per guanyar avantatge competitiu al mercat de treball global.

4. Metodologia

La metodologia de treball està basada en la metodologia impartida als centres IB. Per això es basa en gran part en la indagació, observació i posterior reflexió. Cada bloc té una sèrie de treballs pràctics que ajuden l'estudiant a entendre i aprofundir en el tema. En acabar els quatre blocs obligatoris, els alumnes tenen un període de pràctiques en un centre internacional i el posterior treball de final de postgrau.

5. Per què cursar aquest programa? 

Els últims anys, el nombre de col·legis internacionals s'ha vist incrementat: fins a 5.000 centres en tot el món. Espanya se situa al capdavant d'Europa, amb 366 centres internacionals i prop de 133.000 alumnes, però s'espera que els propers 10 anys la xifra arribi a 16.000 centres. 

Aquest increment es deu a la demanda d'un ensenyament de qualitat i a les possibilitats acadèmiques i laborals que ofereixen aquests programes, a més de l'interès pels idiomes.

La majoria dels centres educatius que imparteixen aquesta metodologia contracten únicament professionals amb experiència prèvia impartint el Primary Years Programme. Per això, disposar d'una formació sòlida en l'àmbit de l'educació internacional s'ha convertit en un element indispensable per als professionals que vulguin treballar en centres IB tant de l'àmbit nacional com de l'internacional. 

6. Desenvolupament professional

Els estudiants que cursin el diploma d'especialització en IB Certificate in Teaching and Learning podran fer pràctiques en centres internacionals tant d'Espanya com de l'estranger. Un cop acabats els estudis, els alumnes estaran capacitats per treballar als centres internacionals més exclusius. 

 

 

Professorat 

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció acadèmica

Dra. Agustina Lacarte. Professora titular col·laboradora de la Universitat Abat Oliba CEU en el grau bilingüe d'Educació Infantil i Primària. Doctora en Humanitats i Ciències Socials. Membre de l'equip de recerca TRIVIUM i investigadora en l'àmbit de l'educació internacional. IB Certificate in Teaching and Learning (DePaul University of Chicago). Professora d'educació primària al Primary Years Programme en un col·legi internacional de Barcelona. 
 

Claustre de professors

 • Sara Breton. Mestra d'Educació Infantil i Primària del Primary Years Programme a l'Àgora Sant Cugat International School. Àmplia experiència docent que se centra en l'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera. Ha treballat a Alemanya i Espanya. Certificacions obtingudes de l'Organització del Batxillerat Internacional: “Demostració de l'aprenentatge" i "Com fer realitat el PYP".
 • Melissa Contreras. Professora del Primary Years Programme en un col·legi internacional de Barcelona. Experiència docent a Veneçuela, el Brasil i Espanya, i coordinadora de diversos centres internacionals. Algunes de les certificacions de l'Organització del Batxillerat Internacional que ha obtingut són: “Making the PYP happen” i “Evidencing learning”.
 • Marcin Kazmierczak. Director del Departament d'Educació i Humanitats de la UAO CEU.
 • Dra. Agustina Lacarte. Professora titular col·laboradora de la Universitat Abat Oliba CEU en el grau bilingüe d'Educació Infantil i Primària. Doctora en Humanitats i Ciències Socials. Membre de l'equip de recerca TRIVIUM i investigadora en l'àmbit de l'educació internacional. IB Certificate in Teaching and Learning (DePaul University of Chicago). Professora d'educació primària al Primary Years Programme en un col·legi internacional de Barcelona.
 • Joan Josep Mauri. Màster en Formació al Professorat, grau en Enginyeria Mecatrònica i grau en Electrònica Industrial i Automàtica. Professor de Robotics and Artificial Intelligence a primària i secundària de la St. Peter’s School. Ha treballat en el projecte internacional educatiu MI5, basat en indústria 4.0.
 • Daya Plaza. Màster en Teaching English as a Second Language, màster en Educational Psychology. Cap del departament d'anglès de primària. Més de tretze anys d'experiència ensenyant en col·legis internacionals dels EUA i Anglaterra. 
 • Aisling Rodgers. Llicenciada en Educació Primària i Psicologia, disposa de més de 10 anys d'experiència com a docent en diversos col·legis internacionals d'Europa. Professora coordinadora de departament de la St. Peter’s School, també especialitzada en l'ensenyament d'anglès com a llengua estrangera i en alumnes amb necessitats educatives especials. 

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

El diploma d'especialització en IB Certificate in Teaching and Learning capacita per treballar en centres internacionals, tant d'Espanya com de l'estranger, d'educació infantil o primària, així com en centres privats, concertats o públics d'educació infantil o primària.

Els alumnes poden exercir diferents funcions al centre, com:

 • professor o professora
 • professor tutor o professora tutora
 • coordinador o coordinadora del Primary Years Programme
 • coordinador o coordinadora d'anglès
 • cap d'estudis

A més, aquest títol, juntament amb l'experiència docent en col·legis internacionals, també ofereix la possibilitat de col·laborar en nombrosos projectes de l'Organització del Batxillerat Internacional.  

Preus i ajuts 

IMPORT TOTAL

2.505 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En dues quotes per curs.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.
  - Banc Sabadell
  - CaixaBank
  - Banco Santander
  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.
   

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa 

PERFIL D'INGRÉS

Els alumnes que accedeixin al diploma d'especialització en IB Certificate in Teaching and Learning han de tenir el nivell C1 d'anglès i, en cas de no tenir-lo al començament del postgrau, s'han de comprometre a assolir-lo abans d'acabar els estudis.

També s'espera que els estudiants tinguin les característiques personals i acadèmiques següents:

 • interès per l'educació
 • facilitat d'expressió i comprensió en la llengua anglesa
 • ampli vocabulari, fluïdesa verbal, capacitat de comunicació i relació
 • capacitat de treballar en equip
 • capacitat d'anàlisi i de síntesi
 • capacitat de reflexió i d'observació
 • constància, disciplina i responsabilitat a la feina 

Education Talks