🎓 Màster de Formació Permanent en Periodisme Esportiu | Universitat Abat Oliba CEU

Màster de Formació Permanent en Periodisme Esportiu

girl
Diploma d'especialització en Prompt per a Intel·ligència Artificial
Denominació

Diploma d'especialització en Prompt per a Intel·ligència Artificial

Àrea acadèmica

Comunicació

Durada 

9 mesos
 

Crèdits

30 ECTS

Modalitat


Semipresencial

Idioma

Castellà

 
 
Perfil alumne 

Grau universitari o equivalent. 

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

Per a més informació

Calendari i horari

De dilluns a dijous de 17h a 21h

Calendari Acadèmic

 

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

La taxa mitjana d'inserció laboral és del 94,6% (AQU 2023) als estudis de postgrau de la UAO CEU

2. Projecció de futur

Actualment, la intel·ligència artificial està transformant diversos sectors, des de la medicina fins a la indústria de l'entreteniment. Els prompts ben dissenyats són essencials per maximitzar l'eficiència i l'efectivitat d'aquests sistemes. Aquesta titulació se situa a l'avantguarda de la revolució tecnològica i preparar els estudiants per ser líders en aquest camp emergent.

3. Importància de la formació

La formació en el desenvolupament de prompts per a IA és vital per garantir que les futures generacions de professionals puguin crear sistemes d'IA més inclusius, ètics i efectius. A més, aquesta educació fomenta una comprensió més profunda de com la tecnologia es pot utilitzar per resoldre problemes complexos en diversos contextos.

La nova titulació d'Especialista en Prompt per a Intel·ligència Artificial és un programa enfocat en l'estudi i la creació de prompts efectius per a sistemes d'intel·ligència artificial, que és un camp cada cop més crucial en l'era digital.
 

4. Competències centrals

1. Creativitat i pensament crític: els estudiants aprendran a dissenyar prompts innovadors i a pensar críticament sobre l'impacto i l'aplicabilitat.
2. Programació i anàlisi de dades: es posarà èmfasi en habilitats de programació bàsica i anàlisi de dades per entendre com els diferents prompts interactuen amb els sistemes d'IA.
3. Ètica i responsabilitat social: s'ensenyarà la importància de l'ètica en la IA, especialment en la creació de prompts que respecten la privacitat i els valors comuns.
4. Comunicació i col·laboració interdisciplinària: els alumnes desenvoluparan habilitats per comunicar-se amb efectivitat i treballar en equips multidisciplinaris.

5. Impacte en les empreses i sectors professionals

Els certificats d'aquest programa seran molt sol·licitats en diverses indústries. Els alumnes podran liderar el desenvolupament de solucions d'IA en sectors com la salut, l'educació, el comerç electrònic i molts altres. La formació els permetrà no només implementar tecnologies existents, sinó també innovar i crear aplicacions d'IA noves, impulsant el creixement i la transformació en cada camp.

6. Caràcter internacional

Els nostres estudiants adquireixen els coneixements lingüístics i culturals necessaris per treballar en qualsevol lloc del món.

7. Professorat

El programa està format per professors de la UAO CEU i per professors professionals de l'àmbit de la intel·ligència artificial i la digitalització que vinguin de l'àmbit tecnològic, professional i especialitzat.

 
 

Pla d'estudis

FONAMENTS

APROFUNDIMENT I ESPECIALITZACIÓ

APLICACIÓ I PROJECTES

ESPECIALITZACIÓ I TESI

Pràctiques i sortides

PRÀCTIQUES I SORTIDES PROFESSIONALS

Com a part de la formació, els estudiants del diploma Especialista en Prompt per a Intel·ligència Artificial hauran de fer pràctiques professionals curriculars, que la Universitat garanteix, en empreses vinculades al sector tecnològic, a l'anàlisi comunicacional i a la creació de continguts. Cal haver fet aquestes pràctiques per obtenir el títol oficial.

Cursar el programa permet als graduats formar part d'equips professionals de primer nivell i obre les possibilitats de contractació en aquest sector en desenvolupament.

Els alumnes que obtinguin el diploma Especialista en Prompt per a Intel·ligència Artificial  per la Universitat Abat Oliba CEU poden desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

 • Especialitzar-se en la creació i millora de models de llenguatge natural, utilitzant prompts de manera efectiva per a tasques específiques, com ara generació de text, traducció automàtica i comprensió del llenguatge.

 • Treballar en el desenvolupament d'algoritmes i sistemes NLP que aprofiten prompts per millorar la comprensió i generació de text per part de les màquines.

 • Utilitzar els coneixements per dissenyar i millorar assistents virtuals i chatbots que responguin de manera més efectiva a comandaments i preguntes basats en prompts.

 • Aplicar tècniques de processament del llenguatge natural per analitzar grans quantitats de dades de text i extreure'n informació valuosa i patrons que puguin beneficiar les empreses.

 • Treballar en el disseny i desenvolupament d'aplicacions que integrin funcionalitats d'intel·ligència artificial basades en prompts, com ara aplicacions de recomanació, anàlisi de sentiments o sistemes de resposta automàtica.

 • Enfocar-se en l'anàlisi de dades textuals amb prompts per millorar la qualitat dels models predictius i d'aprenentatge automàtic.

 •  Oferir assessorament a empreses sobre com implementar estratègies efectives de processament del llenguatge natural amb prompts, i com aprofitar al màxim aquestes tecnologies en les operacions.

 • Contribuir a la investigació i desenvolupament de tècniques i enfocaments nous relacionats amb l'ús de prompts en intel·ligència artificial i processament del llenguatge natural.

 • Fundar una empresa pròpia per oferir solucions innovadores basades en prompts per resoldre problemes específics en l'àmbit de la intel·ligència artificial i NLP.
   

IMPORT TOTAL

4.695 €*

*Preu vigent per al curs 2024-25

Les quotes d'honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, amb la prestació del servei d'ensenyament en la titulació objecte de matrícula. Aquesta és l'única prestació correlativa al pagament d'aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l'estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d'avaluació podran ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L'obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l'inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l'estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l'interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s'hagin d'aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l'import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

Pagament únic

El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

Pagament fraccionat

En tres quotes per curs.

Pagament mensual

En 10 quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

Altres acords de finançament

Amb el Banco Santander, CaixaBank, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

Desistiment de la reserva 

Desistiment de reserva: S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de la reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*
*Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al diploma Especialista en Prompt per a Intel·ligència Artificial han de tenir una titulació universitària superior espanyola o estrangera equivalent a un bachelor’s degree al sistema anglosaxó.

Aquest perfil inclou:

 • llicenciats i graduats en Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques
 • enginyers de carreres tecnològiques i de telecomunicació
 • graduats, llicenciats i diplomats en altres carreres en què sigui essencial l'impacte de les noves tecnologies
 • col·lectius professionals afectats pel nou context digital i que necessitin reciclar-se

Aquest programa formatiu no exigeix experiència prèvia en l'àmbit de la comunicació digital i les noves tecnologies.

OBJECTIUS

Les matèries que formen el diploma Especialista en Prompt per a Intel·ligència Artificial responen a la necessitat d'habilitar els estudiants, de manera integrada i sistematitzada, en les tècniques professionals d'aplicació en els àmbits de la comunicació i el màrqueting digital.

L'objectiu d'aquest programa és que l'alumnat tingui avantatge competitiu en el mercat laboral i guanyi experiència acadèmica innovadora amb visió de futur.

La Universitat Abat Oliba CEU, a través d'aquest diploma, proporciona una formació d'avantguarda relacionada amb la intel·ligència artificial, i assegura la capacitació metodològica per crear continguts digitals, per a l'assessorament especialista en la matèria i la direcció en les àrees de comunicació i màrqueting digital en qualsevol empresa, també en mitjans de comunicació generalistes amb presència digital.

En aquest sentit, el programa es desenvolupa des d'una perspectiva teoricopràctica per dotar els estudiants de recursos i coneixements multimèdia perquè puguin abordar els reptes que planteja l'entorn digital emergent.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

Innovation Lab