🎓 Diploma d'expert en Dret Penal Econòmic | Universitat Abat Oliba CEU

El Diploma d'expert en Dret Penal Econòmic de la Universitat Abat Oliba CEU és un complet i pràctic programa impartit per experts operadors jurídics.

girl
Diploma d'expert en Dret Penal Econòmic
Denominació

Diploma d'expert en Dret Penal Econòmic

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

8 mesos

Crèdits

15

modalitat

Semipresencial

Idioma

Castellà

Perfil alumne

Advocats en actiu, graduats en Dret, llicenciats en Dret dedicats a l’assessorament d’empreses, i altres llicenciats o graduats interessats en dret penal econòmic, així com professionals amb responsabilitats en l’àmbit empresarial.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Per a més informació

Calendari i horari

D’octubre a maig. Els divendres de 17:00 a 20:00.

Calendari acadèmic

Horari Classes

Programa complet i pràctic impartit per operadors jurídics experts

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

El 94,6% dels nostres estudiants troba ocupació en finalitzar els estudis (enquesta d'inserció laboral AQU 2023).

2. Especialització, diferenciació i projecció professional

El dret penal econòmic s’estudia a escala nacional i internacional com una disciplina d’especialització pròpia dins del dret penal, l’elaboració del qual no es limita al desenvolupament i a l’estudi dels delictes considerats econòmics, sinó que també s’ha estès a aspectes metodològics: l’extensió del dret penal econòmic, el seu fonament conceptual, el desenvolupament tècnic i teòric sobre aspectes de la part general del dret penal econòmic, la mesura en què la sanció penal s’estén a conductes que impliquen la infracció de normes essencials en la vida econòmica, i especialment la responsabilitat de l’empresa respecte al mercat i a l’administració, i la responsabilitat de qui té deures de fidelitat respecte als interessos de la mateixa empresa.

Per donar resposta a les necessitats de formació en aquest àmbit, la Universitat Abat Oliba CEU ha creat aquest programa complet i pràctic impartit per operadors jurídics experts en aquesta matèria (jutges, magistrats, fiscals, advocats i professors universitaris).

3. Professorat

Quadre docent compost per prestigiosos professionals amb una experiència docent i professional contrastada.

4. Desenvolupament professional

L’estudiant dominarà les exigències probatòries i les estratègies de defensa i acusació en els delictes econòmics.

5. Recursos d’informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del diploma d'expert en Dret Penal Econòmic les imparteixen experts i professionals amb una experiència docent o professional contrastada, i han estat triats pel seu reconegut prestigi i especialització en l’àmbit del dret penal econòmic.

Direcció acadèmica del curs

Enrique Rovira del Canto. Magistrat, doctor en Dret i llicenciat en Criminologia. Professor de Dret Penal Econòmic a la Universitat Abat Oliba CEU.

[email protected]

Claustre de professors

 • Carlos Pérez del Valle. Rector de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Dret.
 • Pedro Ariche. Fiscal de la secció de Delinqüència Econòmica de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Francisco Bañeres Santos. Tinent fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Daniel Benítez Rodríguez. Advocat associat a Tornos Abogados, especialista en compliance.
 • Miguel Capuz Soler. Advocat. Soci del Departament Penal de Piqué Advocats Associats SL.
 • Raquel Carrillo Carmona. Fiscal de la Unitat de Delinqüència Mediambiental de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • David Felip. Professor de Dret Penal de la UPF. Doctor en Dret.
 • Rosa Fernández Palma. Magistrada. Doctora en Dret.
 • Ramón García Albero. Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida.
 • Juan Carlos Hortal. Professor de Dret Penal de la UB. Magistrat suplent de l'A. P. de Barcelona. Doctor en Dret.
 • Javier Marca Matute. Magistrat de l'A. P. de Girona.
 • Cristóbal Martell Pérez-Alcalde. Advocat, soci fundador del bufet Martell.
 • Marc Molins Raich. Doctor en Dret. Soci de Molins&Parés Penal Compliance. Professor associat de la Universitat de Barcelona.
 • Óscar Morales García. Advocat del bufet Uría. Doctor en Dret.
 • Fermín Morales Prats. Catedràtic de Dret Penal de la UAB. Advocat, soci fundador del bufet Morales Prats Abogados.
 • Enrique Rovira del Canto. Magistrat de la Secció Cinquena de l'Audiència Provincial de Barcelona, coordinador del curs. Doctor en Dret.
 • Cristina Rodríguez Orriols. Sòcia del bufet d'advocats MDA-Lexartis.
 • Ricardo Sanz-Gadea Góncer. Fiscal de l'Oficina Antifrau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Jesús Silva Sánchez. Catedràtic de Dret Penal de la UPF. Advocat, soci fundador del bufet Molins-Silva.
 • Blanca Torrubia Chalmenta. Dra. en Dret en l'especialitat de civil. Professora de pràcticum de la UOC.

PROFESSORS CV DETALLAT

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

3.055 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En tres quotes per curs.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al diploma d'expert en Dret Penal Econòmic han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un bachelor’s degree al sistema anglosaxó).

Aquest perfil inclou advocats en actiu, graduats en Dret, llicenciats en Dret dedicats a l’assessorament d’empreses, i altres llicenciats o graduats interessats en dret penal econòmic, així com professionals amb responsabilitats en l’àmbit empresarial.

OBJECTIUS

 • Identificar els problemes de la part general i específica del dret penal econòmic.
 • Analitzar les relacions entre el dret penal i el dret processal en l’enjudiciament dels delictes econòmics.
 • Dominar les exigències probatòries i les estratègies de defensa i acusació en els delictes econòmics.
 • Adaptar el coneixement del dret penal a l’estructura organitzativa de l’empresa amb capacitat per a l’anàlisi de riscos penals en el desenvolupament de l’activitat empresarial.