Ajut per fer front al cost dels estudis de màster i cursos d'especialització.

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix anualment un programa d'ajuts a l'estudi a l'alumnat de màsters oficials i programes d'especialització (PAEM), basat en descomptes i ajuts públics i privats.

girl
Ajuts als estudis de postgrau

Presentació

La UAO CEU ofereix anualment el Programa d’Ajuts als Estudis als alumnes de màster, postgrau i cursos d’especialització (PAEM), que consisteix en descomptes en l’import de la matrícula.

Aquest programa, com indica el nom, representa un ajut per afrontar el cost dels estudis de màster, postgrau i cursos d’especialització. Les dotacions oscil·len entre el 10 % i el 50 % de l’import total del programa i s’atorguen en funció de l’expedient acadèmic de l’estudiant, la vinculació que té amb la UAO CEU i la situació familiar.

Per dur a terme el procés de sol·licitud d’ajuts als estudis, l’alumne o alumna ha de lliurar l’imprès d’aquesta sol·licitud degudament emplenat, juntament amb la documentació requerida, al Servei de Gestió Acadèmica UAO CEU, presencialment en la mesura que sigui possible, o a l'adreça de correu electrònic [email protected].

La data límit per presentar aquestes sol·licituds són els quinze dies naturals anteriors a l’inici de cada programa.

Els ajuts del PAEM no són acumulables entre si, ni es poden aplicar sobre la taxa de gestió CEU.

La compatibilitat de les sol·licituds d’ajuts del PAEM està d’acord amb la legislació vigent del Govern d’Espanya en matèria de beques, segons l’article 46 del BOE-A-2012-10850, del 14 d’agost de 2012.

 

Documentació
 • Normativa ajuts postgraus
  PDF
 • Annex II màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat
  PDF
 • Sol·licitud ajuts postgraus
  PDF

Beques per mèrit acadèmic

Ajuts d'excel·lència acadèmica

La Universitat estableix dos tipus de beques d'excel·lència en funció del sistema universitari d'origen dels candidats.

 • Per a estudiant de l'EEES o llicenciats de la UE, la Universitat Abat Oliba CEU premia l'excel·lència acadèmica amb una beca consistent en el descompte del 30 % en el cost de la matrícula del màster. La concessió de la beca d'excel·lència acadèmica exigeix haver superat totes les matèries cursades durant els estudis de grau o llicenciatura amb una mitjana ponderada final a l'expedient de 8,5 sobre 10, calculada sobre els crèdits i les notes de les assignatures del grau o llicenciatura.
 • Els estudiants procedents de sistemes universitaris de fora de l'EEES poden sol·licitar una beca del 30 % de descompte en el cost dels crèdits de la matrícula de màster si acrediten la distinció equivalent a la matrícula d'honor en acabar els estudis de la primera etapa universitària, que han de ser equivalents al grau universitari europeu. Igualment, poden sol·licitar un 10 % de descompte en el cost dels crèdits de la matrícula si acrediten una nota mitjana d'expedient de 9 sobre 10 (o equivalent en altres sistemes), calculada sobre els crèdits i les qualificacions de les assignatures del grau o llicenciatura. La concessió de la beca d'excel·lència requereix haver superat totes les assignatures matriculades durant els estudis de grau o llicenciatura. La Universitat reserva dues beques d'aquesta categoria per a cada programa de màster de la UAO CEU.

Ajuts per circumstàncies personals i econòmiques

Ajuts ordinaris

Aquesta modalitat d’ajut a l’estudi va dirigida a l’alumnat dels màsters de la Universitat Abat Oliba CEU.

Els ajuts ordinaris consisteixen en quatre beques per programa: dues beques del 25 % i dues beques del 15 % de descompte de l'import de la matrícula. La concessió d'aquests ajuts està condicionada tant per la renda familiar com per la disponibilitat de la dotació pressupostària de la UAO CEU en el moment de la sol·licitud. A més, les sol·licituds s'atenen per rigorós ordre de petició.

Ajut per a l'estudiant encarregat de l'aula

Les beques per a l'estudiant encarregat de l'aula consisteixen en un descompte percentual del 30 % en l'import de la matrícula. Aquest ajut s'aplicarà en els casos en què es consideri necessari per les exigències concretes de cada programa.

La persona encarregada de l'aula ha d'ajudar en totes les tasques que siguin necessàries perquè el màster o postgrau es pugui desenvolupar correctament, de manera que ha de col·laborar amb el coordinador o coordinadora del programa.

Ajut per a antics alumnes o fills d'antics alumnes

Els antics alumnes del grup CEU i els seus fills es beneficien d'un 10 % de descompte en l'import de la matrícula dels màsters, postgraus i cursos d'especialització de la UAO CEU.

Descompte per a treballadors d'empreses i membres d'entitats col·laboradores

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix als treballadors d'empreses i membres d'entitats col·laboradores amb què s'hagi firmat conveni un sistema de descompte en l'import de la matrícula dels màsters, postgraus i cursos d'especialització de la UAO CEU, segons el nombre d'inscripcions.

Les condicions d'aquest descompte estaran especificades en el conveni subscrit.

Ajut de continuïtat d'estudis

Els alumnes de grau de la Universitat Abat Oliba CEU es beneficien d'un 20 % de descompte en l'import de la matrícula dels màsters, postgraus i cursos d'especialització de la UAO CEU durant els tres anys posteriors d'haver acabat el grau.

Beques i ajuts internacionals

 • International Early Enrolment

  Beques del 10 % en la matrícula de primer curs per a candidats internacionals que facin la reserva de plaça abans del 31 de maig*.

*Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

CEU Suport a Esportistes

CEU Suport a Esportistes és un programa dissenyat perquè la conciliació de les carreres esportiva i acadèmica es pugui fer amb èxit i permeti la inserció laboral dels estudiants un cop acabada la carrera esportiva.

Gràcies a l'experiència docent del CEU i el seu mètode d'impartició HyFlex, podem oferir als esportistes d'elit una formació universitària a la mida, amb la flexibilitat que necessitin, siguin on siguin i amb un acompanyament i una tutorització personalitzats.

 

Els nostres valors diferencials:

 • Servei d'orientació en l'elecció d'estudis i disseny d'un pla d'estudis a mida per a cada esportista tenint en compte les seves preferències i qualitats.
 • Acompanyament de l'esportista amb un tutor acadèmic i esportiu, un mentor, el Servei d'Orientació Universitària i Carreres Professionals, coaching esportiu i el Servei de Pastoral.
 • Equip docent acostumat a la formació online i híbrida HyFlex, implantada amb èxit als nostres centres.
 • Per a canvis de grup, d'horaris i d'exàmens es tindrà en compte, a més del calendari de competicions, les concentracions, els compromisos institucionals i els viatges relacionats amb l'activitat esportiva, entrenaments o estrès competitiu.
 • Programa que permet flexibilitzar el nombre de crèdits mínim de què matricular-se.
 • Gràcies a les tres universitats CEU, disposem de més de 150 titulacions, repartides en graus, dobles graus i graus bilingües.
 • Grup educatiu més gran d'Espanya, amb més de 80 anys d'experiència docent.

Més avantatges:

 • programa de beques a esportistes
 • premis a l'excel·lència esportiva i acadèmica
 • reconeixement dels mèrits per activitats esportives en el Suplement Europeu al Títol i en microcredencials digitals de competències certificades per BADGR 
 

A qui ens dirigim:

Dissenyat per acollir esportistes d'elit, amateurs i professionals, espanyols i estrangers, sèniors i retirats (lifelong learning). 

 • esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment
 • esportistes del pla ADO i del pla ADOP
 • esportistes convocats per una selecció autonòmica o nacional
 • esportistes que han participat en campionats d'Europa universitaris, campionats del món universitaris o universíades d'hivern o d'estiu
 • esportistes professionals
 • esportistes d'elit retirats
 • tècnics de primer nivell
 

Més informació del programa

 

Sol·licitud beca CEU suport a esportistes

Contacte: [email protected]

Beques Postgrau CEU-Santander

I Convocatòria de Beques Postgrau CEU-Santander. Aquesta convocatòria té com a finalitat ajudar amb el pagament dels honoraris dels estudiants matriculats en el curs 2020-2021 en programes de màster universitaris i propis de les Universitats CEU.

 

 • I Convocatoria Beques Postgrau CEU-Santander 20-21
  PDF
 • Annex I
  PDF
 • Annex II
  PDF
 • Annex III
  PDF

 

Avançament beca MEC

El Banco Santander, als estudiants que han guanyat una beca MEC del Ministeri d'Educació, els n'ofereix un avançament sense costos ni comissions.

Consulta'n condicions aquí.