Procés d'admissió dels estudis de màster i postgrau.

Procés d'admissió de màsters i postgraus.

girl
Procés d'admissió màsters i postgraus

PROCÉS D'ADMISSIÓ

La Universitat Abat Oliba CEU realitza un procés d'admissió 100 % online i gratuït en què s'avaluen les capacitats i les aptituds dels candidats en relació amb el postgrau escollit. A continuació s'indiquen els passos a seguir per sol·licitar-hi l'admissió:

1. TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

El candidat o candidata ha de tramitar la sol·licitud a través del Portal del Futur Alumne, disponible a la pàgina web de la Universitat. El període ordinari de sol·licitud de plaça acaba al juliol i l'extraordinari, al setembre.

2. PROCÉS D'ADMISSIÓ

Per a alguns programes cal fer una prova d'admissió online específica, a més d'una entrevista personal en què es tenen en compte els criteris de selecció següents: expedient acadèmic, experiència professional i formació complementària. Aquesta entrevista es pot fer presencialment o per Skype.

3. ADMISSIÓ I RESERVA DE PLAÇA

La Comissió d’Admissió avalua les sol·licituds i pren la decisió final en un termini de set dies des del moment en què la sol·licitud està completa. Un cop l'admissió ha estat favorable, es pot reservar plaça a la UAO CEU mentre s'obtenen tots els requisits necessaris per fer la matrícula.

Els candidats admesos en el període ordinari han de reservar plaça al programa mitjançant l’abonament d'entre 500 € i 1.500 € en funció dels estudis, a compte de l’import total de la matrícula. Aquesta reserva s'ha de fer durant el mes següent a l'admissió en el programa. En cas de no fer-ho en el termini previst, la Universitat es reserva el dret d’adjudicar la plaça a altres candidats successius. L’abonament de la reserva fora de termini només s’admet en cas que els estudis de postgrau sol·licitats disposin de places vacants. Els candidats admesos en el període extraordinari hauran d’abonar la totalitat de la matrícula en el termini establert.

L’admissió al programa només és per al curs acadèmic en què el candidat la sol·licita.

4. MATRÍCULA

Un cop superats els estudis que donen accés al màster, i després d'aportar la documentació necessària (a través del Portal del Futur Alumne), l'estudiant s'hi podrà matricular online.


Si no s’arriba a un nombre mínim d’estudiants, la Universitat pot cancel·lar el màster o postgrau. En cas que se suspengui el programa, s’avisarà els alumnes amb 3 setmanes d' antelació.