🎓 Doble grau en Dret + Criminologia | Universitat Abat Oliba CEU

El doble grau Dret + Criminologia de la Universitat Abat Oliba CEU aporta als alumnes una visió integral per la prevenció i investigació dels delictes.

girl
Doble grau en Dret + Criminologia i Seguretat
Denominació

Doble grau en Dret + Criminologia i Seguretat

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

5 anys
 

Crèdits

399 ETCS

Satisfacció

86 % (enquesta d'inserció laboral AQU 2017)

Desenvolupament professional

Programa de competències CEU ePlus

Perfil alumnes

Tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials; a més de tenir interès pel sistema de justícia i el de la seguretat, pel fenomen criminal i els factors de criminalització.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari Classes

Formem juristes des de 1973 

Som la universitat privada de Catalunya amb més experiència en l’àmbit del dret

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Satisfacció amb el grau

El 86 % dels nostres estudiants de grau està satisfet amb els estudis en Dret cursats, la segona taxa més alta de totes les universitats catalanes (AQU 2017).

2. Qualitat ocupacional

El 82,3 % dels nostres estudiants està satisfet amb la qualitat ocupacional del seu grau, 15 punts per sobre de la mitjana (AQU 2017).

3. Doble titulació

La Universitat Abat Oliba CEU és pionera en la metodologia que permet combinar dues titulacions i obtenir en cinc anys dues carreres universitàries. El grau en Criminologia i Seguretat s’imparteix en modalitat semipresencial, fet que facilita compatibilitar-ho amb els estudis del grau en Dret.

Aquesta doble titulació ajunta la formació jurídica amb coneixements sòlids sobre criminologia, criminalística i seguretat privada. Això, sens dubte, ampliarà els horitzons professionals dels estudiants en l’àmbit de la prevenció i la investigació dels delictes.

Estudiar aquesta doble titulació a la UAO CEU completarà la formació jurídica de l’estudiant amb la capacitació necessària per treballar en la investigació a través d’una base teòrica consolidada, així com d’una àmplia experiència pràctica, desenvolupada no només a les nostres instal·lacions sinó també en àmbits externs.

4. Habilitació professional

El grau en Criminologia i Seguretat incorpora als estudis de Criminologia les matèries relatives a la seguretat privada i a la prevenció i investigació de fets delictius, tan presents a la societat actual.

Aquest grau ofereix una formació completa i global mitjançant una perspectiva teòrica i una àmplia experiència pràctca, tant a les nostres pròpies instal·lacions com en àmbits externs. Facilita l'accés al mercat laboral a través de l'exercici de professions relacionades amb la criminalística i la seguretat.

Inclou les titulacions de curs superior en Direcció de Seguretat Privada i el títol propi en Investigació Privada, homologades pel Ministeri de l'Interior per poder exercir de director de seguretat i detectiu privat.

5. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada mitjançant el mètode del cas amb la resolució de casos de despatxos professionals i l’assistència a judicis reals a l’Audiència Provincial, tallers i seminaris pràctics. A més d’altres activitats com:

 • seminaris pràctics de dret mercantil
 • tallers de retòrica i d’argumentació jurídica
 • simulacions d’actuacions judicials i processos de negociació
 • Societat de Debat
 • Club del Jurista
6. Legal Tech

Els alumnes de quart curs de Dret accedeixen a la formació en l'aplicació de noves tecnologies al dret mitjançant el programa Wolkers Kluwer Certifica. Els estudiants enriqueixen la seva formació, desenvolupen les seves destreses i coneixements juridicotecnològics i les seves habilitats en l'àmbit de la gestió, l'oratòria i el networking.

7. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s’incorpora en tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demanades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de fer un procediment individualitzat de coaching.

8. Progressive International Development

Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes de tots els graus puguin viure una internacionalització dels seus estudis des de primer curs fins a quart amb:

1r) Els estudiants viuran una experiència d'interacció i recerca en línia amb universitats d'Europa.

2n) Explorem el sentit i els efectes de la política i dret internacionals en viatges breus a Brussel·les (UE) o Ginebra (Unesco).

3r) Preparem els alumnes per a l'entorn jurídic internacional mitjançant conferències amb eurodiputats i experts internacionals.

4t) Ampliem horitzons mitjançant el programa Erasmus o mitjançant estades semestrals en una de les nostres universitats partner als EUA, Mèxic o Holanda.

Els estudiants podran cursar, en condicions avantatjoses, el màster en lleis LL. M. in US Law (màster en Dret Estatunidenc) a la University of Saint Thomas, a Minnesota.

9. Itinerari complet

Amb el màster universitari en Advocacia, de caràcter professionalitzador, es dona a l'estudiant la capacitació addicional exigida per llei.

10. Investigació

Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret.

 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne o alumna que obté el títol oficial de graduat en Dret + Criminologia i Seguretat per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la professió en els àmbits següents:

 • exercici lliure de l'advocacia i la procuradoria
 • assessoria jurídica d'empresa i banca
 • cossos de l'administració de l'Estat (advocacia de l'Estat, Administració Civil, Judicatura, lletrats de les Corts i del Consell d'Estat, cossos jurídics dels exèrcits, notaries, Registre de la Propietat, etc.)
 • cossos de l'administració de les institucions comunitàries i organismes internacionals
 • cossos de l'administració de les comunitats autònomes i ens locals
 • gestió administrativa de les empreses (laboral, econòmica, comercial, etc.)
 • carrera diplomàtica i funcionaris internacionals
 • assessoria sociològica i politològica a partits i associacions polítiques i socials
 • organitzacions no governamentals (ONG)
 • criminòleg en l'àmbit privat o públic
 • professionals de l'administració de justícia: pèrits, advocats penalistes, fiscals i jutges de l'àmbit penal i vigilància penitenciària
 • cossos i forces de seguretat de l'Estat, comunitats autònomes o ens locals
 • serveis de seguretat privada: investigador o detectiu privat, director de seguretat privada

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant.
Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral. El conjunt d'activitats que l'alumne o alumna desenvoluparà durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir el màxim aprofitament de l'estada.
 

 
 • Relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

ARGENTINA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

BÉLGICA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
EPHEC (École Pratique des Hautes Études Commerciales)4B BRUXEL82French B2/English B2

CHILE

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás4*CL USTSpanish
Universidad Finis Terrae2*CL FTSpanish
Universidad del Desarrollo4*CL UDDSpanish

ALEMANIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Zeppelin University (Friedrichshafen)4D FRIEDRI01English B2/German B2
Ludwig-Maximilians-Universität Muenchen1D MUNCHEN01German B1

FRANCIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Université de Picardie Jules Verne (Amiens)1F AMIENS01French B1
ICES. Institut Catholique d'Études Supérieures4F LAROCHE01French B1/English B1
UPEC. Université Paris-Est Créteil Val de Marne2F PARIS012English B1/French B1

IRLANDA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Maynooth University7*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Università degli Studi di Ferrara3I FERRARA01Italian A2
Università Cattolica del Sacro Cuore6*I MILANO03Italian B1/English TOEFL 79/IELTS 6.0
Università Suor Orsola Benincasa6I NAPOLI04Italian B2/English B2
University of Padova2I PADOVA01Italian B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1
Università degli Studi di Siena2I SIENA01Italian A2/English B1

MÉXICO

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México4*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana2*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac2*MX UNIVASpanish

HOLANDA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Radboud Universiteit (Nijmegen)3NL NIMEGE01English B2

PERÚ

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad de Lima2*PE LIMASpanish
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish
Universidad Católica San Pablo2PE UCSPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias3P LISBOA52Portugese B2/English B2

POLONIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
John Paul II Catholic University of Lublin6PL LUBLIN02Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University1*PL TORUN01English B1
Lazarski University1*PL WARSZAW14English B2

REINO UNIDO

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Liverpool John Moore University4*UK LIVERPO02English B2

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 IBT
Florida International University4*US FIUTOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/ IELTS 6,5
Regent University (Virginia)1US RUTOEFL o certificado del British Council
University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/ IELTS 5.5
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1r CURS

11.418 €*

*Preu vigent per al curs 2021-2022

Preu corresponent a la distribució actual de crèdits del doble grau per a primer curs.

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

RESERVA DE PLAÇA

Fent el pagament de 1.500 € (a descomptar del preu total del curs), es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU que garanteix una plaça a la carrera, en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés.

Desistiment de reserva:

S'ha establert fins al 30 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

*Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

 • pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 5 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

 • pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 5 % de l'import de la matrícula.

 

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.

  - Banc Sabadell

  - CaixaBank

  - Banco Santander

  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 5 % de l'import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials. També ha de mostrar una curiositat pel coneixement dels fonaments històrics, filosòfics i dogmàtics dels ordenaments jurídics i una preocupació per la realització, a través de la més adequada conformació i aplicació, dels ideals de justícia que els vetllen.

L'alumne o alumna ha de tenir facilitat per analitzar i comprendre els fenòmens socials, diagnosticar-los i proposar-hi solucions. Ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup, capacitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució. És també d'interès i necessitat el coneixement d'un altre idioma (preferentment l'anglès).

OBJECTIUS

 • Disposar d'un llenguatge jurídic depurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid de la dogmàtica i exegesi del dret.
 • Disposar d'una visió de conjunt de l'ordenament jurídic espanyol, de les seves fonts materials, formals i cognitives, de l'entorn en què s'aplica i sobre el qual està constituït.
 • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per aplicar l'ordenament jurídic espanyol i estar en condicions d'arribar a exercir les funcions públiques o privades –d'enjudiciament, assessorament, defensa, acusació, mediació o equivalents– pròpies del graduat en Dret.
 • Ser capaç d'avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions de caràcter jurídic des de la comprensió dels contextos –socials, econòmics, internacionals, etcètera– en què es plantegen.
 • Arribar a ser un jurista equànime que assumeixi l'exercici de la seva professió amb la responsabilitat i sol·licitud pròpia de qui és conscient del compromís que implica una tasca –la de buscar i fer efectiva en cada cas la justícia - transcendental per al bé comú i particular.
 • Disposar de sòlids coneixements sobre criminologia, criminalística i seguretat privada.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL