🎓 Doble grau Psicologia + Criminologia | Universitat Abat Oliba CEU

Aquest doble grau en Psicologia + Criminologia i Seguretat reuneix la formació completa d'un psicòleg més els coneixements sobre criminologia.

girl
Doble grau en Psicologia + Criminologia i Seguretat
completas-grau-ca.png
Denominació

Doble grau en Psicologia + Criminologia i Seguretat

Àrea acadèmica

Psicologia

Durada

5 anys

Crèdits

419 ECTS

Desenvolupament professional

Programa de competències CEU ePlus

Titulacions
 • Curs superior en Dir. de Seguretat Privada

 • Títol propi d'Investigació Privada

Perfil alumne

Tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana, el tracte amb les persones; la criminalística i la seguretat.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari Classes
Grau en PSICOLOGIA i CRIMINOLOGIA
 

Som l’única universitat catalana que ofereix el doble grau en Psicologia + Criminologia i Seguretat

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Doble titulació

La Universitat Abat Oliba CEU és pionera en la metodologia que permet combinar dues titulacions i obtenir en cinc anys dues carreres universitàries. El grau en Criminologia i Seguretat s’imparteix en modalitat semipresencial, fet que facilita poder compatibilitzar-lo amb els estudis del grau en Psicologia.

Aquest doble grau combina la formació i la preparació completa d’un psicòleg amb els coneixements teòrics sobre criminologia i seguretat, i permet aplicar aquests coneixements a experiències pràctiques per convertir-se en un especialista amb un coneixement global en les dues matèries. Això, sens dubte, amplia els horitzons professionals dels estudiants en l’àmbit de la prevenció i la investigació dels delictes.

A la UAO CEU, l’alumne o alumna adquireix les competències necessàries per iniciar-se en l’exercici de la professió amb desimboltura i seguretat, ja que compta amb el suport de professors experimentats que tenen amplis coneixements sobre la psique i el comportament humà, i sobre la prevenció i la investigació de fets delictius. Es tracta d'un professorat amb una llarga experiència a les diferents àrees de la pràctica i, sobretot, una ferma voluntat per transmetre, a través de la seva conducta, consell i exemple, els valors que caracteritzen qualsevol bon professional.

2. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada que permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional, mitjançant pràctiques reals en empreses, escoles, hospitals i centres de dia, així com amb tallers seminaris i pràctics. Promou una actitud activa i emprenedora per part dels alumnes, com amb la creació del Grup Psykhé. Aquest grup organitza la Jornada Anual d’Estudiants de Psicologia, en la qual, per diferents àrees temàtiques, els alumnes exposen públicament un treball o estudi que hagin fet durant la carrera. Suposa un reforç a l’activitat investigadora precoç i una experiència valuosa de cara a la realització de presentacions públiques.

3. Habilitació professional

El grau en Criminologia i Seguretat inclou les titulacions de curs superior en Direcció de Seguretat Privada i el títol propi en Investigació Privada, homologades pel Ministeri de l’Interior per a l’habilitació professional de l’exercici com a director de seguretat privada i detectiu privat, respectivament.

4. Ocupabilitat i satisfacció

El 86,7 % dels nostres alumnes de Psicologia troba feina en acabar els estudis, cinc punts percentuals per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (enquesta d'inserció laboral AQU 2017). El 87,7 % dels nostres alumnes està satisfet amb els estudis en Psicologia cursats, la segona taxa més alta de totes les universitats catalanes (AQU 2017).

5. Soft Skills

Els graus en Psicologia inclouen aquest programa d'habilitats emocionals i socials perquè els alumnes aprenguin a moure's en el seu entorn, treballar bé amb els altres, fer una bona tasca i aconseguir els seus objectius personals i professionals. Durant els quatre cursos del grau es faran seminaris i tallers transversal.

6. Alumne intern investigador

Amb la creació d'aquesta figura es permet als estudiants realitzar funcions de suport a la investigació i aplicar el seu coneixement, ja sigui en equips universitaris o bé dins de centres hospitalaris, com ja passa en diversos hospitals de Catalunya.

7. Menció optativa

Formació especialitzada en els àmbits professionals més demanats en psicologia:
• Sanitari: menció en Psicologia Clínica i de la Salut
• Forense: doble grau en Psicologia + Criminologia i Seguretat

8. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s’incorpora en tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demanades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de fer un procediment individualitzat de coaching

9. Progressive International Development

Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes de tots els graus puguin viure una internacionalització dels seus estudis des de primer curs fins a quart amb:

• activitats de col·laboració internacional
• intercanvis acadèmics de professorat i alumnes
• participació en projectes d'investigació internacionals
• estades breus o llargues en universitats estrangeres

10. Itinerari complet

El màster universitari en Psicologia General Sanitària habilita per exercir la professió titulada i regulada per compte propi o d’altri en l’àmbit sanitari.

 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne o alumna que obté el títol oficial de graduat en Psicologia + Criminologia i Seguretat per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

 • hospitals, clíniques i centres sanitaris públics i privats
 • criminòleg en l'àmbit públic o privat
 • cossos i forces de seguretat de l'Estat, comunitats autònomes o ens locals
 • centres educatius
 • centres assistencials (població marginal, integració, etc.)
 • jutjats i institucions penitenciàries
 • serveis de seguretat privada: investigador o detectiu privat, director de seguretat privada
 • gabinets de psicologia i logopèdia
 • docència i recerca

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant.

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.

El conjunt d'activitats que es desenvoluparan durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir-ne el màxim aprofitament.

Per a més informació, podeu accedir al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

PSICOLOGIA

ARGENTINA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

ALEMANIA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Medical School Berlin2D BERLIN38German B2

CHILE

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Finis Terrae2*CL FTSpanish
Universidad del Desarrollo4*CL UDDSpanish

FRANCIA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Institut de Philosophie Comparée (IPC)1F PARIS350French B2
Toulouse Catholic University4*F TOULOUSE09French B2/English B2

IRLANDA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Maynooth University7*IRL MAYNOOT01English B2

IRLANDA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Maynooth University7*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Università Cattolica del Sacro Cuore6*I MILANO03Italian B1+/English TOEFL 79 o IELTS 6.0
Università Suor Orsola Benincasa6I NAPOLI04Italian B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1
Università Europea di Roma2I ROMA23Italian B1

MÉXICO

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México Norte4*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana2*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac2*MX UNIVASpanish

PERÚ

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad de Lima2*PE LIMASpanish
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish
Universidad Católica San Pablo2*PE UCSPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidade Catolica de Lisboa (Lisboa)5P LISBOA01Portugese A2/English B2

POLONIA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
University of Warsaw2PL WARSZAW01Polish B2/English B2

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 (IBT)
Manhattan College10*US MCTOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper)
Florida International University4*US FIUTOEFL 550(PBT)/80 (IBT)/IELTS 6,5
University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/ IELTS 5.5
Saint Thomas University Houston2*US USTTOEFL 550

DRET

ARGENTINA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

BÉLGICA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
EPHEC (École Pratique des Hautes Études Commerciales)4B BRUXEL82French B2/English B2

CHILE

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás4*CL USTSpanish
Universidad Finis Terrae2*CL FTSpanish
Universidad del Desarrollo4*CL UDDSpanish

ALEMANIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Zeppelin University (Friedrichshafen)4D FRIEDRI01English B2/German B2
Ludwig-Maximilians-Universität Muenchen1D MUNCHEN01German B1

FRANCIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Université de Picardie Jules Verne (Amiens)1F AMIENS01French B1
ICES. Institut Catholique d'Études Supérieures4F LAROCHE01French B1/English B1
UPEC. Université Paris-Est Créteil Val de Marne2F PARIS012English B1/French B1

IRLANDA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Maynooth University7*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Università degli Studi di Ferrara3I FERRARA01Italian A2
Università Cattolica del Sacro Cuore6*I MILANO03Italian B1/English TOEFL 79/IELTS 6.0
Università Suor Orsola Benincasa6I NAPOLI04Italian B2/English B2
University of Padova2I PADOVA01Italian B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1
Università degli Studi di Siena2I SIENA01Italian A2/English B1

MÉXICO

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México4*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana2*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac2*MX UNIVASpanish

HOLANDA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Radboud Universiteit (Nijmegen)3NL NIMEGE01English B2

PERÚ

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad de Lima2*PE LIMASpanish
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish
Universidad Católica San Pablo2PE UCSPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias3P LISBOA52Portugese B2/English B2

POLONIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
John Paul II Catholic University of Lublin6PL LUBLIN02Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University1*PL TORUN01English B1
Lazarski University1*PL WARSZAW14English B2

REINO UNIDO

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Liverpool John Moore University4*UK LIVERPO02English B2

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 IBT
Florida International University4*US FIUTOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/ IELTS 6,5
Regent University (Virginia)1US RUTOEFL o certificado del British Council
University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/ IELTS 5.5
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1r CURS

11.283 €*

*Preu vigent per al curs 2021-2022

Preu corresponent a la distribució actual de crèdits del doble grau per a primer curs.

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

RESERVA DE PLAÇA

Amb el pagament de 1.500 € (a descomptar del preu total del curs), es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés.

Desistiment de reserva:

S'ha establert fins al 30 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

*Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 5 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

 • pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 5 % de l'import de la matrícula.

 

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.

  - Banc Sabadell

  - CaixaBank

  - Banco Santander

  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 5 % de l'import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana i el tracte amb persones. Ha de tenir facilitat per la biologia i les ciències; interès pels fonaments últims de la vida humana; facilitat per l'anàlisi de problemes, el seu diagnòstic i la proposició de solucions; ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup; facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució; ha de tenir interès pel bé de les persones i respecte per la seva inalienable dignitat.

És també d'interès i necessitat el coneixement d'un altre idioma (preferentment l'anglès), així com tenir aptitud per a la comunicació.

OBJECTIUS

 • Disposar d'un coneixement sòlid dels fonaments històrics, filosòfics, metodològics, biològics, sistemàtics i evolutius de la psicologia.
 • Disposar d'un coneixement sòlid de la psicologia de la salut i de les variants anormals i patològiques de la vida psíquica.
 • Disposar d'un coneixement ampli dels diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la psicologia.
 • Disposar d'una formació, inspirada en l'humanisme cristià, atenta a la cerca de la veritat, sobre la qual s'estableixi un compromís personal d'interès pel bé de l'individu i pel bé comú, tenint com a base la dignitat de la persona.
 • Ser capaç de comprendre, avaluar, criticar i discutir plantejaments teòrics i pràctics de caràcter psicològic i ètic.
 • Desenvolupar l'hàbit de raonar, argumentar i investigar en psicologia, i de comunicar amb ordre i claredat el coneixement.
 • Desenvolupar competències i habilitats en l'àmbit de l'avaluació i de la intervenció psicològica en els principals àmbits de l'exercici d'aquesta professió, en col·laboració amb altres professionals.
 • Arribar a ser un psicòleg que assumeixi l'exercici de la seva professió amb responsabilitat i sol·licitud, atenent el bé de les persones i institucions amb què el seu treball està relacionat, dins del marc de l'ètica professional.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL