🎓 Preguntes Freqüents | Universitat Abat Oliba CEU

girl
Procés d'admissió grau

Preguntes freqüents alumnes nacionals

 

Com puc sol·licitar plaça a la Universitat Abat Oliba CEU?

Pots tramitar la sol·licitud de plaça a través del Portal del Futur Alumne, en la pàgina web de la Universitat.

És obligatori esperar a final de curs per iniciar el procés d’admissió?

No. El procés d’admissió s’obre el mes de novembre i et demanem les notes acadèmiques del curs anterior.

En què consisteix la prova d’admissió?

És una prova en línia i gratuïta específica per a cada carrera.

 

És necessari desplaçar-se a la universitat per iniciar el procés d’admissió?

No. El procés d’admissió es fa totalment en línia. En caso que s’hagués de fer una entrevista, es podrà fer en línia o presencial.

S’exigeix una opció de batxillerat determinada per accedir a cada grau?

Per accedir als nostres graus no és necessari haver estudiat una opció de batxillerat determinada, però per les assignatures dels diversos graus és cert que algunes opcions són més adequades que altres.

S’exigeix una nota mitjana per accedir-hi?

No, entre els criteris d’admissió es valoren principalment els resultats de les proves d’admissió.

És obligatori fer les PAU?

Tots els alumnes que procedeixen del batxillerat espanyol sí que han de fer la prova d’accés a la universitat (PAU). Poden accedir sense les PAU a la Universitat Abat Oliba CEU:

 • Els alumnes que han estudiat en sistemes educatius de la Unió Europea (o amb acords internacionals de reciprocitat en la matèria). Aquests alumnes hauran de sol·licitar la credencial de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (acreditació UNEDasiss).
 • Els alumnes que han estudiat en sistemes educatius internacionals no inclosos en el paràgraf anterior hauran de sol·licitar al Ministeri d’Educació espanyol l’homologació dels seus estudis al títol de batxillerat espanyol.

 

Com reservar la meva plaça?

Si la teva admissió ha resultat favorable, podràs fer el pagament de la reserva de plaça. Aquesta reserva garanteix la teva plaça a la UAO CEU a l’espera que superis les PAU o altres requisits d’accés.

Com m’hi puc matricular?

Un cop hagis superat el procés d’admissió i, després d’aportar la documentació requerida, rebràs la teva credencial d’admissió per formalitzar la matrícula en línia.

Quina documentació hauré d’aportar per a la matrícula?

 

 • Si ets estudiant procedent d’estats membre de la UE: certificat original expedit per la UNED per a l’accés a la universitat espanyola (credencial UNEDasiss).
 • Si ets estudiant procedent d’estats NO membres de la UE: document que acredita que tens sol·licitada l‘homologació.
 • • Si ets alumne amb estudis universitaris començats, hauràs d’entregar el certificat acreditatiu de la universitat d’origen.

 

Què és la credencial UNEDasiss?

La credencial de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (acreditació UNED ASISS) és un certificat digital que permet als alumnes que han estudiat en sistemes educatius de la Unió Europea participar en els processos d’admissió de les universitats espanyoles. Pots sol·licitar-la en línia a través del web UNEDasiss.

Puc accedir a la Universitat Abat Oliba CEU si ja he començat a estudiar en una altra universitat?

Si ets alumne amb estudis universitaris començats, podràs accedir a la UAO CEU entregant el certificat acreditatiu de la teva universitat d’origen.
Por altra banda, en el procés d’admissió hauràs de fer una entrevista (presencial o en línia) amb el director d’estudis.

De quantes assignatures m’he de matricular el primer curs?

En general, l’alumne ha de matricular-se de totes les assignatures del primer curs.

Quins ajuts o beques puc obtenir?

Disposem d’un programa ampli de beques per a totes les titulacions de grau. Pots optar als ajuts per mèrit acadèmic o als ajuts per circumstàncies econòmiques i personals.
Més informació

Quines modalitats de pagament o de finançament hi ha?

Un cop formalitzada la reserva de plaça, podràs ingressar la resta de l’import de la titulació amb un pagament únic o pagament fraccionat.
A més, t’oferim un pla econòmic personalitzat a través de diversos acords especials de finançament bancari amb condicions especials.
Més informació

Quin pressupost necessitaré durant el primer any a la Universitat Abat Oliba CEU?

Si vius fora de Barcelona, la UAO CEU ha desenvolupat una calculadora de despeses perquè puguis calcular de manera estimada el cost del teu primer any a la UAO CEU segons les teves necessitats, una manera còmoda i senzilla de saber, en tot moment, què suposa per a tu i la teva família venir a estudiar a la UAO CEU.
Més informació

Si soc de fora de Barcelona on em puc allotjar?

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix ajuts a l’allotjament destinats a alumnes de nou ingrés, en virtut d’acords propis amb residències universitàries, col·legis majors o pisos compartits.
Més informació

Què són els ECTS (European Credit Transfer System)?

Entre les mesures que es van prendre per a la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior hi ha l’establiment del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) en les titulacions oficials de grau i de postgrau.

En aquest sistema es valoraran les hores que l’alumnat dedica a l’activitat d’estudi. En aquesta activitat, que serà d’entre 25 i 30 hores per crèdit, s’inclou el temps dedicat a les hores lectives, hores d’estudi, tutories, seminaris, treballs, pràctiques, projectes, així com les que s’exigeixen per a la preparació i realització d’exàmens.

L’avantatge dels crèdits ECTS és que, com que la unitat de mesura és igual en totes les universitats del nou Espai Europeu d’Educació Superior, permet comparar molt més fàcilment la càrrega lectiva de les titulacions, facilitant la mobilitat dels estudiants i la convalidació dels seus estudis.

Si tinc alguna dificultat en els estudis, ¿a qui puc demanar ajuda?

Quan un alumne es matricula a la Universitat Abat Oliba CEU se li assigna un tutor. Si tens dificultats durant la teva formació, podràs dirigir-te al teu tutor, que et podrà orientar, ajudar a millorar el teu rendiment acadèmic i facilitar la teva participació en la vida universitària. A més, podràs comptar amb el suport del Servei d’Atenció Psicològica.

Puc fer en un programa de mobilitat internacional a una altra universitat?

Disposem de més de 135 convenis amb universitats estrangeres en 35 països perquè els alumnes puguin realitzar una mobilitat internacional en el marc del programa Erasmus + de la Comissió Europea o a través de convenis bilaterals d’intercanvi subscrits entre la UAO CEU i altres universitats estrangeres.
Més informació

Els estudis inclouen pràctiques?

Tots els graus inclouen en els plans d’estudi pràctiques obligatòries externes que permeten a l’estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, cosa que afavoreix la seva inserció laboral futura. Hi ha dues modalitats de pràctiques formatives que podràs gestionar amb elServei de Carreres Professionals i Pràctiques.

 • Pràctiques externes curriculars (pràcticum): aquests programes estan inclosos en els plans d’estudis.
 • Pràctiques externes extracurriculars (voluntàries): aquests programes no estan inclosos en els plans d’estudis.

Preguntes freqüents alumnes internacionals

Com puc sol·licitar plaça a la Universitat Abat Oliba CEU?

Pots tramitar la sol·licitud de plaça a través del Portal del Futur Alumne, en la pàgina web de la Universitat.

És obligatori esperar a final de curs per iniciar el procés d’admissió?

No. El procés d’admissió s’obre el mes de novembre i et demanem les notes acadèmiques del curs anterior.

En què consisteix la prova d’admissió?

Es una prova online i gratuïta específica per a cada carrera.

És necessari desplaçar-se a la universitat per iniciar el procés d’admissió?

No. El procés d’admissió es fa totalment en línia. Si s’hagués de fer una entrevista, es podrà fer en línia o presencial.

S’exigeix una opció de batxillerat determinada per accedir a cada grau?

Per accedir als nostres graus no és necessari haver estudiat una opció de batxillerat determinada, però per les assignatures dels diversos graus és cert que algunes opcions són més adequades que altres.

S’exigeix una nota mitjana per accedir-hi?

No, entre els criteris d’admissió es valoren principalment els resultats de les proves d’admissió.

Com reservar la meva plaça?

Si la teva admissió ha resultat favorable, podràs fer el pagament de la reserva de plaça. Aquesta reserva garanteix la teva plaça a la UAO CEU a l’espera que superis les PAU o altres requisits d’accés.

Com m’hi puc matricular?

Un cop hagis superat el procés d’admissió i, després d’aportar la documentació requerida, rebràs la teva credencial d’admissió per formalitzar la matrícula en línia.

Com puc fer els tràmits per venir a estudiar a Espanya?

El Servei Hospitality de la UAO CEU està a la teva disposició per ajudar-te a instal·lar-te a Barcelona. Aquest servei inclou: homologació de documentació, documentació per a visat, documentació d’identitat d’estranger, ajuts a l’allotjament, entre altres serveis.
Més informació

Quina documentació hauré d’aportar per a la matrícula?

 

 • Si ets estudiant procedent d’estats membre de la UE: certificat original expedit per la UNED per a l’accés a la universitat espanyola (credencial UNEDasiss).
 • Si ets estudiant procedent d’estats NO membres de la UE: document que acredita que tens sol·licitada l‘homologació.
 • Si ets alumne amb estudis universitaris començats, hauràs d’entregar el certificat acreditatiu de la universitat d’origen.

 

Què és la credencial UNEDasiss?

La credencial de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (acreditació UNED ASISS) és un certificat digital que permet als alumnes que han estudiat en sistemes educatius de la Unió Europea participar en els processos d’admissió de les universitats espanyoles. Pots sol·licitar-la en línia a través del web UNEDasiss.

Què és l’homologació d’estudis?

L’homologació de títols, diplomes o estudis estrangers d’educació no universitària suposa la declaració de l’equivalència amb els títols del sistema educatiu espanyol vigent.
És un requisit imprescindible per accedir a una universitat espanyola si procedeixes d’estats NO membres de la Unió Europea.

Què és la postil·la de la Haia?

És un procediment de legalització única per a títols universitaris, que els atorga validesa jurídica a nombrosos països sense necessitat de cap altre tipus d’autenticació.

De quantes assignatures m’he de matricular el primer curs?

En general, l’alumne ha de matricular-se de totes les assignatures del primer curs.

Quins ajuts o beques puc obtenir?

Disposem d’un programa ampli de beques per a totes les titulacions de grau. Pots optar als Ajuts per mèrit acadèmic o als Ajuts per circumstàncies econòmiques i personals.
Més informació

Quines modalitats de pagament o de finançament hi ha?

Un cop formalitzada la reserva de plaça, podràs ingressar la resta de l’import de la titulació amb un pagament únic o pagament fraccionat. . A més, t’oferim un pla econòmic personalitzat a través de diversos acords especials de finançament bancari amb condicions especials.
Més informació

Quin pressupost necessitaré durant el primer any a la Universitat Abat Oliba CEU?

La UAO CEU ha desenvolupat una calculadora de despeses perquè puguis calcular de manera estimada el cost del teu primer any a la UAO CEU segons les teves necessitats, una manera còmoda i senzilla de saber, en tot moment, què suposa per a tu i la teva família venir a estudiar a la UAO CEU.
Més informació

On em puc allotjar?

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix ajuts a l’allotjament destinats a alumnes de nou ingrés, en virtut d’acords propis amb residències universitàries, col·legis majors o pisos compartits.
Més informació

Què són els ECTS (European Credit Transfer System)?

Entre les mesures que es van prendre per a la creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior hi ha l’establiment del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) en les titulacions oficials de grau i de postgrau.

En aquest sistema es valoraran les hores que l’alumnat dedica a l’activitat d’estudi. En aquesta activitat, que serà d’entre 25 i 30 hores per crèdit, s’inclou el temps dedicat a les hores lectives, hores d’estudi, tutories, seminaris, treballs, pràctiques, projectes, així com les que s’exigeixen per a la preparació i realització d’exàmens.

L’avantatge dels crèdits ECTS és que, com que la unitat de mesura és igual en totes les universitats del nou Espai Europeu d’Educació Superior, permet comparar molt més fàcilment la càrrega lectiva de les titulacions, cosa que facilita la mobilitat dels estudiants i la convalidació dels seus estudis.

 

Si tinc alguna dificultat en els estudis, a qui puc demanar ajuda?

Quan un alumne es matricula a la Universitat Abat Oliba CEU se li assigna un tutor. Si tens dificultats durant la teva formació, podràs dirigir-te al teu tutor, que et podrà orientar, ajudar a millorar el teu rendiment acadèmic i facilitar la teva participació en la vida universitària.

A més, podràs comptar amb el suport del Servei d’Atenció Psicològica.

 

Puc fer en un programa de mobilitat internacional a una altra universitat?

Disposem de més de 135 convenis amb universitats estrangeres en 35 països perquè els alumnes puguin realitzar una mobilitat internacional en el marc del programa Erasmus + de la Comissió Europea o a través de convenis bilaterals d’intercanvi subscrits entre la UAO CEU i altres universitats estrangeres.
Més informació

Els estudis inclouen pràctiques?

Tots els graus inclouen en els plans d’estudi pràctiques obligatòries externes que permeten a l’estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, cosa que afavoreix la seva inserció laboral futura.
Hi ha dues modalitats de pràctiques formatives que podràs gestionar amb el Servei de Carreres Professionals i Pràctiques.

 • Pràctiques externes curriculars (pràcticum): aquests programes estan inclosos en els plans d’estudis.
 • Pràctiques externes extracurriculars (voluntàries): aquests programes no estan inclosos en els plans d’estudis.