Grado en Derecho

El grado Derecho aplica el método del caso con la resolución de casos con despachos de abogados y la asistencia a juicios reales. Tasa de Empleo del 90%.

girl
Grau en Filosofia
Denominació

Grau en Filosofia

Àrea acadèmica

Humanitats

Durada / Crèdits

4 anys / 240 ECTS
 

CERTIFICACIÓ OFICIAL DE QUALITAT - AQU


 

Places 

40

Modalitat

presencial - online

Perfil alumnes

Tenir interès per cursar el grau clàssic de Filosofia des d'una perspectiva de filosofia cristiana. Docents d'educació secundària. Professionals interessats a tenir una formació filosòfica complementària amb la seva dedicació professional.    

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

Calendari acadèmic

Selecciona el any acadèmic

 

Canvia el teu present

Crea el teu futur

 

 

Organitzat amb la Universitat Catòlica Santa Teresa de Jesús d'Àvila

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Grau en Filosofia

Nou grau universitari en Filosofia, fonamentat en la filosofia cristiana i realitzat conjuntament per la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) i la Universitat Catòlica d'Àvila (UCAV).

2. Metodologia

El grau en Filosofia es pot seguir presencialment o a distància. L'estudiant té l'opció d'anar a classe de dilluns a divendres a la Universitat Abat Oliba CEU o de seguir-ho des de qualsevol part del món gràcies a la seva plataforma d'ensenyament en línia. Aquest format permet compaginar aquest grau amb altres estudis o amb l'activitat laboral. 

3. Itinerari complet

En acabar el grau, els estudiants podran cursar, en el mateix format metodològic, el màster universitari en Estudis Humanístics i Socials de la UAO CEU. Aquest màster permet introduir-se en la recerca filosòfica prenent com a referent el pensament antropològic i polític de sant Tomàs d'Aquino.

L'alumne o alumna pot culminar aquest itinerari filosòfic al programa de doctorat d'Humanitats per al Món Contemporani de la CEU Escola Internacional de Doctorat (CEINDO).

4. UCAV

El grau en Filosofia l'organitzen la UAO CEU i la Universitat Catòlica Santa Teresa de Jesús d'Àvila (UCAV), una universitat de l'Església Catòlica ubicada a Àvila (Castella i Lleó) que destaca per la seva experiència en ensenyament a distància.

La UCAV té tres facultats: Ciències Socials i Jurídiques, Ciències i Arts, i Ciències de la Salut.

5. Activitats formatives complementàries

Com que gran part del professorat pertany a grups de recerca consolidats i a xarxes universitàries com ICUSTA (International Council of Universities in the Spirit of Saint Thomas Aquinas), l'estudiant pot participar en activitats acadèmiques complementàries, com seminaris, jornades i congressos internacionals. Això li permet iniciar-se en tasques de recerca presentant comunicacions, publicant en actes de congressos o en revistes filosòfiques, etc., a més de compartir l'aprenentatge amb una comunitat acadèmica més àmplia. A més, s'oferiran diplomes d'especialització, com el de teologia.

6. Itinerari complet

Itinerari complet amb el màster universitari en Estudis Humanístics i Socials, de caràcter multidisciplinari i orientat a promoure l'accés a un programa de doctorat en l'àmbit de les humanitats i de les ciències socials.

7. Convenis internacionals

La UAO CEU ofereix la possibilitat de fer intercanvis internacionals dins de la Unió Europea, als països següents: Alemanya, Polònia, Irlanda, Holanda, França, Itàlia i Àustria.

També ofereix convenis fora de la Unió Europea, als països següents: els Estats Units, Colòmbia, l'Argentina i Mèxic.

 
 

Professorat 

CLAUSTRE DE PROFESSORS DE FILOSOFIA

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne que obté el títol oficial de graduat en Filosofia per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

 • professor o professora d'ensenyament secundari
 • professor o professora i investigador o investigadora universitari
 • gestor o gestora cultural
 • editor o editora i assessor o assessora editorial
 • assessor o assessora cultural, ètic, polític, etc.
 

Preus i ajuts 

IMPORT TOTAL 1r CURS

3.135 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

RESERVA DE PLAÇA

Un cop l'admissió hagi estat favorable, es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, fent el pagament de 500 € (que es descomptaran del preu total del curs).

*La reserva de plaça es serà efectiva exclusivament per a la convocatòria ordinària (juny) de les proves d'accés a la universitat. La persona candidata que no les hagi superades (o que no hagi superat altres requisits d'accés en la convocatòria de juny), però hagi abonat la reserva de plaça, tindrà prioritat en la matrícula de setembre en cas que la Universitat disposi de places en la titulació sol·licitada.

 

Desistiment de reserva: s'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.**

**Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

 

 • pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 • Nous acords de finançament

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.

  Banc Sabadell

  CaixaBank

  Banco Santander

  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Tenir interès per cursar el grau clàssic de Filosofia des d'una perspectiva de filosofia cristiana. Docents d'educació secundària. Professionals interessats a tenir una formació filosòfica complementària amb la seva dedicació professional.    

OBJECTIUS

 • Disposar d'un llenguatge jurídic depurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid de la dogmàtica i exegesi del dret.
 • Disposar d'una visió de conjunt de l'ordenament jurídic espanyol, de les seves fonts materials, formals i cognitives, de l'entorn en què s'aplica i sobre el qual està constituït.
 • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per aplicar l'ordenament jurídic espanyol i estar en condicions d'arribar a exercir les funcions públiques o privades –d'enjudiciament, assessorament, defensa, acusació, mediació o equivalents– pròpies del graduat en Dret.
 • Ser capaç d'avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions de caràcter jurídic des de la comprensió dels contextos –socials, econòmics, internacionals, etcètera– en què es plantegen.
 • Arribar a ser un jurista equànime que assumeixi l'exercici de la seva professió amb la responsabilitat i sol·licitud pròpies de qui és conscient del compromís que implica una tasca –buscar i fer efectiva en cada cas la justícia– transcendental pel bé comú i particular.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

INFORMES D'ACREDITACIÓ

AVALUACIÓ DELS INFORMES D'ACREDITACIÓ

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

També et podria interessar