🎓 Grau en Psicologia | Universitat Abat Oliba CEU

L’Abat Oliba CEU t'ofereix el grau en Psicologia amb pràctiques a empreses, escoles i hospitals. Més del 70% del professorat són professionals en actiu.

girl
Grau en Psicologia
sol·licita informació
Denominació

Grau en Psicologia

Àrea acadèmica

Psicologia

UNITAT TERAPÈUTICA D'ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA

Certificació oficial de qualitat - AQU

Durada / Crèdits / Plaçes

4 ANYS / 240 ETCS /
90 PLACES

OCUPABILITAT

86,7 % (enquesta d'inserció laboral AQU 2017)

Perfil alumnes

Tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana i el tracte amb les persones.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari Clases
Grau en PSICOLOGIA
 

Més del 70 % del professorat és professional en actiu especialitzat en la matèria que imparteix.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

El 86,7 % dels nostres estudiants troba ocupació en finalitzar els estudis, 5 punts percentuals per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (enquesta d'inserció laboral AQU 2017).

2. Satisfacció amb el grau

El 87,7 % dels nostres estudiants està satisfet amb els estudis cursats en Psicologia, la segona taxa més alta de totes les universitats catalanes (AQU 2017), 14 punts per sobre de la mitjana.

3. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada que permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional, mitjançant pràctiques reals en empreses, escoles, hospitals i centres de dia, així com tallers i seminaris pràctics. Tenim més de 15 anys d'experiència en la formació de professionals de Psicologia.

Promovem una actitud activa i emprenedora per part dels alumnes, com amb la creació del grup Psykhé. Aquest grup organitza la Jornada Anual d’Estudiants de Psicologia en la qual, per diferents àrees temàtiques, els alumnes exposen públicament un treball o estudi que hagin realitzat durant la carrera. Suposa un reforç a l’activitat investigadora precoç i una valuosa experiència de cara a la realització de presentacions públiques.

4. Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica

Els estudiants de tercer i quart del grau en Psicologia assisteixen a sessions de psicopatologia del màster en Psicologia General Sanitària, impartit a Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica que la UAO CEU té a l'Hospital Universitari Sagrat Cor - Grupo Quirónsalud, de manera que poden presenciar i supervisar sessions clíniques amb pacients reals.

5. Alumne intern investigador

Amb la creació d'aquesta figura es permet als estudiants realitzar funcions de suport a la investigació i aplicar el seu coneixement, ja sigui en equips universitaris o bé dins de centres hospitalaris, com ja passa en diversos hospitals de Catalunya.

6. Menció optativa

Formació especialitzada en els àmbits professionals més demanats en psicologia:

 • Menció en Psicologia Clínica i de la Salut
 • Menció en Psicologia del Desenvolupament i l’Educació
7. Work & Talent Area

Projectem professionals a través d’un sistema de pràctiques i feina que integra les necessitats de les empreses i potencia el millor de cada alumne:

• Servei d’Orientació Professional
• Servei de Pràctiques i Ocupació
• Àrea d’Emprenedoria
• Àrea d’Innovació
• Relació amb l’Empresa

8. Progressive International Development

Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes de tots els graus puguin viure una internacionalització dels seus estudis des de primer curs fins a quart amb:

• Activitats de col·laboració internacional
• Intercanvis acadèmics de professorat i alumnes
• Participació en projectes d'investigació internacionals
• Estades breus o llargues en universitats estrangeres

9. Itinerari complet

Amb el màster universitari en Psicologia General Sanitària que habilita per exercir la professió titulada i regulada per compte propi o d’altri en l’àmbit sanitari.

 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne que obté el títol oficial "graduat en Psicologia per la Universitat Abat Oliba CEU" pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

 • Hospitals, clíniques i centres sanitaris públics i privats
 • Centres educatius
 • Centres assistencials (població marginal, integració, etc.)
 • Jutjats i institucions penitenciàries
 • Gabinets de psicologia i logopèdia
 • Docència i recerca

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es realitzen les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'alumne.

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de les competències professionals que facilitaran la seva futura inserció laboral. El conjunt d'activitats que l'alumne va desenvolupar durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor de l'empresa i el coordinador del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor acadèmic que realitzarà el seguiment i la valoració de les pràctiques per a garantir el màxim aprofitament de l'estada.
Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 
 • relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

ARGENTINA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

BRASIL

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidade de Ribeirao Preto2*BR UNAERPPortugués

CHILE

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad del Pacifico Chile4*CL PACIFICOSpanish
Universidad del Desarrollo1*CL UDDSpanish

FRANCIA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Institut de Philosophie Comparée (IPC)1F PARIS350French B2
Toulouse Catholic University4F TOULOUSE09French B2/English B2

IRLANDA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Maynooth University4*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Università Cattolica del Sacro Cuore6I MILANO03Italian B1+/English TOEFL 79 o IELTS 6.0
Università Suor Orsola Benincasa6I NAPOLI04Italian B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1
Università Europea di Roma2I ROMA23Italian B1

MÉXICO

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México Norte4*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Anáhuac México Sur2*MX UAMSSpanish
Universidad Panamericana3*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac1*MX UNIVASpanish

PERÚ

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish
Universidad Católica San Pablo1*PE UCSPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidade Catolica de Lisboa (Lisboa)5P LISBOA01Portugese A2/English B2

POLONIA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Jesuit University Ignatianum in Krakow2*PL KRAKOW19Polish B2/English B2
University of Warsaw2PL WARSZAW01Polish B2/English B2

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 (IBT)
Florida International University3*US FIUTOEFL 550(PBT)/80 (IBT)/IELTS 6,5
University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/ IELTS 5.5
Saint Thomas University Houston2*US USTTOEFL 550
University of the Incarnate World2*US UIWTOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1R CURS

7 395 €

RESERVA DE PLAÇA

Es podrà realitzar una reserva de plaça a la Universitat Abat Oliba CEU que garanteix una plaça a la carrera, a l'espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, realitzant el pagament de 1 500 € a descomptar del preu total del curs.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les següents maneres:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  De la matrícula en 5 quotes per curs.

 

 • pagament mensual

  En 10 quotes a través d’un finançament especial al 0 % d’interès i sense comissió d’obertura. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • acords de finançament

  Amb el Banco Santander, “La Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que realitzem el teu pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana i el tracte amb persones. També, ha de tenir facilitat per la biologia i les ciències; interès pels fonaments últims de la vida humana; facilitat per l'anàlisi de problemes, el seu diagnòstic i la proposició de solucions; ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup; facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució; ha de tenir interès pel bé de les persones i respecte per la seva inalienable dignitat.

És també d'interès i necessitat el coneixement d'un altre idioma (preferentment l'anglès).

OBJECTIUS

 • Disposar d'un sòlid coneixement dels fonaments històrics, filosòfics, metodològics, biològics, sistemàtics i evolutius de la Psicologia.
 • Disposar d'un sòlid coneixement de la Psicologia de la Salut i de les variants anormals i patològiques de la vida psíquica.
 • Disposar d'un ampli coneixement dels diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.
 • Disposar d'una formació, inspirada en l'humanisme cristià, atenta a la cerca de la veritat, sobre la que s'estableixi un compromís personal d'interès pel bé del pròxim i pel bé comú, tenint com a base la dignitat de la persona
 • Ser capaç de comprendre, avaluar, criticar i discutir plantejaments teòrics i pràctics de caràcter psicològic i ètic.
 • Desenvolupar l'hàbit de raonar, argumentar i investigar en Psicologia, així com de comunicar amb ordre i claredat el seu coneixement.
 • Desenvolupar competències i habilitats en l'àmbit de l'avaluació i de la intervenció psicològica en els principals àmbits de l'exercici d'aquesta professió, en col·laboració amb altres professionals.
 • Arribar a ser un psicòleg que assumeixi l'exercici de la seva professió amb responsabilitat i sol·licitud, atenent al bé de les persones i institucions amb què el seu treball està relacionat, dins del marc de l'ètica professional.

COMPETÈNCIES DEL GRAU

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Blog Community