🎓 Màster Gestió Entitats Socials | Universitat Abat Oliba CEU

Aquest màster de la Universitat Abat Oliba CEU et forma en programes socials i sostenibles enfocats a la gestió i comunicació pública.

girl
Màster universitari en Gestió i Comunicació en l' Economia Social i Solidària
Denominació

Màster universitari en Gestió i Comunicació en l' Economia Social i Solidària

Àrea acadèmica

Empresa i Economia

Durada / Crèdits

9 mesos / 60 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

Places

20

Modalitat

Semipresencial/Online

Perfil alumne

Llicenciats i diplomats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’economia social i solidària, així com en programes de cooperació al desenvolupament. Empresaris i directius de l’empresa que vulguin implementar matèries de responsabilitat social corporativa.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Per a més informació

Calendari i horari

D'octubre a juny. Els dilluns de 18:30 a 21:00. Opció d'assistir a classe de manera virtual.

Calendari Acadèmic

Horari Classes
GESTIÓ I COMUNICACIÓ D'ENTITATS SOCIALS I SOLIDÀRIES
 
 

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

El 100% dels nostres estudiants troba ocupació en finalitzar els estudis (enquesta d'inserció laboral AQU 2023).

2. Projecció de futur

Aquest màster desenvolupa el programa combinant les lògiques empresarials, socials i mediambientals. Des d’aquest punt de vista, és a l’economia solidària on convergeixen les associacions, les fundacions, el cooperativisme, les empreses d’inserció, el mutualisme, el finançament ètic i el comerç just, uns instruments que permetran desenvolupar els Principis del Mil·lenni, aprovats a les Nacions Unides.

Es pretén potenciar, a través del concepte de territori socialment responsable, el desenvolupament de les noves formes d’empresariat social, la inserció laboral de les persones amb dificultats, els projectes basats en la innovació social, la sostenibilitat de les empreses a través de la implantació de departaments de responsabilitat social corporativa, així com la gestió de programes de cooperació al desenvolupament.

Aquest màster universitari oficial, amb 14 anys d’experiència en el desenvolupament de l’economia solidària i la responsabilitat social corporativa (RSC), està dirigit a la promoció de l’eficiència en l’entorn de les societats cooperatives, de les ONG i de la gestió dels programes de cooperació al desenvolupament.

Hi ha la possibilitat de cursar el programa a distància, mitjançant l’accés telemàtic –a temps real– a l’aula on s’imparteix el programa, a la facultat de ciències socials de la UAO CEU.

3. Desenvolupament professional

Programa de pràctiques reals en entitats solidàries. Borsa de treball d’àmbit nacional i internacional amb més de 2.300 empreses associades amb ofertes de pràctiques en més de 20 països.

4. Professorat

Quadre docent compost per experts i professionals acreditats que han estat escollits pel seu prestigi i especialització en l’àmbit de la gestió i la comunicació d’entitats socials i solidàries, tant de l'àmbit públic com del privat.

5. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la recerca amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

6. Càtedra d'Economia Solidària

La Càtedra d’Economia Solidària posa a l’abast dels estudiants del màster el seu fons d’estudis i publicacions específics en aquest àmbit, i els dona accés a participar en els diferents projectes de cooperació i investigació de què forma part.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció acadèmica i coordinació del màster

Dra. Carmen Parra Rodríguez. Llicenciada en Dret i doctora en Dret Internacional Privat per la Universitat de Granada. Directora de la Càtedra d'Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba CEU.

[email protected]


Director Executiu del màster

Dr. Ferran Porta Jacques. Director del Departament de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Abat Oliba CEU.

[email protected]

 

Claustre de professores

 • Andreu Barrabino. Doctor en Psicologia. Professor de Publicitat de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Ana Beriain. Doctora en Comunicació. Professora de Màrqueting i Recerca de Mercats de la Universitat Abat Oliba CEU. 
 • Yolanda Burgueño. Tècnica d'estratègies locals de la Fundació Trinijove.
 • Carlos Castagnola. Doctor en Gestió Educativa. Professor de Polítiques Públiques. Doctor en Educació amb menció en Administració Educativa UCV (el Perú).
 • Nereida Crespo. Advocada experta en relacions laborals.
 • Yolanda Cruz. Professora associada. Doctora en Educació. Diplomada en Cinematografia i directora del Festival Internacional de Curtmetratges Visualízame.
 • Elisabeth Díaz. Tècnica de projectes europeus. 
 • Eduard Fabregat. Doctor en Comunicació. Sociòleg expert en comunicació social.
 • Alfonso Freire. Doctor en Publicitat i Relacions Públiques. Director del grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Abat Oliba CEU
 • Antonio Galiano. Responsable jurídic de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. 
 • Rogelio García Contreras. Doctor en Polítiques Internacionals i Desenvolupament. Director d'innovació social del Sam M. Walton College of Business de la Universitat d'Arkansas.
 • Karina Gatica Chandía. Doctora en Ciències Socials. Professora i investigadora de Treball Social a la Universitat del Pacífic de Xile.
 • Silvia Loewe. Periodista experta en comunicació social.
 • Jesús López. Doctor en Filosofia. Màster en Documental i Societat. Màster en Direcció Cinematogràfica. Màster en Business Film. Postgrau en Line Producing per l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). 
 • Joan Miró. Membre de la Comissió d'Auditories Socials al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
 • Pablo Muñoz. Doctor en Psicologia. Màster en Direcció de Recursos Humans.
 • Josep Lluis Ortuño. Doctor en Economia. Assessor en projectes socials.
 • Carmen Parra. Doctora en Dret. Professora titular de Dret Internacional a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Marc Perelló. Doctor en Comunicació. Periodista expert en xarxes socials a CreativiaLab.
 • Oscar Puy. Advocat. Assessor d'entitats socials. Tècnic superior i jurista criminòleg a la Generalitat de Catalunya.
 • Carmen Ruiz. Doctora. Professora de l'àrea d'Empresa de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Eva Rull. Economista especialista en auditoria de RSC.
 • Swen Seebach. Expert en periodisme multimèdia. Professor de Comunicació a la Universitat Abat Oliba CEU. Cap de Relacions Internacionals UAO.
 • Joaquín Solana. Màster i doctor en Economia. Professor d'Administració d'Empreses i Màrqueting a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Ramón Soldevila. Doctor en Economia i Empresa. Assessor financer. Professor de la Universitat Abat Oliba CEU.

 

CONSELL ASSESSOR

 • Diego Arias Rejón. President de la Fundació Engrunes.
 • Salvador Busquets. Director de Càritas Diocesana de Barcelona.
 • Eric Degimbe. Director del CEC (Comitè Europeu de Coordinació). Expert en economia social.
 • Pascal Glémain. Director de la Càtedra d'Economia Solidària de l’ESSCA d'Angers (França).
 • Amalia Gómez. Presidenta de Creu Roja de Sevilla.
 • Olga Lasaga. Directora de l'Observatori Laboral de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Jean-Louis Laville. Membre del Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (LISE). Professor DEL Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).
 • Alexander Murdock. Professor a la London South Bank University. Catedràtic a l'Emmaus South Lambeth (el Regne Unit).
 • Ignacio Parody Núñez. Secretari general de la Fundació Trinijove. President de l'European Network for Social Integration (ENSIE).
 • Ferran Porta. Director de l'Observatori d'Economia Solidària.
 • Victor Renes. Director de la Revista Espanyola del Tercer Sector. Membre de l'equip tècnic de la Fundació FOESSA.
 • Teresa Rodríguez. Presidenta de la Fundació Ared.
 • Giovanni Zonin. Director de la Scualo Centrale Formaziones de Bolonya.

 

PROFESSORAT CV DETALLAT

Sortides i pràctiques 

SORTIDES PROFESSIONALS

L’alumne o alumna que obté el títol oficial de Màster universitari en Gestió i Comunicació d'Economia Social i Solidària per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la professió en els àmbits següents:

 • emprenedors socials
 • consultors a projectes socials
 • consultors de responsabilitat social corporativa
 • quadres directius d’ONG
 • quadres directius d’empreses socials i solidàries
 • gestors en projectes d’economia solidària
 • tècnics de serveis socials d’administracions locals

 

PRÀCTIQUES

El màster té un mòdul de cinc crèdits ECTS de pràctiques obligatòries en entitats socials i solidàries que l'estudiant pot realitzar en àrees socials de l'administració pública, empreses socials, departaments d'RSC, fundacions i associacions tant nacionals com internacionals. 

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, li permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que en facilitaran una futura inserció laboral.

El conjunt d'activitats que es desenvoluparan durant el programa es definirà, de comú acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques de l'àrea de Postgrau responsable del pràcticum.

Així mateix, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir-ne el màxim aprofitament.

Per a més informació, podeu accedir al Servei de Pràctiques i Ocupació de l'àrea de Postgrau.

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU manté una relació estreta amb diverses entitats dedicades a funcions socials i solidàries. Cal destacar-ne:

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

4.215 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En tres quotes per curs.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.
  - Banc Sabadell
  - CaixaBank
  - Banco Santander
  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.
   

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al programa del màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un bachelor’s degree en el sistema anglosaxó). Aquest perfil inclou:

 • Llicenciats i diplomats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’economia social i solidària, així com en programes de cooperació al desenvolupament.
 • Empresaris i directius de l’empresa que vulguin implementar matèries de responsabilitat social corporativa.
 • Tècnics de l’administració local, regional i nacional que vulguin especialitzar-se en el desenvolupament de polítiques públiques i socials.
 • Professionals de la comunicació que vulguin especialitzar-se en la comunicació social i solidària.
 • També s’accepta la candidatura de persones amb experiència professional que hagin treballat en el sector de l’exclusió social, la discapacitat i la inserció sociolaboral.

 

OBJECTIUS

Les matèries que componen el màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries estan pensades per respondre a les necessitats de capacitació, de manera que permeten que els estudiants implementin programes socials i sostenibles en l’àmbit de la gestió i la comunicació, tant pública com empresarial.

Es pretén formar empresaris, directius i quadres amb capacitat per:

 • crear empreses en el marc de l’economia social i solidària
 • dirigir entitats socials, empreses solidàries, cooperatives i non profits en l’àmbit nacional i internacional
 • desenvolupar polítiques socials i polítiques públiques en l’àmbit local, regional, nacional i internacional
 • desenvolupar i implementar projectes de responsabilitat social a les empreses
 • professionalitzar la comunicació a les entitats socials
 • formar emprenedors socials que transformen la societat
 • formar tècnics per a l’administració o serveis socials

 

D’aquest objectiu general es deriven els objectius específics d’aprenentatge següents:

 • identificar els conceptes fonamentals per a l’economia social i solidària en la seva dimensió local, regional, nacional i internacional
 • disposar d’una visió de conjunt de l’activitat que es desenvolupa a les empreses socials i solidàries, així com a les organitzacions non profit
 • conèixer els instruments econòmics i jurídics propis de l’economia social i solidària en la seva dimensió nacional, europea i internacional
 • desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per exercir tasques de comunicació en l’àmbit social i solidari
 • desenvolupar la capacitat d’iniciativa i de lideratge social

 

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA