🎓 Màster de Formació Permanent en Periodisme Esportiu | Universitat Abat Oliba CEU

Màster de Formació Permanent en Periodisme Esportiu

girl
Màster de formació permanent en Periodisme Esportiu
Denominació

Màster de formació permanent en Periodisme Esportiu

Àrea acadèmica

Comunicació

Durada / Crèdits

9 mesos / 60 ECTS

Modalitat


Presencial

Idioma


Castellà

 
ORGANITZAT AMB
Perfil alumne 

Grau universitari o un títol de grau superior (i esportistes d'elit o periodistes de solidesa professional contrastada)

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

Per a més informació

Calendari i horari

D'octubre a juny. 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 9 a 13.30 h (dues classes de dues hores: de 9 a 11 h i de 11.30 a 13.30 h).

Calendari Acadèmic

 
 

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

La taxa mitjana d'inserció laboral és del 94,6 % en els estudis de postgrau del CEU.

2. Màster de formació permanent en Periodisme Esportiu: projecció de futur

La premsa esportiva té una posició de lideratge com a especialitat periodística en el món actual. El seu model està evolucionant amb l'aparició dels diversos suports i noves tecnologies en els últims anys, i s'ha convertit en una modalitat innovadora i de molt dinamisme que combina les narratives i canals de sempre amb els nous formats i els recursos multimèdia que marquen tendència.

En aquest context, la posada en marxa d'aquest postgrau de Periodisme Esportiu és imprescindible per als alumnes que volen especialitzar-se en aquesta àrea de coneixement i en qualsevol dels suports: premsa, ràdio, televisió i plataformes digitals. Amb aquest curs adquiriran les competències necessàries que els permetran informar sobre un terreny de joc dominat actualment per la innovació i l'emprenedoria. A través de la premsa esportiva, aprofundiran en l'anàlisi de la informació i coneixeran les habilitats i rutines que es necessiten avui dia per executar els continguts esportius en cadascun dels canals de difusió.

3. Per què estudiar el màster de formació permanent en Periodisme Esportiu?

El contingut d'aquest màster fusiona per primera vegada una visió de conjunt de les pautes informatives clàssiques de l'esport amb les noves narratives esportives que els streamers, els aficionats i els periodistes duen a terme a través dels suports online (Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter). Són aspectes clau per a la formació de professionals del periodisme esportiu.

La riquesa del llenguatge periodístic, la dignificació del periodisme esportiu, les infinites possibilitats de l'entorn digital, la immediatesa de la notícia, l'oportunitat d'emprendre, les noves audiències, l'esport femení, els temes crítics de l'esport, el nou consum d'informació o la irrupció del màrqueting esportiu com a nova manera de comunicar són algunes de les millors "marques" que ofereixen aquests estudis. I tot això amb les eines necessàries per dur-ho a terme a través de l'experiència i professionalitat del professorat, format per esportistes i periodistes.

4. Avantatge competitiu en el mercat laboral

Els alumnes adquireixen la base teòrica i pràctica d'aquesta branca del periodisme especialitzat. Dominaran les fonts i cadascun dels canals de comunicació, coneixeran les virtuts i defectes d'aquesta especialitat periodística i practicaran de manera real en la premsa esportiva (mitjans, seccions i programes) des de cròniques fins a entrevistes, infografismes, retransmissions i totes les noves exigències del periodisme digital amb l'esport: creació de continguts per a multiplataformes, estratègies SEO, generació d'engagement mitjançant social media, ús de les eines de mesura i analítica web, segmentació de l'audiència, nous formats digitals, periodisme de dades, intel·ligència artificial, etcètera.

5. Programa de formació en Competències Transformadores

Programa formatiu, centrat específicament en el desenvolupament de la competència de lideratge. A través d'una combinació d'exercicis pràctics, autoavaluacions i feedback entre els estudiants de postgrau de la UAO CEU, cada alumne pot desenvolupar una visió àmplia del seu propi estil de lideratge.

6. Desenvolupament professional

Programa de pràctiques reals en empreses i mitjans de comunicació de primer nivell. Borsa de treball d'àmbit nacional i internacional amb més de 2.300 empreses associades amb ofertes de pràctiques en més de 20 països.

7. Col·laboració amb empreses especialitzades

Hi ha una estreta relació amb un gran nombre de proveïdors de serveis de comunicació digital i tecnologia, que reconeixen l'excel·lència del màster i es nodreixen dels titulats en aquesta disciplina.

8. Caràcter internacional

Els nostres estudiants adquireixen els coneixements lingüístics i culturals necessaris per treballar en qualsevol lloc del món.

9. Professorat

Quadre docent format per experts i professionals acreditats escollits pel seu prestigi i especialització en l'àmbit de la comunicació experiencial i del màrqueting digital.

10. Idioma

Aquest màster s'imparteix en castellà. 

 

Pla d'estudis

1r semestre

2n semestre

Pràctiques i sortides

PRÀCTIQUES I SORTIDES PROFESSIONALS

Com a part de la formació, els estudiants del màster de formació permanent en Periodisme Esportiu han de fer pràctiques professionals curriculars, que la Universitat garanteix, en empreses vinculades al periodisme esportiu. Cal haver fet aquestes pràctiques per obtenir el títol oficial.

Cursar el programa permet als graduats formar part d'equips professionals de primer nivell i obre les possibilitats de contractació en aquest sector en desenvolupament.

Els alumnes que obtinguin el títol oficial de màster de formació permanent en Periodisme Esportiu per la Universitat Abat Oliba CEU poden desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

Mitjans de comunicació esportius:

- Periodista esportiu: cobrir esdeveniments esportius, entrevistar atletes i analitzar notícies relacionades amb l'esport.
- Comentarista esportiu: proporcionar comentaris en directe durant transmissions esportives en televisió, ràdio o plataformes digitals.
- Editor esportiu: supervisar i editar contingut relacionat amb l'esport perquè es publiqui en mitjans impresos, en línia o audiovisuals.
- Reporter al camp: fer cobertura al lloc dels esdeveniments esportius i proporcionar informació en temps real.
- Presentador de programes esportius: conduir programes d'anàlisi, entrevistes i debats esportius en televisió o ràdio.
- Fotoperiodista esportiu: capturar imatges impactants d'esdeveniments esportius per utilitzar en mitjans impresos i digitals.
- Productor esportiu: coordinar la producció de contingut esportiu per a televisió, ràdio o plataformes en línia.

Noves tecnologies:

- Periodista multimèdia: crear contingut multimèdia, com vídeos, pòdcasts i infografies, per a plataformes digitals.
- Community Manager esportiu: gestionar les xarxes socials i comunitats en línia relacionades amb l'esport i els mitjans de comunicació esportius.
- Desenvolupador d'aplicacions esportives: contribuir al disseny i desenvolupament d'aplicacions mòbils i plataformes digitals relacionades amb l'esport.
- Analista de dades esportives: utilitzar eines d'anàlisi de dades per extreure informació rellevant sobre estadístiques i rendiment en l'esport.
- Gestor de continguts en línia: administrar i actualitzar contingut esportiu en llocs web i aplicacions.
- Especialista en realitat virtual/augmentada: explorar i aplicar tecnologies immersives per millorar l'experiència esportiva en línia.
- Consultor de màrqueting digital esportiu: col·laborar en estratègies de màrqueting digital per promoure esdeveniments esportius i mitjans especialitzats.

Col·laboradors

Una col·laboració entre el Diari Sport i la UAO CEU, entre la passió per l'esport i el compromís amb l'excel·lència acadèmica. Junts promouen una cobertura esportiva innovadora i educativa.

 

IMPORT TOTAL

6.975 €*

*Preu vigent per al curs 2024-25

Les quotes d'honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d'ensenyament en la titulació objecte de matrícula. Aquesta és l'única prestació correlativa al pagament d'aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l'estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d'avaluació podran ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L'obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l'inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l'estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l'interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s'hagin d'aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l'import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

Pagament únic

El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

Pagament fraccionat

En tres quotes per curs.

Pagament mensual

En 10 quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

Altres acords de finançament

Amb el Banco Santander, CaixaBank, BBVA i Banc Sabadell. També comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

Desistiment de la reserva 

Desistiment de reserva: S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de la reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*
*Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al màster de formació permanent en Periodisme Esportiu han de tenir una titulació universitària superior espanyola o estrangera equivalent a un bachelor’s degree al sistema anglosaxó.

Aquest perfil inclou:

  • llicenciats i graduats en Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques
  • enginyers de carreres tecnològiques i de telecomunicació
  • graduats, llicenciats i diplomats en altres carreres en què sigui essencial l'impacte de les noves tecnologies
  • col·lectius professionals afectats pel nou context digital i que necessitin reciclar-se

Aquest programa formatiu no exigeix experiència prèvia en l'àmbit de la comunicació digital i les noves tecnologies.

OBJECTIUS

El màster de formació permanent en Periodisme Esportiu pot oferir una varietat d'objectius i beneficis per als estudiants interessats en aquest camp concret. Alguns dels objectius clau són:

Especialització professional: el màster proporciona una oportunitat perquè els estudiants s'especialitzin i adquireixin un coneixement profund en l'àmbit del periodisme esportiu, cosa que permet destacar en un mercat laboral competitiu.

Actualització de coneixements: el periodisme esportiu està en constant evolució amb noves tendències, tecnologies i canvis en el món de l'esport. Permet als estudiants mantenir-se actualitzats amb les últimes novetats i tendències al camp.

Desenvolupament d'habilitats específiques: proporciona l'oportunitat de perfeccionar habilitats específiques necessàries per al periodisme esportiu, com la redacció especialitzada, la cobertura d'esdeveniments esportius, la producció de contingut multimèdia, la gestió de xarxes socials i l'anàlisi crítica d'esdeveniments esportius.

Xarxa de contactes professionals: la interacció amb professionals de la indústria, professors i companys de classe ajuda a construir una xarxa de contactes valuosa que pot ser beneficiosa per a futures oportunitats de feina i col·laboració.

Èmfasi en l'ètica i la responsabilitat: molts programes de màster en periodisme esportiu inclouen mòduls que tracten qüestions ètiques i responsabilitats associades amb la cobertura d'esdeveniments esportius, cosa que és fonamental per exercir el periodisme de manera responsable.

Preparació per a nous mitjans i plataformes: tenint en compte que la tecnologia i la manera de consumir la informació evolucionen molt ràpidament, el màster prepara els estudiants per treballar en diverses plataformes, com mitjans digitals, xarxes socials i transmissions en línia.

Millora de perspectives laborals: tenir un títol de màster en periodisme esportiu fa augmentar les perspectives laborals i obre oportunitats en mitjans de comunicació, agències esportives, equips esportius, empreses de màrqueting esportiu i altres àrees relacionades.

Desenvolupament de pensament crític: fomenta el desenvolupament d'habilitats analítiques i de pensament crític, fonamentals per avaluar i entendre la complexitat del món de l'esport i la seva relació amb la societat.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

Innovation Lab