Curso de especialización en Compliance

Programa de corte transversal, cuyo objetivo principal es dotar a los alumnos de los mecanismos necesarios para entender y poner en práctica el cumplimiento normativo, en su sentido más amplio, pero con especial dedicación en el cumplimiento normativo penal o corporate compliance.

girl
Màster de formació permanent en Corporate Compliance 3.0
Denominació

Màster de formació permanent en
Corporate Compliance 3.0

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

En col·laboració amb:
Crèdits

60 ECTS

modalitat

presencial/online

Idioma / Durada

castellà / 300 hores

Perfil alumne

Advocats, llicenciats o graduats en Dret i altres perfils professionals que vulguin especialitzar-se en la matèria de compliment normatiu.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Per a més informació

Calendari i horari

Els divendres de 16:00 a 20:00 i els dissabtes de 09:00 a 13:00. De novembre de 2023 a juliol de 2024.

Calendari Acadèmic

Programa certificat dirigit per un equip d'experts en compliance

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

La taxa mitjana d'inserció laboral és del 94,6% (AQU 2023) als estudis de postgrau de la UAO CEU

2. Per què estudiar el màster de formació permanent en Corporate Compliance 3.0?

El compliance està adquirint cada vegada més importància en institucions i empreses, motivada, entre d'altres, per les noves regulacions i pels grans avantatges que reporta un bon sistema de compliment.

Amb aquest màster es pretén dotar els professionals actuals i futurs de les eines necessàries en el camp de compliment normatiu, ja que s'aprofundeix en camps innovadors com la ciberseguretat i la Blockchain.

3. Modalitat

El alumne podrà venir presencialment al aula o es podrà connectar de forma online.

4. Professorat

Equip docent compost per professionals prestigiosos amb una experiència docent i professional contrastada.

5. Sortides professionals

Perfils professionals relacionats amb la funció de compliance officer, que abraça des del disseny, la implantació i el control d'un sistema de compliance global, de riscos o de prevenció penal, fins a l'avaluació, tant en el sector públic com en el privat. S'hi inclouen, per tant, rols d'assessor extern o intern en compliance, chief compliance officer, analista de riscos, auditor de programes de compliment, tècnic de PBC/FT, gestor de riscos, etc.

Fruit de col·laboracions amb diverses entitats professionals de compliance, hi ha la possibilitat de fer pràctiques professionals.

6. Recursos d’informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció i coordinació acadèmica

Ariadna Torrijos. Advocada mercantilista. Responsable del Departament de Governance, Risk & Compliance a Alter Domus (España). Doctoranda en Responsabilitat Jurídica per la Universitat de Lleó.

Professorat

 • José Benítez Delgado. Advocat penalista. Director del Departament de Corporate Compliance a BCF Consultors. Vocal de REDFLAG. Exvicepresident de la junta directiva de COMPCAT.
 • Jaume Cladellas Rojals. Director de Compliment i Control Intern a Servihabitat. Membre del comitè directiu de l'IOC.
 • Juan Carlos Gavarrete Álvarez. Director en oficina tècnica Cybersecurity & Governance, Risk & Compliance a Govertis – Telefónica Cybersecurity Tech. Col·laborador docent en institucions universitàries
 • Patricia García Pérez. Manager en RSC Institutional Relations, Communication and Sustainability a Abertis Infraestructuras.
 • Alba Pérez González. Auditora cap de Sistemes de Gestió de Compliance Compliance Penal i Antisuborn a AENOR.
 • María Tornos de Gispert. Sòcia de Tornos, Defensa & Compliance Penal, compliance officer del Palau de la Música Catalana i vicepresidenta primera de COMPCAT.
 • Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delictes econòmics en excedència. Soci responsable de l'Àrea Penal a Frago & Suárez. Doctor en Dret per ICADE, Universitat Pontifícia Comillas. Membre del consell assessor de la revista La Ley-Compliance Penal del grup Wolters Kluwer.
 • Jordi Sot Ball-llosera. Soci director de l'Àrea de Compliance Penal a TODA & NEL-LO.
 • Pedro Hinojo González. Sotsdirector de Societat de la Informació de la Direcció de Competència de la CNMC. Economista de l'Estat. Doctorand per la Universitat d'Alcalá.
 • África Pinillos Lorenzana. Cap de l'Àrea de Supervisió a SEPBLAC.
 • David Molina Moya. Advocat sènior de l'àrea de Dret Digital & IP a Baker McKenzie.
 • Esther Lorente Fernández. Advocada. Delegada territorial d'OCU a Catalunya.
 • Vicente Navarro Martínez. CEO d'ATEA CORPORATE COMPLIANCE, S.L. Col·laborador docent en institucions universitàries.
 • M.ª Concepción Campos Acuña. Doctora en Dret. Directiva pública professional i secretària d'administració local, categoria superior. Codirectora de Red Localis. Col·laboradora docent en institucions universitàries. Membre del consell assessor de la revista La Ley-Compliance Penal del grup Wolters Kluwer.
 • Óscar Bertrán Rocabert. Soci del Departament Fiscal de Cuatrecasas. Expert en tax compliance. Col·laborador docent en institucions universitàries.
 • Juan Cuenca Márquez. Associat sènior al Departament d'M&A i Dret Mercantil de Roca Junyent. Especialitzat en l'adopció de mesures de bon govern corporatiu en el marc de la implementació de sistemes de gestió de compliment legal.
 • Rafael Sánchez Sevilla. Advocat penalista i consultor de compliance. Soci de Fieldfisher Spain. Vicepresident segon de RED FLAG.
 • Enrique Madrid-Dávila Rico. Investigador privat. Consultor en Compliance, membre de la Junta Directiva de COMPCAT. Pèrit judicial en l'àrea de Compliance. Membre de la Junta Directiva de l'APEJUC. President de RED FLAG.
 • Sergi Aranda Morejudo. Soci responsable de l'Àrea de Forensic de PwC a Catalunya, les Balears, l'Aragó i Andorra.
 • Pilar Baltar Fillol. Associada sènior de l'àrea laboral de Roca Junyent. Membre de la Junta de RED FLAG. Membre de la comissió de laboral d'AIJA. Col·laboradora docent en institucions universitàries.
 • Javier Viaño García. Soci consultor a ADD Work Systems S.L. i vicepresident segon de la Junta Directiva de COMPCAT.
 • José Manuel Velasco. Líder de l'àrea de Coaching i executiu de comunicació d'LLYC Espanya i Llatinoamèrica. Expresident de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management.
 • Eloy Velasco Núñez. Magistrat de l'Audiència Nacional. Doctor en Dret per la Universitat de la Corunya. Col·laborador docent en diverses institucions universitàries.
 • Jordi Azofra Lluch. Especialista en estratègia, govern corporatiu, riscos i compliance. Director en PwC. Col·laborador docent en diverses universitats.
 • Marta del Coto Ibarra. Consultora sènior d'Iterlegis Legal Staffing Solutions, S.L. Advocada mercantilista amb més de 15 anys d'experiència.
 • Rodrigo González Ruiz. Soci de l'àrea de dret digital de Deloitte Legal.
 • Manuel Ruiz de Lara. Magistrat especialista en la jurisdicció mercantil.

 

L'equip docent de la norma SGE-21 i dels mòduls 3 i 4 està compost per juristes i professionals tècnics especialistes en els àmbits de la sostenibilitat i la RSE, ciberseguretat i Blockchain, curosament seleccionats per la seva experiència i trajectòria per part de Forética, Deloitte Legal i Blockchain Intelligence respectivament.

PROFESSORS CV DETALLAT

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU té una estreta relació amb empreses i institucions del sector. Entre d'altres, cal destacar:

 •  

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

Presencial: 8.895 €*
Online: 8.355 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En tres quotes per curs.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

BEQUES

Els membres de l'Associació de Professionals de Compliment Normatiu (Cumplen) tenen un descompte del 10 % en l'import total.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Advocats, llicenciats o graduats en Dret i altres perfils professionals que vulguin especialitzar-se en la matèria de compliment normatiu.

OBJECTIUS

Programa certificat, dirigit per un equip d'experts en compliance. Amb aquest màster es pretén dotar els professionals actuals i futurs de les eines necessàries en el camp de compliment normatiu, ja que, a més d'afrontar les últimes actualitzacions en la matèria, el màster aprofundeix en camps innovadors com la ciberseguretat i la Blockchain.

Fruit de col·laboracions amb diverses entitats professionals de compliance, hi ha la possibilitat de fer pràctiques professionals.

INFORMES DE SEGUIMENT

INFORMES D'ACREDITACIÓ

AVALUACIÓ DELS INFORMES D'ACREDITACIÓ