🎓 Màster Comunicació i Noves Tecnologies | Universitat Abat Oliba CEU

A l’Abat Oliba hem unit la Comunicació Digital, el Màrqueting i les Noves Tecnologies per oferir-te un màster enfocat a la comunicació interactiva.

girl
Màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies
Denominació

Màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies

Àrea acadèmica

Comunicació

Durada / Crèdits

9 mesos
60 ETCS

Certificació oficial de qualitat - AQU

Places / Modalitat / Idioma

20
semipresencial
castellà

Amb la col·laboració de

 
Perfil alumne

Llicenciats i graduats en carreres en què l’impacte de la comunicació digital i les noves tecnologies sigui essencial. Enginyers de carreres tecnològiques i de telecomunicació.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Per a més informació

Calendari i horari

D'octubre a juny. Els dimarts i dijous de 18:45 a 21:15.

Calendari Acadèmic

Horari Classes
Màster universitari en COMUNICACIÓ DIGITAL i NOVES TECNOLOGIES
 

Pràctiques en empreses i mitjans de comunicació de primer nivell

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

La taxa mitjana d'inserció laboral és del 94,6% (AQU 2023) en els estudis de postgrau de la UAO.

2. Projecció de futur

Formació especialitzada molt orientada al mercat professional de la comunicació digital, sector emergent de gran projecció de futur.

Primer màster oficial a Espanya que integra orgànicament la comunicació i el màrqueting digital en relació amb els models d’ús de les noves tecnologies en la societat de la informació.

El màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies de la Universitat Abat Oliba CEU està dissenyat per respondre a les necessitats creixents dels mitjans, les empreses i les institucions en la gestió de la seva comunicació digital, així com a la creació de continguts adaptats en el marc de la societat de la informació i el coneixement.

El trinomi digital comunicació-màrqueting-tecnologia és, doncs, l’objecte d’aquest programa per la qualificació professional dels alumnes que vulguin afrontar el repte del mercat digital des de diferents perspectives.

3. Avantatge competitiu al mercat laboral

La revolució digital suposa una transformació completa de la comunicació humana. El big data, les xarxes socials, la realitat virtual i augmentada i la intel·ligència artificial marquen avui el camí cultural, econòmic i professional de la nostra societat global. Desenvolupar una experiència personal i acadèmica innovadora, amb visió de negoci oberta al futur, és el camí per entendre, dominar i moure's al món digital, guanyant en avantatge competitiu al mercat de treball global.

4. Activitats complementàries
 • UAO CEU Digital Communication Week: setmana per escoltar professionals de referència dels principals sectors de la revolució digital.
 • Experience Week Lab: setmana per viure en primera persona un projecte digital en un entorn tech.
 • Visites d'interès als grans esdeveniments i principals centres relacionats amb la comunicació digital a Barcelona.
5. Desenvolupament professional

Programa de pràctiques reals en empreses i mitjans de comunicació de primer nivell. Borsa de treball d’àmbit nacional i internacional amb més de 2.300 empreses associades amb ofertes de pràctiques en més de 20 països.

6. Programa de formació en Competències Transformadores

Programa formatiu centrat específicament en el desenvolupament de la competència de lideratge a través d'una combinació d'exercicis pràctics, autoavaluacions i feedback entre els estudiants de postgrau de la UAO CEU.

7. Col·laboració amb empreses especialitzades

Estreta relació amb un gran nombre de proveïdors de serveis de comunicació digital i tecnologia, que reconeixen l’excel·lència del màster i que es nodreixen dels titulats en aquesta disciplina.

8. Caràcter internacional

Els nostres estudiants adquireixen els coneixements lingüístics i culturals necessaris per treballar en qualsevol lloc del món.

9. Professorat

Quadre docent compost per acreditats experts i professionals triats pel seu prestigi i especialització en l'àmbit de la comunicació experiencial i del màrqueting digital.

10. Idioma

Aquest màster s'imparteix tant en anglès com en castellà (a escollir). 

 

El programa inclou:

 • La UAO CEU Digital Communication Week: setmana per escoltar professionals de referència dels principals sectors de la revolució digital.
 • L'Experience Week Lab: setmana per viure en primera persona un projecte digital en un entorn tech.
 • Visites d'interès als grans esdeveniments i principals centres relacionats amb la comunicació digital a Barcelona.

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies les imparteixen experts i professionals amb una experiència docent o professional contrastada, i han estat triats pel seu reconegut prestigi i especialització en l'àmbit de la comunicació digital:

Direcció i coordinació del màster

Manel Domínguez

Doctor. Llicenciat en Ciències de la Informació (UAB). Màster en Tecnologia i Màrqueting i Empresa. Program Technological Training (MIT). Soci fundador de Singular Emotion i president d'Ubiquity Barcelona.

Professors responsables de l'assignatura (PRA)

 • José Ignacio Castello Ribera.  Doctor en Periodisme per la Universitat San Pablo CEU de Madrid. Periodista a El Periódico de Catalunya i en pàgines web de premsa especialitzada.
 • Juan Francisco Jiménez Jacinto. Doctor en Comunicació Social. Màster en Construcció i Representació de les Identitats Digitals (UB). Periodista i professor d’Innovacions Tecnològiques en el Periodisme.
 • Swen Seebach. Doctor en Humanitats Digitals. Especialista en periodisme multimèdia, comunicació electrònica i nous mitjans. Ha treballat com a professor a Alemanya i Espanya, i té experiència en sales de premsa.
 • Alfonso Freire Doctor. Director d'estudis del grau en Publicitat i Relacions Públiques.

Professors col·laboradors

 • Jorge Martínez. Doctor en Filosofia. Especialitzat en comunicació, imaginaris socials, telesèries, identitat personal, narrativisme filosòfic i sociologia de la postmodernitat. 
 • Manel Domínguez. Llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB. Màster en Tecnologia, Màrqueting i Empresa. Program Technological Training (MIT). Soci fundador de Singular Emotion i president d'Ubiquity Barcelona.
 • Vanesa BerlangaDoctora en Psicopedagogia. Especialista en estadística i en metodologia de la recerca.
 • Santiago TejedorDoctor en Periodisme. Professor i periodista especialitzat en viatges, narrativitat transmèdia i eines digitals. 
 • Franciele CortiDoctora en Educació i Societat, i llicenciada en Matemàtiques. Especialista en estadística, metodologies de la recerca, tecnologia educativa, transicions acadèmiques i laborals. .  
 • David AndreuDoctor en Comunicació. Professor universitari de Tecnologia i Comunicació. Marketing manager a Mailshaker.com i a Anxanet
 • Joaquim Marqués. Doctor en Comunicació i professor universitari.
 • Xavi Salla García. Doctor en Comunicació i doctor en Dret. Director de la fundació ICEX·CAT i cocreador del cicle formatiu oficial de grau superior Mons Virtuals, Realitat Augmentada i Gamificació.
 • Carles Lamelo. Periodista radiofònic a Onda Cero, investigador de televisió transmèdia, discurs polític i comunicació 2.0.
 • Antonio Martínez Muniente. Llicenciat en Periodisme. És director de Comunicació de Silence. Ha estat director general del Grup Alesport. És professor universitari d'Empresa Informativa. 
 • Montserrat Blanco. Llicenciada en Ciències de la Comunicació. Directora de Publicitat i Imatge de la Fundació Bancària La Caixa.
 • Estefanía Cortés. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques. És professora universitària de CRM. És brand & CRM manager a la Fundació Bancària La Caixa.

 

PROFESSORS CV DETALLAT

Pràctiques i sortides

PRÀCTIQUES I SORTIDES PROFESSIONALS

Com a part de la formació, els estudiants del màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies hauran de fer pràctiques professionals curriculars, garantides per la mateixa Universitat, en empreses vinculades al sector tecnològic, a l’anàlisi comunicacional i a la creació de continguts. Aquestes pràctiques es requeriran per obtenir el títol oficial.

Cursar el programa permet als graduats formar part d’equips professionals de primer nivell i obre les possibilitats de contractació en aquest sector en creixement.

L’alumne o alumna que obté el títol oficial del màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies per la Universitat Abat Oliba CEU pot exercir en els àmbits següents:

 • director de màrqueting digital
 • director de comunicació
 • director de mitjans
 • community managementcommunity recording
 • consultoria en el disseny d'estratègies de comunicació, periodisme i màrqueting in digital innovation
 • director de SEM, SEO o SMM
 • director de relacions públiques
 • assessor de gabinet polític
 • director d'innovació i desenvolupament
 • director de relacions institucionals
 • CSO (chief sustainability officer) i RSC (responsabilitat social corporativa).
 • CRO (chief compliance officer). Reputació i imatge d'empresa.
 • CTI (directors de tecnologia)
 • CDO (chief data officer). Formació estadística, analista digital, entorns qualitatius digitals. Big data.
 • innovation consultancy director
 • consultor visió de client
 • innovation & entrepreneurship director
 • business development manager
 • innovation product strategy manager
 • network digital marketing
 • director de desenvolupament de talent
 • director d'unitat de comunicació d'administració pública
 • periodista especialitzat

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU té una estreta relació amb un gran nombre de proveïdors de serveis de comunicació digital i tecnologia, que reconeixen l’excel·lència del màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies i es nodreixen dels titulats en aquesta disciplina.

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

6.975 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En tres quotes per curs.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.
  - Banc Sabadell
  - CaixaBank
  - Banco Santander
  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.
   

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies han de tenir una titulació universitària superior espanyola o estrangera equivalent a un bachelor’s degree en el sistema anglosaxó.

Aquest perfil inclou:

 • llicenciats i graduats en Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques
 • enginyers de carreres tecnològiques i de telecomunicació
 • graduats, llicenciats i diplomats en altres carreres en les quals l'impacte de les noves tecnologies sigui essencial
 • col·lectius professionals afectats pel nou context digital que necessitin reciclar-se

Aquest programa formatiu no exigeix una experiència prèvia en l’àmbit de la comunicació digital i les noves tecnologies.

OBJECTIUS

Les matèries que componen el màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies responen a la necessitat d’habilitar els estudiants, de manera integrada i sistematitzada, en les tècniques professionals d’aplicació en els àmbits de la comunicació i el màrqueting digital.

L'objectiu d'aquest programa és que l'alumnat aconsegueixi un avantatge competitiu al mercat laboral i desenvolupi una experiència acadèmica innovadora amb visió de futur.

La Universitat Abat Oliba CEU proporciona, a través d’aquest màster, una formació d’avantguarda relativa a la comunicació digital, i assegura la capacitació metodològica per a la creació de continguts digitals, l’assessorament especialista en la matèria i la direcció en les àrees de comunicació i màrqueting digital en qualsevol empresa, incloent-hi mitjans de comunicació generalistes amb presència digital.

En aquest sentit, el programa es desenvolupa des d’una perspectiva teoricopràctica per dotar els estudiants dels recursos i coneixements multimèdia perquè puguin abordar els reptes que planteja l'entorn digital emergent.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA