🎓 Màster Estudis Humanístics i Socials | Universitat Abat Oliba CEU

Programa de caràcter multidisciplinari orientat a promoure l'accés a un programa de doctorat en l'àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials.

girl
Màster universitari en Estudis Humanístics i Socials
Denominació

Màster universitari en Estudis Humanístics i Socials

Àrea acadèmica

Educació i Humanitats

Durada / Crèdits

9 mesos / 60 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

places

30

modalitat

Semipresencial

 
Perfil alumne

Llicenciats, diplomats o graduats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la docència i la investigació universitàries o que desitgin adquirir criteris filosòfics i sociològics sòlids per avaluar amb profunditat el món contemporani.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Per a més informació

Calendari i horari

D’octubre a juny. Divendres de 16:00 a 20:15. Opció d'assistència virtual a la classe.

Calendari Acadèmic

Horari Classes
Màster universitari en ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS
 

Preparació de caràcter multidisciplinari orientada a promoure l’accés a un programa de doctorat en l’àmbit de les humanitats i de les ciències socials.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Habilitació per al doctorat

Els ensenyaments del màster universitari en Estudis Humanístics i Socials de la Universitat Abat Oliba CEU tenen com a finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada de caràcter multidisciplinari orientada a promoure'n la iniciació en tasques investigadores dins de l’àmbit de les humanitats i de les ciències socials.

Les matèries que componen el màster universitari en Estudis Humanístics i Socials estan pensades per proporcionar als alumnes una visió profunda, precisa i oberta dels grans problemes filosòfics i culturals a la llum del pensament clàssic, particularment de sant Tomàs d’Aquino.

2. Metodologia

El plantejament docent respon a la intenció de formar l’estudiant, especialment per a la investigació, suscitant-hi una reflexió autònoma que el mogui a plantejar de manera creativa els interrogants adequats a cada àmbit.

La familiarització amb el maneig de la bibliografia i les fonts en general, la capacitat de diagnosticar un estat de la qüestió, així com la facultat d’argumentar racionalment en favor d’una determinada posició són els tres eixos sobre què s’organitza la docència.

D'altra banda, es fa una tutorització personalitzada orientada a l'elaboració posterior de la tesi doctoral.

3. Professorat

Quadre docent compost per professors i investigadors escollits pel seu reconegut prestigi i especialització.

4. Modalitat

El màster s’imparteix en modalitat semipresencial, amb la possibilitat de seguir les classes presencialment o, eventualment, a través de videoconferència.

5. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

6. Ocupabilitat

El 100% dels nostres estudiants troba ocupació en finalitzar els estudis (enquesta d'inserció laboral AQU 2023).

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció acadèmica del màster

Dr. Enrique Martínez
Universitat Abat Oliba CEU.

[email protected]

Coordinació acadèmica del màster

Dr. Miguel Ángel Belmonte
Universitat Abat Oliba CEU.


Claustre de professors

 • Stefano Abbate. Doctor en Humanitats i Ciències Socials per la UAO CEU (2014), amb la tesi La influencia de la gnosis y del ebionismo en la secularización de la esperanza cristiana - Un estudio sobre el mesianismo moderno. Professor d'Antropologia i Doctrina Social de l'Església a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Javier Barraycoa. Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1993) amb la tesi Poder de Dios, poder del Estado: el protestantismo en la génesis de la modernidad política. Director d'estudis del grau en Ciències Polítiques i professor de Sociologia a la Universitat Abat Oliba CEU. Ha publicat nombrosos assajos sobre polítiques demogràfiques, sociologia del poder, nacionalisme i antropologia cultural.
 • Miguel Ángel Belmonte. Doctor en Filosofia per la Universitat Internacional de Catalunya (2006) amb la tesi Prudencia, orden y vida política de Aristóteles a Weber (y vuelta). Professor d'Antropologia i Ciència Política a la Universitat Abat Oliba CEU i al programa de doctorat en Humanitats per al Món Contemporani (CEINDO).
 • Carmen Cortés. Doctora en Dret per la Universitat San Pablo CEU (2007) amb la tesi Poder y pacto: el pensamiento político de Francesc Eiximenis. Secretària del Departament de Dret i Ciència Política, delegada a la UAO CEU de l'Institut d'Humanitats CEU Ángel Ayala, professora de Teoria i Filosofia del Dret, i de Doctrina Social de l'Església a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Martín Echavarría. Doctor en Filosofia per la Pontifícia Universitat Regina Apostolorum de Roma (2004), amb la tesi La praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino. Membre de la Pontifícia Acadèmia de Sant Tomàs. Director del Departament de Psicologia i professor de Psicologia a la Universitat Abat Oliba CEU, i de Filosofia al programa de doctorat en Humanitats per al Món Contemporani (CEINDO). Autor de nombrosos escrits sobre els fonaments filosòfics de la praxi de la psicologia.
 • Marcin Kazmierczak. Doctor en Filologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006) amb la tesi La Metafísica idealista en los relatos de Jorge Luis Borges. Professor de Literatura a la Universitat Abat Oliba CEU i al programa de doctorat en Humanitats per al Món Contemporani (CEINDO). Director del Departament d'Educació i Humanitats de la UAO CEU.
 • Enrique Martínez. Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1999) amb la tesi Persona y educación en Santo Tomás de Aquino. Membre ordinari de la Pontifícia Acadèmia de Sant Tomàs. Coordinador del grup de recerca Persona i Vida Personal (PROSOPON). Director del màster en Estudis Humanístics i Socials i professor de Filosofia de la Universitat Abat Oliba CEU, i al programa de doctorat en Humanitats per al Món Contemporani (CEINDO). Autor de nombrosos escrits de metafísica de la persona i de filosofia de l'educació.
 • Alessandro Mini. Doctor en Dret per la UAO CEU (2010) amb la tesi La síntesis tomista en el 'Apparatus Super Constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae', del jurisperito Tomás Mieres. Professor d'Antropologia i Doctrina Social de l'Església de la Universitat Abat Oliba CEU. Vicerector de Recerca i Relacions Internacionals de la UAO CEU. 
 • Fernando Ruiz. Doctor en Filosofia per la UAO CEU amb la tesi Vida humana y luz de la palabra (2016). Professor de Filosofia i de Metodologia de la Investigació.

PROFESSORS CV DETALLAT

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L’alumne o alumna que obté el títol oficial de màster universitari en Estudis Humanístics i Socials per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

 • investigació
 • docència universitària
 • anàlisi d’entorns socials, polítics i culturals
 • millora curricular de professors de secundària i batxillerat per a la promoció interna

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

4.215 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà pagar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En tres quotes per curs.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.
  - Banc Sabadell
  - CaixaBank
  - Banco Santander
  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.
   

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al màster universitari en Estudis Humanístics i Socials han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un bachelor’s degree en el sistema anglosaxó).

Aquest perfil inclou:

 • llicenciats, diplomats o graduats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la docència i la investigació universitàries
 • llicenciats, diplomats o graduats que vulguin completar la seva formació humanística obrint la possibilitat de dedicar-se parcialment a la investigació
 • llicenciats, diplomats o graduats que vulguin adquirir criteris filosòfics i sociològics sòlids per avaluar amb profunditat el món contemporani

OBJECTIUS

Els ensenyaments del màster universitari en Estudis Humanístics i Socials de la Universitat Abat Oliba CEU tenen com a finalitat l’adquisició per part de l’estudiant d’una formació avançada de caràcter multidisciplinari orientada a promoure'n la iniciació en tasques investigadores dins de l’àmbit de les humanitats i de les ciències socials.

Les matèries que componen el màster universitari en Estudis Humanístics i Socials estan pensades per proporcionar als alumnes una visió profunda, precisa i oberta dels grans problemes filosòfics i culturals a la llum del pensament clàssic, particularment de sant Tomàs d’Aquino.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

També et podria interessar