🎓 Màster universitari en Dret Públic | Universitat Abat Oliba CEU

girl
Màster de formació permanent en Tributació i Assessoria Fiscal
Denominació

Màster de formació permanent en Tributació i Assessoria Fiscal

 
Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

3 quadrimestres
 

crèdits

60 ECTS

idioma

castellà

Modalitat

presencial 

 
Perfil alumne

Llicenciats o graduats en Dret, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, Economia, o altres llicenciatures o graus amb contingut anàleg o connex, que acabin de titular-se dels seus estudis universitaris i vulguin treballar o especialitzar-se en l'àrea de dret tributari.

Professionals que vulguin reorientar la seva carrera cap a l'assessoria fiscal o que realitzin tasques relacionades o en les quals es tingui en contacte amb el dret tributari (per exemple, comptabilitat o recursos humans).  

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

De setembre de 2022 fins a gener de 2024 (defensa dels treballs finals: gener). Classes els divendres de 15:30 a 21:00 i els dissabtes de 09:00 a 14:30.

Calendari acadèmic

Som la universitat privada de Catalunya amb més experiència en l'àmbit del dret.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Experiència

La Universitat Abat Oliba CEU va començar a oferir els estudis en Dret el 1973, fet que la converteix en la primera escola privada (posteriorment, universitat) en la formació de juristes a Catalunya. La llarga trajectòria de la institució, l'acreditació dels seus professors i l'experiència professional dels seus nombrosos col·laboradors garanteixen la qualitat de la seva oferta acadèmica.

2. Metodologia

El màster de formació permanent en Tributació i Assessoria Fiscal proposa un model d'ensenyament que, integrant la teoria amb la pràctica, el mètode del cas (case law) i un seguiment individualitzat, et donarà totes les eines necessàries per accedir a aquesta professió amb les millors garanties d'èxit. El màster disposa d'un professorat de qualitat, integrat de manera equilibrada per membres dels millors despatxos i consultores que operen a Espanya, així com de les diferents administracions tributàries espanyoles.

3. Ocupabilitat

La taxa mitjana d'inserció laboral és del 95,8 % en els estudis de postgrau de la UAO CEU (enquesta AQU 2020). 

4. Professorat

Equip docent compost per acadèmics, advocats, magistrats i altres professionals del món jurídic seleccionats per la seva condició de doctorats, trajectòria, prestigi i capacitat docent.

5. Recursos d'informació

El CampusNet de la Universitat facilita l'accés a l'aula i als recursos d'informació de la Universitat des de qualsevol lloc del món i permet a tots els estudiants la participació activa en el programa, ja siguin presencials o hi estiguin connectats en modalitat semipresencial-virtual.

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la recerca amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Facilita l'accés als principals cercadors de recerca científica en línia perquè els estudiants de màster i doctorat puguin accedir a les últimes publicacions jurídiques rellevants. 

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté, en accés obert, les publicacions derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat. 

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció acadèmica del màster

Alberto Artamendi. Advocat del departament de dret tributari d'Uría Menéndez.

Coordinació acadèmica del màster

Juan Oliba Privat. Advocat especialitzat en procediment tributari a Crowe Spain.

Juan Ramón Ramos Raich. Soci de PwC durant 20 años i ex-conseller delegat de PwC Asesores de Negocios.

Claustre

 • Silvia Cano Arteseros. Inspectora coordinadora a l'Agència Tributària de Catalunya. Doctora en Dret.
 • Jaime Vizcaino. Secretari del Tribunal Econòmic Administratiu de Catalunya.
 • Nuria Cabré Plana. Sòcia de Garrigues.
 • Jaume Cornudella Marques. Exinspector de l'Agència Estatal d'Administració tributària. Soci responsable de procediments tributaris de PwC.
 • Sergio González-Anta. Soci de KPMG.
 • Alberto Artamendi Gutiérrez. Advocat del departament de dret tributari d'Uría Menéndez.
 • Oliver Ayoso Mena. Advocat practicant.
 • Patricia Bonet Macías. Advocada a Net Craman Abogados.
 • Joana Coll Gomilla. Advocada del departament de dret tributari d'Uría Menéndez.
 • Juan Francisco Corona Ramón. Assessor fiscal, analista financer i auditor de comptes. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, catedràtic d'Economia Aplicada.
 • Pablo Espolita. Associat sènior de Private Client & Wealth Management a Cuatrecasas.
 • Lluís Esquerra. Advocat i àrbitre del TAB. President de la Secció de Dret Mercantil de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
 • Sergio Gonzalez-Anta Rodríguez-Orta. Soci de l'Àrea de People Services de KPMG.
 • Javier Grávalos Olivella. Soci a Ortega Condomines i inspector d'Hisenda en excedència.
 • Jordi Hernandez Pomes. Director del departament de Corporate Tax Services i International Tax de KPMG.
 • Jaume Menendez Fernández. Vicepresident de la Comissió d’Economia i Fiscalitat de Foment del Treball Nacional.
 • Jaime López. Soci a RSM ES.
 • Juan Oliba Privat. Advocat especialitzat en procediment tributari a Crowe Spain.
 • Quim Oses. Director nacional de la funció fiscal a Lidl Supermercados S.A.U.
 • Marilo Pardo Serrano. Advocada en exercici.
 • Jaume Perelló. Soci del departament fiscal de Cases i La Cambra.
 • David Ramirez. Soci responsable de M&A a PwC Tax & Legal Services.
 • Juan Ramón Ramos Raich. Soci de PwC durant 20 años i ex-conseller delegat de PwC Asesores de Negocios.
 • Ramon Vilarroig. Presidente del Tribunal Econòmic Administratiu de Castelló.

PROFESSORS CV DETALLAT

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L'estudiant que obté el màster de formació permanent en Tributació i Assessoria Fiscal pot exercir les seves funcions en grans despatxos i consultores nacionals i internacionals que operen a Espanya.

L'estudiant també pot exercir l'assessoria fiscal interna d'empreses nacionals i multinacionals que operen a Espanya així com l'assessoria i gestoria fiscal externa.

A més, també pot desenvolupar-se professionalment en la funció pública (com a inspector o inspectora, tècnic o tècnica de l'Administració Tributària a l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en les diferents administracions tributàries autonòmiques o locals).
.

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

7.995 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En tres quotes per curs.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.
  - Banc Sabadell
  - CaixaBank
  - Banco Santander
  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.
   

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Llicenciats o graduats en Dret, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, Economia, o altres llicenciatures o graus amb contingut anàleg o connex, que acabin de titular-se dels seus estudis universitaris i vulguin treballar o especialitzar-se en l'àrea de dret tributari.

Professionals que vulguin reorientar la seva carrera cap a l'assessoria fiscal o que realitzin tasques relacionades o en les quals es tingui en contacte amb el dret tributari (per exemple, comptabilitat o recursos humans).

.

 

OBJECTIUS

L'objectiu principal del màster és donar als seus alumnes les eines necessàries per resoldre, de manera autònoma, solvent i rigorosa, els problemes de fiscalitat que planteja el trànsit econòmic. Aquest objectiu principal s'aconsegueix mitjançant la consecució dels objectius parcials següents:

 • Comprendre el funcionament del sistema tributari espanyol en conjunt i les figures tributàries específiques que l'integren, així com els principis i fonaments en què es basen.
 • Desenvolupar la capacitat per identificar, comprendre i interpretar les normes aplicables i les resolucions administratives i jurisprudencials existents que resultin rellevants per solucionar problemes jurídics concrets, així com desenvolupar la capacitat de relació i de connexió entre unes i altres per arribar a solucions raonables.
 • Familiaritzar-se i ser desimbolt en la preparació i redacció de liquidacions i autoliquidacions tributàries, textos processals i informes jurídics.
 • Entendre els problemes concrets dels clients per portar a terme un assessorament o planificació fiscal orientada a resoldre'ls.
 • Respectar els principis ètics i deontològics que han de presidir la pràctica professional.
 • .

   

INFORMES DE SEGUIMENT

INFORMES D'ACREDITACIÓ

AVALUACIÓ DELS INFORMES D'ACREDITACIÓ